Kabeláž technologie Tree

POUŽITÝ KABEL

Pro realizaci kabeláže technologie Tree doporučujeme použít kabel CAT7. Zeleno-bílý pár pro Tree a oranžovo-bílý pro napájení. Zbývající 2 páry kabelu slouží jako rezerva pro budoucí rozšíření. Stínění kabelu není třeba uzemňovat.

Maximální délka kabelu na jednu větev Tree Extensionu je 500m.

Maximální délka vedení 500m se vztahuje výhradně k Tree (zeleno-bílý pár). V žádném případě se nevztahuje na délku vedení napájení 24V. Zde je nutné počítat s úbytky a celková délka bude menší.

 

KABELÁŽ

Toto zapojení, kde jsou jednotlivé prvky napájené pomocí CAT7 kabelu, platí pouze pro nevýkonové prvky, jakou jsou Touch tree, Pohybový senzor tree a další. V případě zapojení světel je potřeba dodržet kabeláž, která odpovídá výkonu světel zapojených v daném okruhu.

 

TOPOLOGIE

Technologie Tree umožňuje použít více druhů topologií.

Naše doporučení je táhnout separátní kabel do každé místnosti. V místnosti dále z tohoto bodu kabeláž libovolně rozvětvovat na další Tree zařízení.

Omezení:

  • Na jednu větev Tree Extensionu je možné připojit maximálně 50 zařízení.
  • Nesmí dojít ke spojení levé a pravé větve Tree Extensionu.
  • Nesmí dojít k uzavření jedné větvě do kruhu.

 

ÚBYTEK NAPĚTÍ

Loxone CAT7 kabel má průřez 0,258 mm². Úbytek na napájení je možné vypočítat pomocí následujícího vzorce:

ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I … Proud [A]
L … Délka vedení [m]
A … průřez kabeláže [mm²]
a = 0,258 pro Loxone CAT7 kabel
ΔU … Úbytek napětí [V]
ρ … specifický odpor materiálu [( Ω*m)/mm²]
ρ = konstanta (0,0172 pro měď)

Napájení 24V mínus vypočítaný úbytek nesmí klesnout pod minimální hranici napájení Tree zařízení. V praxi jsou běžné úbytku ve výši cca. 3%.

PŘÍKLAD PRO HLAVICI TREE

  • Max. proud hlavice Tree: 62,5mA.
  • Počet hlavice v instalaci: 15ks (z toho max. 5 může být současně v pohybu)
  • Délka vedení: 20m
  • Průřez CAT7 kabelu: 0,258mm²

ΔU = I · ((2 · L · ρ) / A)
ΔU = 0,3125A · ((2 · 20m · 0,0172Ω*m/mm²) / 0,258mm²)
ΔU = 0,83V

  • Úbytek napětí v hodnotě 0,83V je pro Hlavici Tree ještě přípustný.