Status zařízení

Status zařízení je důležitý nástroj pro rychlou analýzu a objevení problémů. Vedle online stavu a čísel verzí Extensionů a zařízení jsou zde vidět i další informace.

Seznámení s funkcí Status zařízení

ZOBRAZENÍ STATUSU ZAŘÍZENÍ

Status zařízení naleznete přímo v Loxone Configu. Ve stromě periférií klikněte na Miniserver. Možnost spustit status zařízení se nyní vidíte v horním panelu.

Status zařízení - otevření

ZOBRAZENÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

Vedle všeobecných informací, které zde můžete najít, lze zobrazit i detailní informace o zařízeních. Tyto informace dále poslouží k detailnější analýze v případě potíží.

Po vyvolání této akce se otevře dialogové okno v textovém editoru, kde budou požadované informace. Mimo to můžete data uložit a případně je směřovat na Loxone Support.

Status zařízení - Air detailní info

Miniserver Log (def.log):

Def.log je soubor, kam si Miniserver zaznamenává detailní data o chodu Miniserveru (funkční bloky, funkce, chování sítě, atp.). Nalezenete jej na FTP serveru nebo jej jednoduše můžete vyvolat z Loxone Configu. Stačí kliknout ve statusu zařízení na název Miniserveru a nechat si def.log zobrazit.

Status zařízení - deflog

Datová struktura Miniserveru (LoxApp3.json):

Datová struktura je nutná k tomu, aby mohl Miniserver komunikovat s vizualizací. Soubor LoxApp3.json je možné nechat zobrazit podobným způsobem jako v bodě výše, tedy kliknutím na název Miniserveru pravým tlačítkem myši a vybráním možnosti z kontextového menu.

Status zařízení - datová struktura

Detailní informace o zařízení:

Detailní informace o zařízení slouží k získání dodatečných detailních informací o různých zařízeních. Vyvolat detailní info o zařízení můžete kliknutím na příslušné zařízení pravým tlačítkem myši a položkou v kontextové nabídce.

ikonka vykricnikPOZOR: Detailní informace o zařízení je možné vyvolat pouze v případě, že je zařízení „probuzené“. Bližší informace o tom se dozvíte v dolní části textu.

 

Status zařízení - detailní info

DODATEČNÉ FUNKCE

Na některých zařízení můžete, kromě detailních informací, vykonat i dalších funkce.

Restartování Miniserveru

Díky této funkci můžete restartovat Miniserver. Restartem dojde ke znovunačtení programu a funkcí. Restart vyvoláte pravým kliknutím myši na název Miniserveru a vybráním příslušného příkazu v kontextovém menu.

Vzbuzení zařízení

Air zařízení, která jsou bateriová se hlásí periodycky a to z důvodu šetření baterií. U těchto zařízení (např. Pohybový senzor Air) je nejdříve nutné je probudit, jinak se funkce detailních informací o zařízení nevyvolá.

Jakmile zařízení touto funkcí „probudíte“, bude aktivní (probuzené) ještě následujících 5 minut. Během tohoto času je možné se jej dotatázat na detailní info o zařízení. To provedete pravým kliknutím myši na příslušné zařízení a vybráním funkce z kontextového menu.

Status zařízení - probudit