Diagnostika offline zařízení

Jakmile není zařízení po nějakou dobu online, ohlásí se jako offline. Doba, za kterou se zařízení ohlásí jako Offline, se liší dle typu zařízení. V následujícím textu se dozvíte více informací o možných příčinách a také řešení problémů.

Přehled ke o online statusu a stavu baterií Loxone zařízení je možné vidět ve statusu zařízení v Loxone Configu.

V následující části se dozvíte informace o možných příčinách a také návrhy na řešení. Jak monitorování online statusu jednotlivých zařízení zablokovat, se dozvíte zde.

Možné příčiny a řešení

Obecně

 • Překontrolujte, zda je zařízení na napájení. Většina produktů má indikační diody (LED, display a podobně). Přesné informace naleznete v příbalovém letáku produktu.
 • Pokud se jedná o bateriové napájené zařízení, překontrolujte, zda jsou baterie správně vložené a zda nejsou vybité.
 • Bateriově napájená zařízení fungují pouze v případě, že jsou „probuzená“. Pro „probuzení“ zařízení stiskněte tlačítko nebo narušte senzor. Překontrolujte, zda je zařízení po probuzení opět online.
 • Pokud se Extension ukazuje jako offline, budou offline i zařízení, která jsou na něm připojena. V tomto případě se zaměřte na Extension samotný.
 • Další detaily k zařízení můžete najít v příbalovém letáku.

Pokud žádný z výše jmenovaných bodů nepomohl situaci vyřešit, můžete na následujících odkazech najít přesnější informace:

Air zařízení

 • Nejprve projděte obecné body.
 • Detailnější informace k technologii Air naleznete zde.
 • Detailní checklist pro zařízení Air v offline režimu naleznete zde hier

Tree zařízení

 • Nejprve projděte obecné body.
 • Překontrolujte Tree kabeláž. Pokud je najednou více Tree zařízení Offline, je možné z toho vydedukovat, kde je problém. Následujte větev kabeláže až k problematickému zařízení a překontrolujte, zda se problém nenachází právě zde. Pokud je problém pouze na jednom zařízení, překontrolujte kabeláž v jeho místě.
 • Loxone Config obsahuje nástroj pro diagnostiku Tree. Spusťte ji a dozvíte se více informací. 
 • Přesné informace k Tree kabeláži naleznete zde.

Extension

 • Nejprve projděte obecné body.
 • Překontrolujte kabeláž Linku (modré svorky). Pokud je offline více Extensionů, je z toho možné vydedukovat, kde je problém. Kabeláž Extensionů je liniová a jděte po linii. Jakmile narazíte na první zařízení, které je Offline, zaměřte se na kabeláž u tohoto zařízení.
 • Loxone Config obsahuje nástroj pro diagnostiku Linku.
 • Kabeláž Extensionů je liniová a Miniserver je počátek. Na konci Loxone Linku je ukončovací odpor (naleznete v balení Miniserveru). Další informace naleznete zde.
 • Pokud tyto informace nevedou k vyřešení problému, zde naleznete detailní checklist.

Síťová zařízení

 • Nejprve projděte obecné body.
 • Překontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
 • Mnoho síťových zařízení má na LAN rozhraní stavové diody. Pokud nesvítí, není kabel zapojen do cílového zařízení (např. router, switch, …)
 • Pokud má vás router/switch nějaké administrační rozhraní, přejděte na něj. Dostanete-li se na seznam aktivních síťových zařízení, překontrolujte, zda se problematické zařízení v tomto seznamu nachází.
 • Zkuste zařízení dohledat přes Ping. Pokud obdržíte odpověď, existuje se zařízením v síti spojení.
 • Otevřete administrační rozhraní síťového zařízení (pokud existuje) a překontrolujte nastavení.
 • Pokud jste přiřadili IP adresu manuálně, překontrolujte, zda je tato adresa ve vaší síti unikátní a nedostalo ji náhodou jiné zařízení.
 • Pokud nemá vaše zařízení zafixovanou IP adresu (používá DHCP), je možné, že po každém restartu obdrží jinou IP adresu. To může narušovat komunikaci s Miniserverem, protože se odkazuje na špatnou IP adresu. Buď zafixujte IP adresu na zařízení nebo lépe vytvořte pravidlo v přidělování IP adres dle MAC adresy na vašem routeru.
 • Pokud tyto body nevedou k vyřešení problému, hledejte dále v příručce k zařízení.

Miniserver

 • Nejprve projděte obecné body.
 • Překontrolujte rady pro Síťová zařízení
 • Pokud je klientský Miniserver (v systému Gateway-Klient) offline, může být příčinou špatný program nahraný v klientském Miniserveru. Přesné informace naleznete zde.

Deaktivace monitorování

Pokud nechcete, aby se u nějakého zařízení již nezobrazovaly hlášky s Offline statusem, můžete je vypnout. To má smysl například v případě, že na noc vypínáte měnič Fronius a nechcete, aby vám vždy zasíal zprávu o vypnutí. Toto nastavení můžete deaktivovat následujícími kroky:

 • Jakmile se vám zobrazí hláška v App (přes Stav systému), stiskněte možnost „Dále nemonitorovat online status“.
 • V Loxone Configu za pomoci nastavení „Monitorovat online status“. Tato možnost je ve vlastnostech každého zařízení.

Pro klientské Miniserver (klient-Gateway) není možné monitorování vypnout.