Mailer Service

Dokumentacja do usługi Mailer, która pozwala Miniserverowi na kontaktowanie się
z użytkownikiem drogą mailową.

FUNKCJE PODSTAWOWE

Miniserver może powiadamiać cię o zmianach stanu urządzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Treść i temat wiadomości e-mail można dowolnie edytować.

Aby Miniserver mógł wysyłać wiadomości e-mail, należy określić serwer DNS. Jeśli korzystasz z sieci dynamicznej, adres zwykle zostanie przypisany automatycznie.

Adres DNS serwera możesz ustawić ręcznie za pomocą interfejsu administratora.

 

PROGRAMOWANIE PODSTAWOWE

Monitor temperatury: Miniserver wyśle ci wiadomość e-mail, jeśli temperatura spadnie poniżej określonej wartości.

Jeśli wiadomość e-mail ma dotrzeć do więcej niż jednego odbiorcy, wypełnij ich adresy jeden za drugim (pole adres docelowy) po średniku (;).

Jeśli opcja „Użyj do błędów systemowych” jest zaznaczona w usłudze Mailer, wszelkie błędy, które mogą wystąpić na Miniserverze, zostaną wysłane mailem na podany adres.

 

MAILER

Zamiast Loxone Cloud Mailer możesz także użyć własnej skrzynki pocztowej (uwaga: nie może być zabezpieczona SSL). W przeciwnym razie skorzystaj z Loxone Cloud Mailer.

Loxone Cloud Mailer to darmowa usługa, która może wysyłać e-maile z Miniservera.

Miniserver musi być zarejestrowany, aby móc korzystać z Loxone Cloud Mailer.

 

Aby dodać Loxone Cloud Mailer, otwórz Loxone Config i kliknij klawisz skrótu „F4”. Wpisz „Mail” w polu wyszukiwania, a następnie kliknij dwukrotnie „Loxone Cloud Mailer”. Loxone Cloud Mailer zostanie utworzony w sekcji „Wiadomości” w strukturze drzewa.

We właściwościach Mailera możesz wprowadzić dowolną wiadomość po zmianie statusu (włączony / wyłączony). Bez wprowadzenia treści, wiadomość e-mail nie zostanie wysłana.

Pełne ustawienia znajdują się na poniższej grafice.

Wybierając pole „Użyj do komunikowania o błędach”, komunikaty o błędach z Miniservera będą wysyłane na adres e-mail.

 

Mailer

Do wysyłania wiadomości e-mail możesz również użyć własnego konta e-mail.

Aby dodać Loxone Cloud Mailer, otwórz Loxone Config i kliknij klawisz skrótu „F4”. Wpisz „Mail” w polu wyszukiwania, a następnie kliknij dwukrotnie „Loxone Cloud Mailer”. Loxone Cloud Mailer zostanie utworzony w sekcji „Wiadomości” w strukturze drzewa.

We właściwościach Mailera możesz wprowadzić dowolną wiadomość po zmianie statusu (włączony / wyłączony).

Pełne ustawienia znajdują się na poniższej grafice.

Pamiętaj, że serwery z szyfrowaniem poczty SSL nie są obsługiwane przez Miniserver.
Miniserver obsługuje serwery HELO, ale nie serwery EHLO.

 

Jeśli opcja „Użyj do błędów systemowych” zostanie zaznaczona, na podany adres będą wysyłane wiadomości o błędach z Miniservera.

Mailer można albo wstawić do programowania, albo można go wybrać bezpośrednio we właściwościach odpowiedniego bloku. Pamiętaj, aby wypełnić treść maila przy włączeniu / wyłączeniu. Jeśli w komunikacie przy włączeniu będzie zawarte <v>, zostanie wysłana zarejestrowana wartość analogowa z jednym miejscem po przecinku.

Jeśli wiadomość e-mail ma dotrzeć do więcej niż jednego odbiorcy, wypełnij ich adresy jeden za drugim (pole adres docelowy) po średniku (;).

BŁĘDY SYSTEMU

Jeśli opcja „Użyj do błędów systemowych” zostanie zaznaczona, na podany adres będą wysyłane wiadomości o błędach z Miniservera.

W takich przypadkach zostanie wysłany e-mail:

  • Jeśli wejście błędu w bloku funkcyjnym jest aktywne (np. w bloku funkcyjnym Wzór, Inteligentny regulator temperatury w pomieszczeniu, Sterowanie sauną, itd.).
  • Jeśli wyjście błędu z wejścia analogowego jest aktywne (np. jeśli temperatura jest poza ustalonym zakresem).
  • Po ponownym uruchomieniu Miniservera.
  • Jeśli w Loxone Link jest więcej niż 100 błędów.
  • Jeśli na karcie SD wystąpi błąd zapisu lub odczytu.
  • Jeśli stan online urządzenia zmieni się na offline (np. Extension).
  • Jeśli wykorzystanie karty SD przekroczy 80%.
  • Jeśli bateria urządzeniu Air będzie słaba.

Wiadomości e-mail o błędach będą wysyłane raz na 6 godzin dopóki problem nie zostanie rozwiązany.