Diagnostika Vytápění

Následující hlášky Inteligentní regulace pokojové teploty (V2) se mohou zobrazit přes Stav systému, popř. na chybových výstupech bloků:

Zámraza a ochrana před přetopením

Zámraza a ochrana před přetopením slouží pro ochranu budovy. Jakmile dojde k překročení teploty před přetopení (přehřátí) nebo se teplota sníží pod teplotu zámrazy, bude systém reagovat a snaží se teplot znovu vyrovnat.

Teplotní hranice by měly být nastaveny tak, že se varování objeví pouze v případech, kdy by mohli dojít ke škodám. Jedná se o škody, kdy by hrozilo např. zamrznutí potrubí nebo naopak poškození dřevěné podlahy přehřátím. Hranici pro zámrazu a přetopení je možné nastavit v Loxone Configu příslušným parametrem Inteligentní regulace pokojové teploty (V2) nebo v expertním režimu Loxone Smart Home App.

Možné příčiny naleznete zde.

Velký rozdíl mezi aktuální a požadovanou teplotou

Varování „Velký rozdíl mezi aktuální a požadovanou teplotou“ bude zobrazen v případě, že se aktuální a požadovaná teploty liší alespoň o 3°. V režimu topení se jedná o 3° pod požadovanou a u režimu chlazení 3° nad požadovanou teplotou.

Hlášení slouží jako informace a indikátor, že možná není vše v pořádku v systému topení, popř. chlazení.

Možné příčiny naleznete zde.

Možné příčiny

V textu níže naleznete možné příčiny nestandardních situací, kdy se objeví hláška u bloku Inteligentní regulace pokojové teploty (V2).

Checklist: Požadované teploty je dosaženo pouze v některých místnostech

Pro případy, kdy systém topení, popř. chlazení v zásadě funguje, ale v některých místnostech se nedaří dosáhnou požadované teploty, vyzkoušejte prosím následující body:

 • Jsou zobrazovány teploty v jednotlivých místnostech skutečně reálně (správně)?
  • Např. pokud jsou teplotní senzory instalovány na obvodových zdech, je možné, že v zimně chlad zkresluje hodnoty a ukazuje je příliš nízké.
 • Jsou požadované teploty v místnostech správně nastaveny? Tyto teploty musí být nižší než teploty výstupní vody.
 • Fungují hlavice správně a jsou dostupné?
  • Pokud Stav systému poukazuje na chybu některé hlavice, řiďte se prosím následujícími pokyny. V případě, že zařízení není vůbec dostupné, překontrolujte prosím body na následující stránce

Checklist: Žádná z teplot není dosažena

V závislosti na tom, v jaké části systému topení, popř. chlazení se problém vyskytuje, můžete ověřit následující body:

 • Funguje otopný systém nebo systém chlazení správně? Nehlásí nějaké chyby?
 • Máte správně nastavenou teploty výstupní vody? (musí být vyšší než nejvyšší nastavená požadovaná teplota v místnosti)
 • Funguje oběhové čerpadlo?

Bloky, které mají vliv na systém topení, popř. chlazení

Následující funkční bloky mohou (vedle Inteligentní regulace pokojové teploty) mít vliv na systém topení, popř. chlazení:

Ovládání klimatu

 • Je aktivní správný režim?
  • Automatika: Požadavky na vytápění a chlazení jsou porovnávány a nejvyšší požadavek určuje výsledný režim.
  • Pouze topení, popř. pouze chlazení: Požadavky z jednotivých místností nejsou brány v potaz.
  • Standby: Blok zůstane v pohotovostním režimu tak dlouho, dokud se ventily neotevřou nad minimální hranici otevření. Tento režim není možné vyvolat ručně.
 • Přenáší se požadavky na vytápění, popř. chlazení (výstupbloku (H), popřípadě (C)) správně na zdroj?
 • Přesné informace k bloku naleznete zde.

Inteligentní ovládání teploty / Směšovací ventil

 • Je výstup ovládání čerpadla, popř. směšovacího ventilu aktivní?
  • Pokud používáte vstup pro aktiální teplotu zásobníku, je aktivní pouze tehdy, je-li zdroj dostupný – to znamená médium je připravené.
 • Je dostupná požadovaná teploty výstupní vody Inteligeního ovládání teploty?
  • Je směšovací ventil otevřený?
  • Dostává blok Směšovací ventil správnou požadovanou teplotu?
 • Zde naleznete přesné informace pro blok Inteligentní ovládání teploty a Směšovací ventil.