Diagnostika Vytápění

Následující zprávu lze obdržet od Inteligentní regulace pokojové tepoloty V2 prostřednictvím Stavu systému nebo výstupu na chybovém výstupu bloku:

Ochrana proti mrazu a přehřátí

Teploty pro ochranu proti mrazu a přehřátí slouží k ochraně budovy. Pokud byla překročena teplota ochrany proti přehřátí nebo pokud poklesla teplota pod limit ochrany proti mrazu, měla by být okamžitě přijata opatření k opětovnému nastavení teploty.

Teplotní limity pro ochranu proti mrazu a přehřátí by měly být vybrány tak, aby varování bylo vydáno pouze v případě možnosti poškození. Taková poškození mohou být například zamrznutí trubek za studených podmínek nebo poškození dřevěných podlah za nadměrně vysokých teplot. Příslušné teploty pro ochranu proti mrazu a přehřátí lze nastavit v Loxone Config v parametrech Inteligentního regulátoru pokojové teploty (V2) nebo v aplikaci Loxone Smart Home v Expertním nastavení.

Možné příčiny naleznete zde.

Velký rozdíl mezi aktuální a cílovou teplotou

Hlášení „Velký rozdíl mezi aktuální (pokojovou) teplotou a cílovou teplotou“ je vydána, pokud je místnostní teplota alespoň o 1,5°C nižší než cílová teplota během topného provozu nebo alespoň o 1,5°C vyšší než cílová teplota během chladicího provozu.

Hlášení slouží jako informace a ukazatel, že s topným nebo chladicím systémem může být něco v nepořádku.

Možné příčiny naleznete zde.

Možné příčiny

Níže naleznete další informace o možných příčinách v případě hlášení od Inteligentní regulace pokojové teploty..

Teplota je dosažena pouze v určitých místnostech

V případě, že váš topný nebo chladicí systém funguje, ale teploty v jednotlivých místnostech nejsou dosaženy, zkontrolujte následující body:

 • Jsou zobrazené místnostní teploty realistické?
  • Například teplotní čidla umístěná na vnějších stěnách mohou během zimních měsíců ukazovat příliš nízké hodnoty.
 • Je cílová teplota nastavena správně? Měla by být nižší než průtoková teplota.
 • Jsou hlavice funkční a dostupné?
  • Pokud je ve Stavu systému zobrazena zpráva od některé z hlavic, zde naleznete podrobnější informace. Pokud je zařízení nedostupné, prověřte body uvedené na této stránce.

Teplota není konzistentní v celém systému

V závislosti na tom, ke kterým částem vašeho topného nebo chladicího systému máte přístup, lze některé zprávy zkontrolovat nebo opravit.

 • Funguje topný nebo chladicí systém nebo hlásí chybu?
 • Máte správně nastavenou teploty výstupní vody? (musí být vyšší než nejvyšší nastavená požadovaná teplota v místnosti)
 • Funguje oběhové čerpadlo?

Funkční bloky s vlivem na topný nebo chladicí systém.

Následující komponenty mohou (kromě Inteligentní regulace pokojové teploty) ovlivnit chování vašeho topného nebo chladicího systému:

Ovládání klimatu

 • Je aktivní správný režim?
  • Automatický: Porovnávají se požadavky na vytápění a chlazení, největší požadavek určuje režim.
  • Pouze vytápění nebo pouze chlazení: Místnosti s opačným požadavkem než je nastavený nejsou obsluhovány.
  • Pohotovostní režim: Funkční blok zůstává v pohotovostním režimu, dokud není dosaženo zadané minimální otevření ventilů. Tento režim nelze nastavit ručně.
 • Je požadavek na vytápění nebo chlazení (výstup H nebo C) správně předán do zdroje?
 • Zde naleznete podrobnější informace o funkčním bloku.

Inteligentní ovládání teploty / Směšovací ventil

 • Je výstup pro čerpadlo nebo směšovač aktivní?
  • Pokud je vstup použit pro aktuální teplotu zásobníku, výstup je aktivní pouze při jejím dosažení.
 • Byla dosažena požadovaná teploty výstupní vody Inteligeního ovládání teploty?
  • Je směšovací ventil otevřen?
  • Dostává blok Směšovací ventil správnou požadovanou teplotu?
 • Zde naleznete podrobnější informace k bloku Inteligentní ovládání teploty a Směšovací ventil.