Loxone software 10: Konečně k dispozici!


25 září, 2018 in Pro partnery
Objevte všechny novinky softwaru pro Loxone Smart Home verze 10. Ke stažení je k dispozici již dnes. Přináší zejména výrazné zvýšení efektivity práce pro vás, Loxone partnery. A mnohem více komfortu pro vaše zákazníky.

Osvěžující novinka.
Osvěžující rozdíl!

Vnitřní klima v Real Smart Home

S novými funkčními bloky pro Loxone Config přivedete čerstvý vzduch do Real Smart Home svých zákazníků. Verze 10 nyní umožňuje kombinovat vytápění, chlazení a větrání pomocí několika kliknutí. Tím dopřejete svým zákazníkům ještě větší pohodlí a nejvyšší energetickou účinnost. Nyní bychom vám chtěli představit nové bloky podrobněji:

Inteligentní regulace pokojové teploty
Nová verze Inteligentní regulace pokojové teploty podporuje automatické funkce vytápění a chlazení. Nyní lze vybírat různé zdroje vytápění a chlazení dvojitým kliknutím.
Můžete přidat různé zdroje energie a definovat jejich prioritu pro vytápění a chlazení jednotlivě.
Jednoduché ovládání Inteligentní regulace pokojové teploty
Spolu s novým funkčním blokem doznalo změn i ovládání teploty v aplikaci. S verzí 10 mají vaši zákazníci pěkně pohromadě všechna nastavení související s vnitřním klimatem.

V případě neplánované přítomnosti nebo nepřítomnosti je snadné spustit časovač teploty. Vaši zákazníci si sami rozhodnou, jak dlouho je tento časovač platný pro daný pokoj.

Vaši zákazníci mohou snadno definovat požadované pokojové teploty v době přítomnosti i nepřítomnosti. Navíc mohou samostatně definovat přípustnou odchylku mezi +/- 0,5 a +/- 3 °C.*

Zvláštní pozornost si zaslouží to, že nyní je možné požadovanou teplotu místnosti v komfortním režimu snadno a rychle změnit pomocí aplikace, aniž by to mělo trvalý vliv na nastavené teploty.

* Povolená odchylka definuje rozpětí mezi aktuální pokojovou teplotou a požadovanou komfortní teplotou. Čím vyšší může být odchylka, tím je systém ekonomičtější. Inteligentní dům začíná aktivně chladit nebo topit teprve po překročení této hodnoty.

Ovládání klimatu
V závislosti na jednotlivých pokojových regulátorech rozhoduje nový funkční blok Ovládání klimatu, zda je třeba topit, chladit nebo není třeba dělat nic.

Je-li v Real Smart Home vašich zákazníků naplánováno několik zdrojů vytápění a / nebo chlazení, lze vložit několik modulů Ovládání klimatu. Ve vlastnostech Ovládání klimatu můžete určit, zda příslušný zdroj vytápění a / nebo chlazení dodává drahou nebo levnou energii. Drahé zdroje energie jsou aktivovány pouze v případě, že není k dispozici žádný zdroj s vyšší prioritou.

Aby vaši zákazníci měli vždy přehled o jednotlivých místnostech, je Ovládání klimatu vizualizováno.

Aplikace na první pohled jasně ukazuje, které místnosti jsou vytápěné, a které nemají žádné požadavky na zdroj energie.

Včas se informujte u odpovědného technika / dodavatele o potřebných rozhraních. Jedině tak mohou být klíčové informace přeneseny do systému. K tomuto účelu podporujeme celou řadu technologií.

Další informace o tom, jak realizovat perfektní řízení vnitřního klimatu naleznete v našem blogu v kategorii Pro Partnery.

Ovládání větrání
Nový funkční blok Ovládání větrání může být použit pro řízení decentralizovaných ventilačních systémů, jako je Leaf 1 a vnitřní ventilační systém Internorm.
Významně přispívá ke kvalitě vzduchu. Ovládání větrání může být propojeno s Inteligentní regulací pokojové teploty jako zdroj chlazení.
Snadná kontrola pro Ovládání větrání
Ovládání větrání je od verze 10 součástí aplikace.

Loxone Config podporuje decentralizovanou vnitřní ventilaci Leaf 1 a Internorm. Navíc lze řadu dalších ventilačních systémů integrovat prostřednictvím mnoha dostupných rozhraní.

Vaši zákazníci mají vždy přehled o aktuálním stavu ventilace v místnosti. Kromě aktuální rychlosti ventilátoru, jsou-li k dispozici senzory, se zobrazí relativní vnitřní vlhkost a obsah CO2.

Vaši zákazníci mohou definovat příslušnou rychlost ventilátoru pro Přítomnost a Nepřítomnost.
Pokud je zapotřebí intenzivnější větrání, například pro ochlazení, ke snížení vlhkosti nebo obsahu CO2, lze také nastavit rychlost pro jednotlivé režimy.

Solární regulace
Další novinkou v Loxone Configu 10 je modul Solární regulace.

Reguluje čerpadlo a vyrovnávací ventil solárního tepelného systému. Vaši zákazníci mohou v aplikaci na 1. pohled vidět, zda je zásobník nabitý a jakou má aktuální teplotu.

Včas informován.
Díky Stavu systému

Stav systému

Jako varovné diody na přístrojové desce v automobilu, vás nová funkce Stav systému upozorní na řadu věcí, které je důležité sledovat pro zajištění hladkého chodu chytré domácnosti. Funguje v aplikaci i v Configu.

Rozlišuje přitom několik stupňů naléhavosti:

Informace

 • Velký rozdíl mezi skutečnou a nastavenou teplotou.
 • Ventilační klapka je zavřená.
 • Atp.

Varování

 • Přihlašovací údaje nejsou bezpečné.
 • Příliš vysoký počet zápisů na SD kartu.
 • Atp.

Chyba

 • Motor stínění zablokován.
 • Air zařízení je offline.
 • Air kanál je obsazen.
 • Atp.

Kritická chyba

 • Extension je offline
 • Client-Gateway je offline
 • Atp.

Systémové proměnné:
Více flexibility pro práci s počasím

Nové Systémové proměnné v Loxone Configu vám poskytují více svobody a flexibility.

S jejich pomocí sami rozhodnete, které informace o počasí jsou pro daný projekt nejvhodnější. Je přitom jedno, zda jde o lokální data z meteostanice nebo data z předpovědi počasí. Můžete zvolit, jaké hodnoty se zobrazí ve vizualizaci.

Skupiny světel:
Přehlednější práce

Moc nás těší kladná zpětná vazba na kvalitu a jednoduchost práce s Loxone produkty pro osvětlení a váš zájem o ně. Neusínáme na vavřínech a přinášíme vám další vylepšení. Pro větší přehled a zjednodušení práce v Configu je nyní možné seskupit různá světla. To vytvoří 100% synchronní ovládání celé skupiny, které je navíc v Configu přehledné.

Nový proces učení Air & Tree:
Maximálně efektivní

Proces učení inteligentních periferií chytrého domu byl zásadně optimalizován.

Rychlejší je jak samotné učení, tak i nahrazení periferií. Instalace Real Smart Home vám zabere méně času i nervů. Přesvědčte se v našem videu:

Změna frekvence Loxone Air:
Stabilita připojení zajištěna

Rádiová technologie Loxone Air nabízí maximální flexibilitu

Aby však mohla fungovat spolehlivě a stabilně, musí být zajištěna maximální kvalita přenosu rádiového signálu. Loxone Config V10 vám nyní v případě potřeby doporučí změnu na vhodnější frekvenci. Změníte ji pak pouhými několika kliknutími.

Off-line dokumentace:
Dostupná kdekoli

Internetové připojení dostupné kdekoli bereme dnes jako samozřejmost, nicméně existují výjimky.

V Loxone Config V10 je nyní technická dokumentace všech bloků k dispozici i off-line. Díky tomu nejste při instalaci Real Smart Home závislí na internetovém připojení.

Další skvělé inovace v aplikaci

Pouze s nejaktuálnějším softwarem je v Loxone Smart Home zaručena maximální úroveň zabezpečení a zákaznické spokojenosti. Naplánujte si dostatečně s předstihem aktualizaci všech projektů na verzi 10. Jednou z výhod toho, že instalujete Real Smart Home, je, že nové funkce snadno využijete v budoucích i stávajících projektech.

Podrobný seznam změn naleznete jako tradičně v našem changelogu (Config | App).

 • Další zvýšení zabezpečení
 • Přepracované vyhledávání
 • Nové přehlednější uspořádání nastavení
 • Úpravy vzhledu

Chci být informován o novinkách