Sám v dome? Loxone Inteligentný dom sa postará o vašu bezpečnosť


12/08/2020 in Know How
Asistovaný život a rôzne druhy opatrovateľských služieb sú neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti. Aj keď sú tieto služby väčšinou zamerané na starších ľudí a umožňujú im žiť čo najdlhšie doma, základné zásady sa môžu vzťahovať aj na iných ľudí. Zoberme si napríklad slobodné matky a otcov, vydaté osoby, ľudí, ktorých partneri často podnikajú dlhé služobné cesty … alebo ľudí, ktorí sú sami doma kvôli Covid-19. Inteligentné senzory zabezpečujú vyššiu bezpečnosť v každej domácnosti!

#1 Detekcia pádu u ľudí, ktorí sú často sami

Či už hovoríme o ľuďoch, ktorí žijú sami (s deťmi alebo bez nich), alebo o ľuďoch, ktorí sú často sami doma kvôli dlhým pracovným cestám ich partnera, spoločnosť Loxone je vďaka inteligentnej detekcii pádu schopná poskytnúť vyššiu bezpečnosť.

Systém Loxone predpokladá, že v každej miestnosti by mal byť nainštalovaný najmenej jeden senzor pohybu. Tento senzor sa samozrejme používa na detekciu pohybu v miestnosti. Rovnako dobre sa však dá zistiť jeho neprítomnosť. Na detekciu pádov používa systém Loxone preddefinované časové intervaly pre každý typ miestnosti.

Predstavme si príkladnú situáciu. Žijete sám a večer chodíte do vane. Váš smartphone necháte na stole, namiesto toho, aby ste si obľúbenú knihu vzali so sebou do vane. Zrazu skĺznete a spadnete. Nemôžete vstať a telefón je mimo dosahu. Tu prichádza do hry váš inteligentný domov. Keď po poslednom zaznamenanom pohybe v kúpeľni Loxone po určitom čase nezistí žiadny pohyb v inej miestnosti, alebo ak systém náhle zistí nedostatok pohybu v tejto miestnosti po poslednom zaznamenanom pohybe v kúpeľni, v dome zaznie poplach.

Členovia rodiny alebo opatrovníci budú okamžite informovaní okamžite prostredníctvom notifikácie alebo telefonického hovoru. Týmto spôsobom sa vás môžu pokúsiť skontaktovať a ak to zlyhá, môžu podniknúť príslušné kroky.

Pohľad na človeka sediaceho na okne

 #2 Pasívne monitorovanie

„Čo keď sa mi niečo náhle stane?“. Táto otázka nás občas prenasleduje. Zoči-voči tejto situácii chceme, aby sa rodina alebo priatelia vedeli čo najskôr dostaviť a mohli nám pomôcť.

Technológia Loxone pasívne monitoruje vaše zvyky. Neprítomnosť kamier a aktívnych sledovacích zariadení chráni vaše súkromie. Loxone je pasívne strážený monitorovaním vašich zvykov pomocou senzorov.

Predpokladajme, že ste ranné vtáča. Čo sa stane, ak sa o 10:00 ráno nezaznamená žiadna prevádzka? Aby neboli rodinný príslušníci zbytočne rušení, v dome sa môže najskôr prehrať správa: „Je už 10:00 a zatiaľ nebol zistený žiadny ruch. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla do piatich minút pošlete upozornenie. “ Ak toto tlačidlo nestlačíte včas, členovia rodiny alebo priatelia budú o tom okamžite informovaní.

Systém môže podobne reagovať na niekoho, kto má psa, ktorého vodí ráno a večer na prechádzku. Ak systém Loxone neregistruje žiadnu činnosť v oknách a dverách v určitý čas, môže upovedomiť rodinu alebo priateľov.

#3 Zisťovanie potenciálnych hrozieb

Váš inteligentný dom Loxone sa vždy stará o vašu bezpečnosť. Inštalácia Loxone ponúka štandardnú ochranu proti vlámaniu. Senzory pohybu, ako aj kontakty okien a dverí neustále monitorujú situáciu v dome. V prípade (pokusu) o vlámanie, Váš domov okamžite spustí poplach vo forme blikajúcich svetiel, ktoré priťahujú pozornosť a v prípade potreby aj akustickú sirénu. O udalosti budete okamžite informovaní prostredníctvom notifikácie alebo telefonického hovoru. Okrem ochrany proti vlámaniu systém Loxone spoľahlivo detekuje aj úniky požiaru a vody. Extrémne vysoké teploty, dym alebo únik vody sú okamžite zaznamenané a majiteľ domu je informovaný o nebezpečenstve.

#4 Vizuálne správy

Vizuálne správy môžu byť užitočné najmä pre jednotlivcov so sluchovým postihnutím. Namiesto zvončeka môže byť osoba informovaná o príchode hostí blikajúcim svetlom. Telefón zvoní? Osvetlenie sa môže zmeniť na modré. Tieto funkcie môžu nielen zvýšiť vaše pohodlie, ale môžu tiež zachrániť váš život.

Nepočujúci ľudia, ktorí žijú sami, používajú vizuálne oznámenia v krízových situáciách. Predpokladajme, že došlo k požiaru. Siréna vás zvyčajne upozorní na túto udalosť a znie v každej miestnosti. V byte hluchej osoby môže byť zvuk sirény nahradený osvetleným blikajúcim červeným svetlom.

Pohľad na tlačidlo Touch Pure

#5 Núdzové tlačidlo

Každé dotykové tlačidlo v dizajne Loxone môže byť použité ako núdzové tlačidlo. Tlačidlá je možné nastaviť tak, aby sa poplach spustil po dobu x sekúnd. Môže to byť interný poplach s blikajúcimi svetlami a zvukom sirény alebo poplach vrátane odoslania oznámenia push a telefonovať s členom rodiny alebo priateľmi. Stručne povedané: pomocou núdzového tlačidla môžete rýchlo zavolať o pomoc. .

– Špeciálny Tip –
Ľudia sediaci v obývačke s Loxone konzultantom

Zažite inteligentný dom Loxone na vlastnej koži


Vydajte sa na cestu objavovania a zažite systém Loxone sami. Dohodnite si stretnutie v našom showroome zadarmo a zistite, aké bezpečné a pohodlné bývanie je v inteligentnom dome.

Chcem byť informovaný o novinkách