Diagnostika Hlavic

Následující hlášky se mohou zobrazit u Loxone Hlavic (Air / Tree) přes Stav systému, popř. na chybových výstupech (diagnostika) zařízení.

Ventil nerozeznán

Tato hláška se zobrazí v případě, že Hlavice Air při rekalibraci nerozezná ventil (tlaková jehla nevyvíjí dostatečný tlak nebo máte špatnou redukci). Rekalibraci se automaticky spouští při každém restartu Hlavice (např. výpadek napájení).

Ujistěte se, že je Hlavice na šroubení topení správně nasazená a že se jehla ventilu může pohybovat. Poté proveďte rekalibraci, ve které kliknete na „Rekalibrovat zařízení“.

Ventil uvíznul

Toto varování se zobrazí v případě, že Hlavice Air nepracuje správně z důvodu příliš velkého tlaku jehly ventilu.

Ujistěte se, že se tlaková jehla ventilu může pohybovat (ventil může být z důvodu rezu nebo usazenin zablokován). Po vyčištění prosím zařízení zrekalibrujte. Možnou příčinou může být také špatný adaptér.

Mechanický defekt

Tato hláška se objeví v případě, že Hlavice při rekalibraci nerozezná žádný mechanický doraz. Rekalibrace se spustí po každém restartu automaticky (např. po výpadku napájení).

Za normálních okolností je mechanický doraz detekován ihned, jakmile tlaková jehla tlačí proti Hlavici. Pokud není Hlavice namontovaná na šroubení topení, bude mechanický doraz detekován, jakmile píst Hlavice dojede do maximální pozice (bude tlačit proti plastové obálce hlavice).

Jakmile nedojde k detekci mechanického dorazu, je zřejmě, že má hlavice defekt. V tomto případě kontaktujte vašeho Loxone partnera