Zapobieganie pleśni i kondensacji w domach energooszczędnych

Use Casesvg>

Opis:

Powietrze pochłania wilgoć. Ilość wilgoci, jaką może pochłonąć powietrze, zależy od temperatury w pomieszczeniu. Jeśli ciepłe powietrze ochładza się, nadmiar wilgoci przedostanie się do ścian, sufitu, mebli i tak dalej. Jest to ważny temat również w zwykłych domach, budynkach komunalnych i komercyjnych.

Skropliny powstają najczęściej w łazienkach po kąpieli, w kuchni podczas gotowania lub w piwnicy. Zimą zewnętrzne ściany są chłodne z powodu niskich temperatur. Dlatego ogrzewamy dom, aby było nam ciepło. Jeśli nie utrzymamy wystarczająco wysokiej temperatury w pomieszczeniu lub nie będziemy go zbyt często wietrzyć, może dojść do kondensacji.

Kondensacja tworzy idealne warunki do rozwoju pasożytów. Mokre ściany oraz pleśń są spowodowane brakiem wymiany powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo pleśń jest szkodliwa i może powodować problemy zdrowotne.

Idealny poziom wilgotności w salonie lub sypialni wynosi od 40% do 60%. W kuchni
i łazience jest nieco wyższy i wynosi od 50% do 70%.

We zwykłym domu wystarczy otworzyć okno, gdy wilgotność jest zbyt wysoka.
W domu energooszczędnym lub pasywnym nie jest to takie proste. Dom energooszczędny jest zbudowany w ten sposób, że temperatura i cyrkulacja powietrza są regulowane samodzielnie. Równoważy temperaturę w całym domu.
W związku z tym otwarcie okna nie jest najbardziej energooszczędnym sposobem na zmniejszenie wilgotności i zapobieganie pleśni.

Rozwiązanie:

Aby uniknąć pleśni i zbyt wysokiej wilgotności, należy monitorować temperaturę
i poziom wilgotności. Najlepszym sposobem na to jest użycie zintegrowanego czujnika temperatury i wilgotności Loxone Touch lub czujnika klimatu w pomieszczeniu.

Najbardziej energooszczędnym sposobem utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności w domu energooszczędnym jest system wentylacji. Jeśli system wentylacyjny korzysta z wymiany ciepła, może on regulować wilgotność bez wpływu na temperaturę w domu. System wentylacji musi jednak wiedzieć, kiedy powinien rozpocząć wymianę powietrza.

Korzystając z czujników temperatury i wilgotności w każdym pomieszczeniu, możesz łatwo monitorować ich poziom. Jeśli w jednym z pomieszczeń jest zbyt wysoki poziom wilgotności, system wentylacji zostanie włączony. Informacje o wilgotności z czujników należy połączyć z blokiem „Min Max” w Loxone Config. Tutaj możesz określić minimalne i maksymalne wartości.

Do integracji systemu wentylacji posiadamy blok “Room Ventilation Controller” w Loxone Config. Możesz zintegrować dowolny system wentylacji z interfejsem, który pozwala podłączyć do niego Loxone. W tym bloku funkcyjnym podłączasz wyjście z bloku Min Max. W ten sposób system wentylacyjny będzie pobierał informacje z Miniservera i rozpocznie wymianę powietrza w odpowiednim czasie.

Aktywacja systemu wentylacji powoduje wymianę powietrza i spadek wilgotności. Jak tylko poziom wilgotności się unormuje, system wentylacyjny wyłączy się.

Komponenty:

lub

Konfiguracja:

Pobierz przykładowy plik:

Mould prevention in energy efficient homes

Config 10.3.11.27

Dlaczego ty i twój klient powinniście rozważyć zapobieganie pleśni
i kondensacji w domach energooszczędnych?

Monitorując poziom wilgotności i temperatury, twój klient może uniknąć pleśni. Zbyt wysoki poziom wilgotności może powodować problemy zdrowotne, a także uszkodzić budynek. Naprawa powstałych szkód wiązałaby się z dodatkowymi kosztami.

Dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury i wilgotności w przycisku Touch,
klient nie potrzebuje żadnych dodatkowych urządzeń. Wystarczy skonfigurować monitorowanie i powiadomienia.

Regulacja wilgotności jest szczególnie trudna w domach energooszczędnych, ponieważ marnowanie energii jest w nich niepożądane. Jeśli posiadasz w domu system wentylacji, można go łatwo zintegrować i używać do zarządzania wilgotnością i unikania pleśni.

Poziom komfortu swojego klienta możesz zwiększyć jeszcze bardziej poprzez zastosowanie zdecentralizowanego systemu wentylacji zamiast scentralizowanego. Przykładem takiego systemu jest Leaf Venitlation. W naszym przykładzie zastosowania system wentylacji uruchomi się, gdy wilgotność w łazience jest zbyt wysoka, co wpłynie na wszystkie pomieszczenia. Dzięki zdecentralizowanemu systemowi wentylacji możesz kontrolować każde pomieszczenie oddzielne lub na przykład tylko łazienkę.

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.