Expertní režim

Funkce

Pomocí Expertního režimu můžete upravovat parametry funkčních bloků přímo přes aplikaci. Dříve bylo možné tyto změny provádět pouze přes Loxone Config. Tento režim mohou aktivovat a používat pouze uživatelé, kteří mají přidělená administrátorská práva.

Použití Expertního režimu

Expertní režim aktivujete v Loxone Smart Home App, nebo vizualizaci. K tomu je potřeba být přihlášen jako uživatel, který má povolená administrátorská práva pro daný Miniserver.

Připojte se k Miniserveru a přejděte do menu Nastavení.

expertní režim v loxone app krok 1

Následně vyberte na Expertní režim.

expertní režim v loxone app krok 2

Aktivujte Expertní režim přepínačem na pravé straně.

expertní režim v loxone app krok 2

Poté se vám začne zobrazovat ikona ve tvaru ozubeného kola u jednotlivých funkčních bloků, které lze nastavovat pomocí Expertního režimu.

loxone app expertní režim úpravy

Zde můžete měnit parametry pro daný funkční blok. Například:

  • Název / Popis
  • Uživatelské rozhraní
  • Výchozí parametry

změna nastavení pomocí expertního režimu v aplikaci

Díky Expertnímu režimu mohou být tyto změny provedeny i bez použití Loxone Configu.