Ping

Użycie

Za pomocą bloku programu ping można monitorować dostępność urządzenia sieciowego lub serwera.

 

Podstawowe programowanie

Zaznacz blok ping, aby we właściwościach wprowadzić adres monitorowanego urządzenia.

Za pomocą parametru (Tp) można określić, ile sekund po udanej odpowiedzi należy wykonać nowe polecenie ping.

Jeśli ping nie powiódł się, tj. Nie można uzyskać dostępu do odbiorcy, nowy ping jest wykonywany po czasie (Tt) (również w sekundach).

Za pomocą parametru (N) można określić, jak często nie ma odpowiedzi na ping, aby alarm się uruchamiał, a wyjście (Q) było nieaktywne.

Jeżeli wejście (DisP) jest aktywowane, blok jest blokowany, a monitorowanie przerywane.

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Dis Zablokowanie Zatrzymanie pingowania Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Tp Czas pingowania Czas pomiędzy pomyślnymi pingami s 0…∞ 10
Tt Limit czasu Czas pomiędzy nieudanymi pingami s 0…∞ 30
N Ilość przekroczonych limitów czasu Ilość przekroczonych limitów czasu zanim wyjście zostanie wyłączone 0…∞ 5

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Online Wyjście jest aktywne tak długo, jak udaje się pingować wybrany adres Cyfrowy 0/1

 

Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Czas oczekiwania po starcie Opóźnienie pierwszego odpytania po ponownym uruchomieniu programu. s 0…3600

Pomysł projektu:
Program poinformauje nas telefonicznie, jeśli serwer nie jest już dostępny.
Informacje można znaleźć tutaj.