Mądrze wykorzystywać zamiast marnować – to daje zarządzanie energią z Loxone

Samanta Weiss
14. lutego 2024 in Know How

Aktualizacja stawek za skup energii z fotowoltaiki na początku 2024 roku odzwierciedla wyraźne uspokojenie rynku. Sytuacja ta stawia przed prosumentami nowe wyzwania, ale otwiera również szanse na sprytne wykorzystanie efektywnego zarządzania energią.

Na całym świecie budynki odpowiadają za 44% zużycia energii. Dzięki holistycznemu zarządzaniu energią to zużycie mogłoby zostać zmniejszone o połowę.

Zmiany w rynkowej cenie energii elektrycznej

Na początku 2024 roku struktury opłat za taryfy sprzedaży energii elektrycznej w Polsce zostały po raz kolejny dopasowane i po raz pierwszy od ponad pół roku delikatnie podniesione. Po wielkim boomie na fotowoltaikę rynek energetyczny ponownie ustabilizował się, co odbija się na taryfach sprzedaży energii elektrycznej.

W obowiązującym w Polsce systemie net-billingu (co oznacza odsprzedaż niewykorzystanej na bieżąco energii do sieci) ceny są dostosowywane co miesiąc. Na styczeń 2024 ustalono cenę rynkową na 437,02 za mWh, z założeniem, że kwota ta może zostać później skorygowana. Dla porównania: półtora roku temu cena ta była prawie dwukrotnie wyższa i wynosiła 796,27 za mWh!

Cena skupu różni się u poszczególnych operatorów, ale średnio wynosi ok. 0,40 zł za 1 kWh. Z funduszy zgromadzonych na koncie prosumenta wyłączone są opłaty stałe za dystrybucję energii elektrycznej. Oznacza to, że prosumenci gromadzą coraz mniej środków na swoich kontach i mogą z nich korzystać w coraz mniejszym zakresie. Dzięki rządowej inicjatywie zamrożenia stawek energii w ramach określonych limitów na rok 2024, może się okazać, że prosumenci nie będą w stanie wykorzystać zgromadzonych środków w ustalonym okresie 12 miesięcy. Oznacza to, że pomimo niewielkiego zwrotu nadpłaty, pieniądze z odsprzedanej energii zwyczajnie przepadną.

Malejące ceny za odsprzedaż energii z fotowoltaiki

Poprzez inteligentne sterowanie przepływem energii optymalizujemy wykorzystanie samoprodukowanej energii i minimalizujemy pobór drogiej energii z sieci. W połączeniu z zmiennymi taryfami energetycznymi (czyli: rynek SPOT) pojawia się wiele interesujących możliwości wykorzystania inteligentnych rozwiązań.

Andreas Falkinger

Marketing produktów związanych z energią, Loxone

Sprzedaż energii staje się mniej atrakcyjna – jak zarządzanie energią może pomóc w oszczędzaniu pieniędzy

Przeciętne czteroosobowe gospodarstwo domowe zużywa 4 000-5100 kWh energii rocznie, w zależności od tego, czy dom posiada ogrzewanie elektryczne. Przy zainstalowanych panelach fotowoltaicznych zazwyczaj mówi się o autarkii na poziomie 25-30%, którą można zwiększyć do 90% za pomocą systemów zarządzania energią (EMS). Przy aktualnej cenie 1,15 zł za 1 kWh pobraną z sieci oraz 0,40 zł za każdą kWh sprzedaną do sieci, oszczędność roczna wynosiłaby 2250 zł przy 3 000 kWh wyprodukowanej energii.

Dzięki zarządzaniu energią i monitorowi jej przepływu określana jest nadwyżka energii oraz wyłączane i ponownie włączane są urządzenia według ustalonych priorytetów. Jeśli wykorzystujemy magazyn energii, a jego poziom naładowania spada poniżej określonego minimum, ponowne naładowanie magazynu traktowane jest przez system jako najwyższy priorytet.

Podgląd przepływu energii w aplikacji Loxone
Statystyki wykorzystania magazynu energii w aplikacji Loxone
Poszczególne odbiorniki energii w wizualizacji w aplikacji Loxone

Jak osiągnąć autarkię na poziomie 90%:

Co dalej?

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny projektu automatyki do twojego budynku lub zostań instalatorem Loxone w zaledwie kilku krokach!

A

Bezpłatna wycena projektu

Planuję zrealizować mój projekt z Loxone i chciałbym uzyskać więcej informacji.

A

Program partnerski Loxone

Chciałbym zostać partnerem Loxone i umówić się na bezpłatną rozmowę na temat systemu.

Bezpłatna wycena projektu

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Zostań partnerem

  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.