Wyłączenie klimatyzacji przy otwartym oknie

Use Casesvg>

Opis:

Ustawienie odpowiedniej temperatury w biurze na planie otwartym może być problematyczne. Zawsze znajdzie się przynajmniej jedna osoba, której zawsze jest za ciepło lub za zimno. Podczas gdy pozostali pracownicy czują się komfortowo w pomieszczeniu, nasz delikwent manipuluje termostatem.

Po zaktualizowaniu systemu sterowania do Loxone, termostat nie będzie już potrzebny, ponieważ klimat w pomieszczeniu będzie regulowany automatycznie. Okna jednak w dalszym ciągu będzie można otworzyć.

Rozwiązanie:

Dodając kontakt drzwiowy i okienny do inteligentnego sterownika pomieszczenia
i dostosowując parametr opóźnienia, możemy zagwarantować, że ogrzane lub schłodzone powietrze nie będzie uciekać przez okno, co tym samym zaoszczędzi nam pieniądze.

Stosując parametr opóźnienia możemy rozróżnić dłużej otwarte okno, które wpływa na klimat w pomieszczeniu i chwilowo otwarte drzwi, gdy ktoś wychodził z biura.

Komponenty:

Konfiguracja:

Pobierz przykładowy plik:

Dlaczego ty i twój klient powinniście rozważyć automatyczne wyłączanie klimatyzacji przy otwartym oknie?

Nieumiejętna regulacja klimatu w pomieszczeniu wiąże się z wysokimi stratami energii i pieniędzy. Inteligentne zarządzanie temperaturą i innymi czynnikami może znacznie zmniejszyć straty w skali roku.

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.