Zarządzanie garażem i dostępnością miejsc parkingowych

Use Casesvg>

Opis:

Wiele firm szuka prostego rozwiązania do zarządzania krytymi parkingami i wolnymi miejscami parkingowymi. Aby parkowanie odbywało się płynnie, należy znać status poszczególnych miejsc parkingowych. Ułatwi to określenie aktualnego obłożenia,
a tym samym liczby wolnych miejsc parkingowych. Z zarządzaniem parkingiem wiąże się również konieczność monitorowania klimatyzacji i jakości powietrza.

Rozwiązanie:

Za przykład weźmy garaż z 8 miejscami parkingowymi. Ma dwa wjazdy. Brama wjazdowa jest otwarta, gdy dostępne są wolne miejsca parkingowe. Brama wyjazdowa otwiera się, gdy czujnik S11 (dla Q17) lub S12 (dla Q16) wykryje samochód.

Parking posiada również system wentylacji Fan 1 (Q1), Fan 2 (Q2), który reguluje jakość powietrza dzięki czujnikowi zanieczyszczenia powietrza S1 (0-10 V).

Przy wjeździe do garażu znajduje się zielona i czerwona lampka wskazująca, czy są wolne miejsca parkingowe. Czerwona powinna zapalić się również jeśli jakość powietrza jest niska (z dowolnego powodu, na przykład uszkodzona wentylacja). Jeśli jakość powietrza jest niska, operator zostanie powiadomiony powiadomieniem push.

Każde miejsce parkingowe posiada czujnik i światło, które informują, czy dane miejsce jest wolne. Jeśli jest na nim zaparkowany samochód, zaświeci się czerwone światło, jeśli nie, zielone.

W naszym przykładzie widnieje 7-segmentowy wyświetlacz podłączony za pomocą 7 przekaźników, który pokazuje liczbę wolnych miejsc (przy wjeździe do garażu). Wyświetlacz pokazuje E, jeśli garaż jest pełny lub jakość powietrza jest niska (błąd).

Komponenty:

Konfiguracja:

Pobierz przykładowy plik:

Dlaczego ty i twój klient powinniście rozważyć zarządzanie garażem
i dostępnością miejsc parkingowych?

Jeśli ty lub twój klient jesteście właścicielami parkingu, na pewno borykacie się z podobnymi problemami, jak te opisane powyżej. Oferujemy ci rozwiązanie, które nie wymaga stałej obecności osoby na parkingu, a początkowe koszty w kontekście utrzymania garażu (np. tylko koszt klimatyzacji) nie są wysokie. Dzięki Loxone zyskasz funkcje takie, jak kolorowa sygnalizacja zajętości parkingu, wyświetlanie liczby wolnych miejsc i powiadomienia w przypadku problemów z jakością powietrza. Prosty, wydajny i ekonomiczny system dla każdego operatora garażu.

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.