Ako ušetriť 600 tisíc eur vo veľkej budove: 20+ vyriešených problémov a výhod


13/10/2022 in Know How

Panuje energetická kríza a z nákladov sa točí hlava. Pokiaľ veľký kancelársky komplex prekúri teraz za rok 400 000 Eur, predstavte si, koľko dá za vykurovanie, pokiaľ sa náklady na vykurovanie päťnásobne zvýšia. Pri úsporných opatreniach vo veľkých budovách je často stále zanedbávaná automatizácia. Investícia do nej je pritom pri dnešných cenách energií návratná za pár mesiacov. Aké problémy vyriešia a aké benefity prinesie facility manažérom, správcom budov, investorom a ďalším?

Zostaňme pri príklade kancelárskeho komplexu a predpoklade, že by pre neho navýšenie cien skutočne znamenalo vynaložených 2 milióny eur ročne za vykurovanie elektrinou. Pri takto vysokých sumách je každé percento úspory v rozpočte poznať. Zníženie ročnej spotreby o 30 % ušetrí skoro 600 000 Eur, čo je nezanedbateľná čiastka pre akúkoľvek firmu.

Toto je jeden z najmarkantnejších príkladov, ale extrémny rast cien sa dotkne všetkých veľkých budov komerčného i verejného sektora – administratívnych budov, výrobných prevádzok, hotelov, reťazcov reštaurácií, úradov, škôl a podobne.

Šetriť, šetriť, šetriť… Nabáda k tomu vláda znížením minimálnej teploty na pracoviskách, v kanceláriách, učebniach, na úradoch, chodbách a podobne. Problém s drahou energiou je skrátka potrebné riešiť.

O 30% znížení spotreby energie na kúrenie sa ľahko uvažuje a vyzerá pekne na papieri, ale v praxi je často neuskutočniteľné. V každodennom fungovaní budov totiž číha množstvo prekážok a problémov. Tie je možné jednoducho a v krátkom časovom horizonte prekonať s inteligentnou automatizáciou vykurovania.

Vývoj cien SK
Tá stojí medzi úspornými opatreniami stále trochu v pozadí. Napriek tomu, že ju mnoho budov už využíva, stále vedie napríklad zateplenie, výmena okien za tesnejšie alebo obstarávanie efektívnejších tepelných zdrojov. (Nie že by tieto opatrenia neboli účinné, len s automatizáciou budú mnohonásobne účinnejšie.).
Inteligentné vykurovanie v praxi

Inteligentnú automatizáciu využíva napríklad spoločnosť Stampi. Konateľ Michal Pihávek vymenoval niektoré funkcie aj v Udalostiach Českej televízie (čas 32:52).

Čo bráni úsporám?

Načrtnite si niekoľko problémových situácií, ktoré ľahko eliminuje inteligentná automatizácia a jej energetický management:

ikona jedničky

Otvorené okná pri vykurovaní

Môžete kúriť a kúriť, ale s náhodne otváranými oknami zamestnancami kancelárie alebo žiakmi v škole budú peniaze za úspory vytekať von. Jednoduchý tip – okenné kontakty integrované do inteligentného systému dajú po chvíli s otvoreným oknom pokyn k zmene režimu vykurovania, nech sa neplytvá.
ikona dvojky

Hranie sa s hlavicami

Vláda, vedenie firmy či zriaďovateľ školy môže viac apelovať na dodržiavanie teplôt, ale s klasickými hlavicami na radiátoroch si teplotu rovnako ktokoľvek upraví podľa seba. Inteligentné elektrické hlavice regulujú teplotu samy podľa nastaveného režimu či aktuálnych potrieb miestnosti.
ikona trojky

Inteligentné hlavice

Mnoho elektrických hlavíc sa dnes za inteligentné len vydáva, reagujú na teplotu a otvorené okno nespoznajú. Dochádza potom k situáciám, kedy si systémy pri otvorení okna myslia, že je v miestnosti skrátka zima, a tak kúri ešte viac. Vedúci firiem potom musia odmontovať kľučky z okien, čo vedie k nespokojnosti zamestnancov. Skutočne inteligentný systém prepojí okná s vykurovaním.
ikona čtyřky

Kúriť všade

V telocvični školy sa kúri všetkých päť dní. Prečo, keď sa využíva len tri dni v týždni? Inteligentný systém vykurovania pozná kalendár a každú miestnosť vykuruje, len keď je to potrebné. Tým zvyšuje úspory a uľahčuje prácu tomu, kto je za reguláciu kúrenia v budove zodpovedný.
ikona pětky

Kúriť skoro či neskoro

Pokiaľ systém začne kanceláriu vykurovať neskoro, zamestnanci prídu a je im chladno. Preto si na termostate nastaví napríklad 24 stupňov. Za hodinu je v miestnosti horúco, a tak niekto ďalší otvorí okno. A sme znovu pri plytvaní a neefektívnom nakladaní s vykurovaním. Naopak inteligentný systém je prediktívny a naučí sa reálne potreby vykurovania. Miestnosti vždy začne vykurovať tak, aby vo zvolený čas dosiahla určenú teplotu a neprekurovala zbytočne.
ikona šestky

Neznalosť ovládacích prvkov

Prekážkou je často neskúsenosť či neznalosť používateľov s ovládaním vykurovania inde, než u seba doma. Automatizácia dosiahne požadovanú teplotu bez toho, aby museli manuálne hýbať akýmkoľvek ovládaním. Je to oveľa komfortnejšie. Navyše je oveľa menšia šanca poškodenia ovládacích prvkov a výrazne menej hrozí prekurovanie priestorov.
Hlavica riadiaca vykurovanie
Jednoduché ovládanie v aplikácii z recepcie

Výhody inteligentného vykurovania

…pre facility manažérov, správcov budov a školníkov. Ale aj investorov, prevádzkovateľov, zriaďovateľov či inštalačné firmy:

ikona fajfka
Celá sústava vykurovania je perfektne pod kontrolou. Teploty sú v každej miestnosti také, aké majú byť. Vo firemnej posilňovni nikto nie je? Vykurovanie sa automaticky preplo do úsporného režimu, reaguje totiž na prítomnosť v miestnosti.
ikona fajfka
Alebo sa predsa len v málo využívanom sklade vykuruje nezvyčajne veľa? Na neštandardné hodnoty upozorní mobilné aplikácie, aby bolo možné identifikovať problém.
ikona fajfka
Pokiaľ je podľa integrovaného kalendára sviatok, v budove sa plošne znížia teploty.
ikona fajfka
Zavadil niekto nešikovne o hlavicu a pokazil ju? Aplikácia dá zodpovednému človeku vedieť, keď sa ventily alebo hlavice poškodia.
ikona fajfka
Kto má hľadať poznámky s dátami na lístočkách? Systém pripomenie servisné intervaly.
ikona fajfka
Je zlý tlak vo vykurovacej sústave? Systém to vie a vie tak predísť havárii aj zbytočným nákladom.
ikona fajfka
Inteligentná automatizácia dáva možnosť vykonávať podružné merania a tým eliminovať napríklad úniky a pod.
Úspory ve velkých budovách (1)
ikona fajfka
Toto opatrenie možno zaviesť za krátky čas (aj bezdrôtovo bez sekania do stien) bez toho, aby obmedzila prevádzku budovy. Stavebné úpravy totiž spravidla ovplyvnia chod firmy či inštitúcie, napríklad vyženie žiakov zo svojich kmeňových tried.
ikona fajfka
Návratnosť investície je pri dnešnom tempe zvyšovania cien o to zaujímavejšia. Pokiaľ firma investuje do automatizácie nižšej jednotky (za hardvér) a za rok ušetrí 600 000 Eur, peniaze sa jej vrátia za pár mesiacov.
ikona fajfka
Systém pozná požiadavky jednotlivých miestností a môže tak reagovať na MaR budovy a znížiť tak teplotu, na ktorú sa zdroje pripravujú.
ikona fajfka
Ako si centrála postráži, že sa v pobočkách vykuruje správne? Krajský úrad ako zriaďovateľ dohliadne na teploty vo svojich školách? Systém umožňuje prepojiť niekoľko zariadení/pobočiek/filiálok a zbierať odtiaľ informácie a štatistiky pre vyhodnocovanie.
ikona fajfka
Pokiaľ má reťazec reštaurácií 50 pobočiek v republike a v každej zníži spotrebu za vykurovanie o 30 % mesačne, príde si na veľmi zaujímavé úspory. Čím viac prepojených budov, tým sa úspory násobia.
ikona fajfka
Pokiaľ sa investor rozhodne po zime riešiť v rámci úspor aj tienenie, ľahko ho do systému napojí. Netreba investovať do ďalšieho riadiaceho systému.
ikona fajfka
Firmy inštalujúce inteligentnú automatizáciu podporia vlastný biznis. Dopyt rastie a energetická kríza ju zvyšuje.
ikona fajfka
Inštalačné firmy môžu inteligentný energetický management využívať vo vlastných priestoroch – hardvér získajú za zvýhodnenú cenu.
Rad ďalších výhod a využitia v praxi nájdete vo vzorovom príklade školskej budovy.

Vzorové riešenie inteligentného vykurovania

Vykurovanie 1 poschodia bezdrôtovo
S technológiou Loxone Air nie je potrebné vykonávať stavebné úpravy. Na radiátory sú nainštalované elektronické hlavice Loxone Air, ktoré sú kompatibilné s bežnými ventilmi. V prípade potreby je možné využiť aj redukcie ventilov.

Na meranie teploty je možné použiť samotné hlavice, ktoré majú teplotný senzor. Avšak kvôli presnejšiemu meraniu sa odporúča využiť aj Komfortný senzor Air na meranie teploty a kvality vzduchu v miestnosti.

Aby sme vylepšili signál bezdrôtovej komunikácie, pridali sme 2× Tree to Air Bridge schovaný v lištách.

 • Je možné nastaviť presné teploty na vyučovacie hodiny, udržiavať nižšie teploty na chodbách počas výučby a šetriť tak náklady. Systém sa behom pár dní naučí vykúriť každú miestnosť na požadovanú teplotu a vďaka tomu vie, kedy začať kúriť, aby na začiatku výučby bola správna teplota.
 • Bezdrôtový Senzor prítomnosti Air je vo všetkých vykurovaných miestnostiach. Pokiaľ v učebni niekto zostane po skončení vyučovania, senzor ho zaznamená a systém predlžuje temperovanie.
 • Je nastavený aj kalendár vykurovania, ktorý počíta s rozvrhom hodín, sviatkami, riaditeľskými voľnami alebo napríklad výletmi tried mimo školskej budovy.
 • Prehľad o vykurovaní sa zobrazuje v aplikácii vďaka online monitoringu a náklady na vykurovanie sú vždy pod kontrolou. Ide o robustné riešenie bez nutnosti využitia cloudu (kvôli bezpečnosti dát).
 • Automatický e-mail zodpovednej osobe (školníkovi) v prípade poruchy, a to vrátane identifikácie konkrétnej miestnosti a radiátora.

Cena hardvéru
2 026 Eur bez DPH
(so Senzormi prítomnosti a Komfortnými senzormi 3 129 Eur bez DPH)

Pôdorys

(Kliknite na obrázok pre zväčšenie pôdorysu.)

Vykurovanie 1 poschodia káblovo
Miniserver riadi hlavice vykurovania a na meranie teplôt je využitý 1-wire senzor schovaný pod tlačidlom. Pridaním magnetických kontaktov do okien získame informáciu o tom, že sa v miestnosti vetrá a po určitej dobe môže dôjsť k automatickému vypnutiu vykurovania.

Podľa rozvrhu je možné nastaviť požadované teploty v miestnostiach a po skončení vyučovania automaticky prepnúť do eko režimu vykurovania.

Cena hardvéru
953 Eur bez DPH (so senzormi prítomnosti 1 417 Eur bez DPH)

Pôdorys

(Kliknite na obrázok pre zväčšenie pôdorysu.)

Opýtajte sa zdarma

Prekonzultujte s námi váš projekt alebo sa staňte Loxone Partnerom v niekoľkých krokoch!

A
Konzultácia projektu zdarma
Zvažujem vo vlastnom projekte využiť Loxone a rád by som získal viac informácií.

A
Stať sa partnerom
Rád by som sa opýtal, v čom spočíva partnerstvo s Loxone a ako na to.

Konzultácia projektu zdarma

  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Stať sa partnerom

  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Chcem byť informovaný o novinkách