Internorm

Handleiding voor de ingebruikname van de Internorm-Extension.

 

TECHNISCHE GEGEVENS

 

 • Gateway naar de Internorm I-tec-producten
 • Tot 40 Internorm-apparaten kunnen worden aangeleerd
 • Configuratie via Loxone Config
 • Aansluiting op Loxone Link
 • Afmetingen: 35,5 x 88 x 57 mm (2 TE)
 • Voeding 24VDC
 • Opgenomen vermogen max. 288mW
 • Beschermingsgraad: IP20
 • Omgevingstemperatuur: 0 … +55 °C
 • Frequentie: 868 MHz (SRD-band EU)

Momenteel worden de volgende Internorm I-tec-apparaten ondersteund:

 • I-tec ventilator
 • I-tec zonnewering
 • I-tec afstandsbediening

 

internorm extension

Tot 40 Internorm I-tec-componenten kunnen theoretisch worden aangeleerd. Het effectieve aantal stuurbare componenten is sterk afhankelijk van de omgeving en kan afwijken van de theoretische waarden.
In open lucht zijn bereiken van 30 – 100 meter mogelijk. In een gebouw kan het bereik sterk afwijken van de waarde in open lucht. Het bereik is eveneens afhankelijk van hindernissen, het soort en de vorm van de bebouwing en andere externe invloeden, zoals schakelprocessen, elektromotoren of defecte elektrische apparaten.
Een Mesh- of Repeater-functie wordt niet ondersteund.
Volledige softwareondersteuning voor de Internorm Extension is pas verzekerd vanaf Loxone Config versie 8.0.

 

INSTALLATIE

 

 • Monteer de Internorm-Extension op de DIN-rail
 • Sluit, als de installatie afgewerkt is, 24V gelijkspanning aan, activeer pas na beëindiging van de volledige installatie
 • Verbind Loxone Link
 • Opgelet: Sluit de laatste Loxone-Extension op de Loxone Link af met een weerstand van 120 Ω (bij de Miniserver meegeleverd)
 • Activeer de stroomvoorziening
 • Knippertoestanden van de status-leds:
 • De linker led knippert na enkele seconden groen wanneer de Internorm-Extension reeds geconfigureerd is, oranje als dit niet het geval is.

 

MAATTEKENING

 

maattekening internorm

 

KORTE HANDLEIDING EN AANSLUITSCHEMA

Download bijsluiter Internorm-Extension (pdf)

 

CONFIGURATIE

Informatie over de configuratie van een Extension vindt u hier.

 

APPARATEN AANLEREN

 

Merk op dat apparaten die op de Internorm Extension worden aangeleerd, niet samen mogen worden aangeleerd. Als bijvoorbeeld een handzender en jaloezie direct samen worden aangeleerd en bovendien ook worden toegevoegd aan de Internorm Extension, kunnen er onverwachte schakelhandelingen optreden.
Controleer of uw Internorm I-tec-apparaat zich in de leermodus bevindt.
Bij de eerste ingebruikname bevinden de I-tec-apparaten zich reeds in de leermodus.
Als het apparaat reeds werd aangeleerd, moet het weer in de leermodus worden geplaatst.
Details hieromtrent vindt u in de overeenkomstige bedieningshandleiding.
Om de apparaten in Loxone Config aan te leren, activeert u “Internorm zoeken” op uw Internorm Extension.
Opgelet: Als het apparaat reeds werd aangeleerd, worden de voorgaande toewijzingen tijdens het nieuwe aanleerproces gewist.

 

aanleren Internorm

 

In het geopende zoekvenster worden alle Internorm-apparaten vermeld die zich momenteel in de leermodus bevinden.

 

apparaat instellen

 

Selecteer het Internorm I-tec-apparaat, bepaal de montagelocatie en de ruimte waar dit apparaat gemonteerd is en klik vervolgens op Apparaat aanmaken.
Om het aanleren af te sluiten, slaat u de configuratie op in Miniserver.
Het aangemaakte apparaat wordt nu vermeld in de randapparaat en kan worden gebruikt in de programmering.

 

randapparatuur

 

I-tec-apparaten van hetzelfde apparaattype kunnen tijdens het aanleerproces niet afzonderlijk worden geïdentificeerd.
De toewijzing van de individuele apparaten moet na het aanleren plaatsvinden.

 

Meer informatie over de ondersteunde I-tec-apparaten vindt u hier

Korte handleiding en aansluitschema van de Internorm-Extension (pdf)
Downloaden
Extension EG-conformiteitsverklaring (pdf)
Downloaden