Směšovací ventil

Ovládání směšovacího ventilu.

Základní funkce

Funkcni blok Smesovaci ventilPomocí funkčního bloku programu “Směšovací ventil”, máte možnost realizovat regulaci vytápění nebo chlazení. Ovládací prvky mohou být všechny běžné typy trojcestných směšovacích ventilů (trojcestný směšovač s analogovým signálem 0-10 V).

Při opětovném směšování, provádí směšovač synchronizaci ventilu, aby bylo zajištěno, že výstup je ve správné pozici.

V případě, že se směšovač kompletně otvírá nebo zavírá, bude libovolný digitální výstup otevřen na 1,5 násobek parametru (R). Je to z toho důvodu, aby bylo zaručeno, že se ventil zcela otevře nebo zavře (dojede do koncové polohy).

Základní programování

Na vstup (T) je přivedena požadovaná teplota směšovače, která je v závislosti na aktuální venkovní teplotě vypočtena pomocí funkčního bloku „Topná křivka“ na ideální výstupní analogovou hodnotu funkčního bloku.

Na analogový vstup (Al) se připojuje vstup teplotního senzoru zaznamenávající aktuální teplotu výstupní vody ze systému.

Pro správnou funkci směšovacího ventilu je důležité mít nastavený správně parametr (R). Pokud tento parametr není správně zadán, nelze správně směšovací ventil regulovat.

Na výstupy (AQ) (analogový směšovací ventil 0-10V) nebo (Q1) a (Q2) (3-cestný digitální směšovací ventil) jsou připojeny příslušné výstupy ventilů.

Vstupem (Dis) zablokujete vstup (T).

Poznámka: Pokud se během posledních 24 hodin nedostal směšovač do polohy 0% nebo 100%, provede se synchronizační signál. Po provedení synchronizace se vrátí do původní pozice. Po každém restartu Miniserveru se také provádí synchronizace.

Priklad vyuziti bloku smesovaci ventil

Pokročilé funkce

Režim směšovače

Parametrem (M) lze změnit režim směšovače.

Úprava vlastností regulátoru

Parametr (S) vám dává možnost změnit vzorkování vstupní požadované teploty (T).

Uvnitř bloku „Směšovací ventil“ je PI regulátor. Parametry (Kp) můžete tedy nastavit proporcionální složku regulátoru a parametrem(Ki) integrální složku regulátoru.

Parametry (Min) a (Max) můžete omezit výstupní hodnoty.

Zastavení směšování

Funkci směšovače můžete zastavit vstupem (St). Po zastavení se směšovací ventil nastaví dle parametru (Sm):

0 – Nezměněno
1 – Otevřít
2 – Zavřít

Úprava analogového výstupu

Při nastavení parametru (Inv) na hodnotu 0 (standardně), tak hodnoty na výstupu se mění – 0% = 0V, 100% = 10V.

Při nastavení parametru (Inv) na hodntu 1, tak hodnoty na výstupu se mění – 0% = 10V; 100% = 0V.

Chybový výstup

Výstup (Qe) má na výstupu hodnotu 1, pokud odchylka mezi skutečnou a cílovou hodnotou je vyšší než 5°C.

Pokud je aktivní vstup (ST), tak je na výstupu (Qe) vždy hodnota 0.