Aktory Air nereagujú: Dôležitá aktualizácia pre Miniserver s verziou softvéru 13.0.6.29


26/07/2022 in Pre partnerov
V pondelok 25. júla sme obdržali niekoľko hlásení o probléme so systémom Loxone Air, ktorý spôsobuje, že aktory Air nereagujú na príkazy. Problém sme okamžite analyzovali a podarilo sa nám nájsť chybu, ktorú opravíme dnešnou aktualizáciou softvéru na verziu 13.0.7.26.

Chyba
Aktory Air prestávajú reagovať na príkazy. Stav aktorov Air sa v aplikácii a v Loxone Config LiveView nezobrazuje správne – napr. svetlo sa zobrazí ako zapnuté, ale aktor Air príkaz nevykoná.

Príčina
Tento problém je vyvolaný pretečením časovača Loxone Miniservera s aktuálnou verziou softvéru 13.0.6.29 a vznikne presne 25 dní po poslednom reštarte Miniservera.

Zasiahnuté inštalácie
Všetky inštalácie s Loxone Miniserverom vo verzii 13.0.6.29, ktoré používajú aktory Air (napríklad Nano IO Air, Smart Socket Air, Žalúziový aktor Air, Geiger SolidLine Air atď.).

Riešenie
Pre trvalé vyriešenie problému je nutná aktualizácia na verziu softvéru 13.0.7.26. Táto aktualizácia bude ešte dnes k dispozícii na stránke Na stiahnutie. Okrem toho sa aktualizácia ponúkne v aplikácii zákazníkom s Miniserverom bežiacim na verzii 13.0.6.29. Aktualizácia prostredníctvom aplikácie bude sprístupnená dnes večer (26. júla).

Rýchle, dočasné riešenie

Reštartom Loxone Miniservera, spusteným napríklad v aplikácii Loxone alebo resetom napájania, sa obnoví funkčnosť aktorov Air. Zároveň sa nejedná o trvalé riešenie, pretože problém sa objaví znova po 25 dňoch. Preto bude k dispozícii na stiahnutie aktualizácie na verziu 13.0.7.26, ktorá problém vyrieši natrvalo.

Update v aplikácii

Vzhľadom na nezvyčajnú chybu, ktorá sa objavuje až po 25 dňoch, sa ju bohužiaľ nepodarilo odhaliť počas intenzívneho testovania postihnutej verzie softvéru. Našim cieľom je ponúknuť zákazníkom a partnerom systém, ktorý je čo najmenej náročný na údržbu. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti všetkým partnerom a zákazníkom, ktorých sa chyba dotkla.

Rýchlu opravu berieme teraz ako prioritu, preto opravnú aktualizáciu poskytujeme menej ako 24 hodín po prvom nahlásení chyby.

Všetkým partnerom a zákazníkom ďakujeme za dôveru, ktorú do nás vkladajú.

Online chat

Zaujíma vás viac k tejto téme? Využite náš online chat na webe a vyhnite sa tak prihlasovaniu, formulárom a čakaniu v rade na linke. V chate vyriešite väčšinu otázok a problémov ihneď.

Otvoriť LiveChat

Chcem byť informovaný o novinkách