Zdalne otwieranie bramy w zakładzie

Use Casesvg>

Opis:

Bramy przemysłowe są używane w magazynach, zakładach handlowych, przemysłowych i innych. System bram musi otwierać się i zamykać szybko i dokładnie, szczególnie w obszarach o stałym ruchu (wózków widłowych).

Mechanika otwierania i zamykania drzwi jest często ręczna – przy użyciu specjalnej konstrukcji z liną: operator wózka widłowego zatrzymuje się przed drzwiami, otwiera bramę za pomocą liny, czeka, aż drzwi się otworzą, a następnie kontynuuje jazdę. Stwarza to niepotrzebne opóźnienia.

Radiowe sterowanie bramą może nie tylko zminimalizować czas oczekiwania pracowników i zwiększyć wydajność, ale także podnieść komfort pracy.

Rozwiązanie:

Za pomocą zaledwie kilku produktów Loxone Air możesz szybko i łatwo wdrożyć radiowe sterowanie bramą wjazdową dla klientów komercyjnych. Bez względu na to, czy jest to nowy, czy stary budynek.

Aby to zrobić, brama musi być podłączona do mocnych przekaźników 5A Nano IO Air. Za pomocą Remote Air kierowcy mogą następnie otworzyć bramę podczas jazdy. Eliminuje to niepotrzebne czasy oczekiwania.

Wskazówka: Przy istniejącej infrastrukturze Tree wdrożenie jest oczywiście możliwe również za pośrednictwem Nano 2 Relay. Posiada nie tylko dwa przekaźniki 10A,
ale także funkcje automatycznego wykrywania przepływu prądu i położenia końcowego.

Komponenty:

Konfiguracja:

Pobierz przykładowy plik:

Dlaczego ty i twój klient powinniście rozważyć zdalne otwieranie bramy w zakładzie?

Dlaczego klienci komercyjni powinni rezygnować z wygody bram sterowanych radiowo, skoro większość z nas korzysta z nich we własnych domach? Tym bardziej,
że brama zakładowa jest używana znacznie częściej.

Sterowanie bramą drogą radiową zapewnia nie tylko większą wygodę, ale także zwiększa efektywność firm o stałym ruchu wózków widłowych.

Każde ręczne otwarcie bramy wiąże się z pewnym czasem oczekiwania, co skutkuje
w przestojach. Ilustruje to proste obliczenie:

Dla uproszczenia załóżmy, że cały proces ręcznego otwierania bramy (podjazd do liny, zatrzymanie, uruchomienie, czekanie na otwarcie) zajmuje 10 sekund. Załóżmy również, że w firmie jest 5 kierowców na 8-godzinnych zmianach, z czego każdy przejeżdża przez bramę 10 razy na godzinę. W oparciu o to założenie wynikają następujące wartości:

10 sekund x 10 otwarć/h x 8h x 5 pracowników = 4000 sekund

Jest to powyżej jednej godziny oczekiwania dziennie, czyli więcej niż 5 godzin tygodniowo. Dzięki sterowaniu bramą drogą radiową czas przestoju można zminimalizować lub nawet całkowicie go uniknąć.

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.