Loxone Tree

LOXONE TREE

Technologie Loxone Tree je navržena tak, aby snížila množství  kabeláže. Jednotlivé prvky připojené na sběrnici dokáží zastoupit velké množství digitálních a analogových vstupů, které by bylo jinak nutné realizovat za pomoci dalších Loxone Extensionů, spolu s velkým množstvím vodičů. Zároveň technologie Tree usnadňuje konfiguraci a nastavení systému, čímž vám ušetří mnoho času. Více o výhodách Tree technologie naleznete v tomto článku.

 

KABELÁŽ

Více o kabeláži se dozvíte na stránce kabeláž pro technologii Tree.

 

NAUČENÍ TREE ZAŘÍZENÍ

Nejprve je nutné Tree zařízení připojit k Tree Extensionu a přes vyhledávání jej najít a naučit. Učení je možné vyvolat kliknutí na Tree Extension a vybráním Tree vyhledávání v kontextové nabídce v horní části.

tree-vyhledavani

V seznamu vyhledávání jsou vidět všechna Tree zařízení.

Označte Tree zařízení (právě označené zařízení bude blikat) a pokud jste označili správné, vyplňte místo instalace, jeho název, vyberte místnost a klikněte na možnost „Vytvořit zařízení“. Naučené zařízení se ihned zobrazí ve stromu periférií (pod Miniserver -> Tree Extension a příslušná větev), nezapomeňte před další prací stisknout tlačítko Uložit do Miniserveru, aby se změny uložily!

Pridani-tree

 

NAHRADIT ZAŘÍZENÍ

Pokud chcete zařízení nahradit novým zařízením, je to velice jednoduché. Vyhledejte nové zařízení a z roletkového menu vyhledejte zařízení, které chcete novým nahradit a klikněte na možnost „Nahradit zařízení“.

  1. Tree Vyhledávání
  2. Označit nové zařízení
  3. Z roletky vybrat staré zařízení
  4. Nahradit zařízení
  5. Uložit do Miniserver

tree-nahrazeni

 

DIAGNOSTIKA

Stavové LED diody každého Tree zařízení mohou být použity pro diagnostiku:

Oranžová bliká: Zařízení je připojeno k Tree Extensionu, ale dosud nebylo naučeno.
Červená bliká: Žádné spojení s Miniserverem (zkontrolujte zapojení kabeláže Tree větve,
na které je zařízení připojeno).

Pomocí tlačítka „Diagnostika“ lze zkontrolovat obě Tree větve. Díky této funkci můžete identifikovat např. chybu v kabeláži a pomůže vám rychle vyřešit problémy.

tree-diagnostika

V Diagnostickém okně uvidíte všechna připojená zařízení.

Každé zařízení je zaznamenáno a zobrazeno v seznamu. Barevné označení určuje stav zařízení.

  • Zelená – Komunikuje bez chyb
  • Žlutá – Dochází k částečným chybám na sběrnici. Typicky se jedná o uvolněné konektory, částečně poškozený (či nevhodný) kabel, překročení max. délky kabeláže, nevhodnou topologii.
  • Červená – Tree Extension není schopen komunikovat s tímto zařízením. Zkontrolujte kabeláž. Možná příčina – přerušená kabeláž, problém s polaritou – špatné zapojení kabelu.

Detailní výpis chyb je zobrazen v Diagnostice.

tree-diagnostika
Barevné zvýraznění Tree zařízení se mění v reálném čase v závislosti na stavu zařízení (detekované chybě).

Tree Diagnostika detekuje a zobrazuje i zkrat mezi jednotlivými Tree větvemi

 

AKTUALIZACE

Aktualizace Tree zařízení se provádí automaticky na pozadí. Zařízení bude během toho i nadále fungovat.
Pokud bude Miniserver restartován během procesu aktualizace, dojde k jejímu přerušení. Aktualizace se
spustí znovu po obnovení napájení.

Celkový průběh aktualizace může trvat až jednu hodinu.

Verze firmwaru jednotlivých zařízení lze zkontrolovat v okně „Status zařízení“. Pokud je číslo na bílém pozadí, je zařízení na aktuální verzi. V případě, že je číslo na červeném pozadí, je potřeba provézt aktualizaci zařízení. Střídání oranžové-červené značí společně s textem probíhající aktualizaci.

status

 

DOKUMENTACE

Tree Extension:

Tree zařízení: