Miniserver wczytał starszą wersję firmware

Jest możliwe, że Miniserver pominie aktualną wersję oprogramowania Miniserver po ponownym uruchomieniu i załaduje starszą wersję oprogramowania. Przyczyną może być możliwy błąd danych lub błąd odczytu na karcie SD podczas uruchamiania Miniservera.

 

Jest to mechanizm bezpieczeństwa, dzięki któremu Miniserver uruchamia się i może wykonywać swoje zadania pomimo wadliwego obrazu.
W takim przypadku Twój Miniserver powiadomi Cię e – mailem i komunikatem o stanie systemu .

 

Ze względu na kompatybilność mógł zostać załadowany również starszy program Miniservera!

Co można zrobić:

  • Uruchom ponownie Miniserver. Miniserver próbuje ponownie załadować aktualne oprogramowanie.
  • Wykonaj  aktualizację oprogramowania sprzętowego Miniservera. Aktualizacja oprogramowania generuje nowy obraz na karcie SD Miniservera.
  • Sformatuj nową kartę SD i wymień ją na miniserver.