Wykrywanie włączonych urządzeń

Use Casesvg>

Opis:

Identyfikowanie i zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami w kontekście mieszkalnictwa wspomaganego zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa osobom starszym. Produkty Loxone można wykorzystać do zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa.

Komponenty te sprawdzają w pełni automatycznie, czy okna i drzwi są nadal otwarte po zachodzie słońca, czy urządzenia, takie jak ekspres do kawy lub żelazko,
są włączone, podczas gdy w pomieszczeniu nie wykryto żadnego ruchu przez dłuższy czas, czy podopieczny nie zapomniał zakręcić kran podczas napełniania wanny.

W tym przykładzie skupiamy się na włączonych urządzeniach, o których łatwo zapomnieć, np. żelazko. Dzięki Loxone możemy zapewnić, że automatycznie się wyłączą.

Jeśli chcesz automatycznie identyfikować i wyłączać urządzenia, które mogą stanowić zagrożenie, czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak można to zrealizować dzięki Loxone Config i produktom Loxone.

Rozwiązanie:

W kontekście identyfikacji potencjalnych zagrożeń, jak wspomniano powyżej, możliwych jest kilka rozwiązań. W naszym przykładzie skupiamy się na pozostawionym włączonym żelazku. W tym scenariuszu oprócz Miniservera potrzebujemy wdrożyć pomiar zużycia energii oraz wykrywanie obecności w pomieszczeniu, w którym żelazko jest używane. Kiedy osoba starsza zapomni wyłączyć żelazko i opuści pomieszczenie, nastąpi komunikacja między gniazdem Smart Socket Air, który wykonuje pomiar zużycia energii na żelazku, a czujnikiem ruchu w pokoju, który nie odnotuje żadnego ruchu przez określony czas (ustalony z góry). Na przykład, jeśli żelazko było włączone przez 15 minut bez wykrycia żadnego ruchu, do Miniservera zostanie wysłany sygnał, który sprawi, że Smart Socket Air zostanie natychmiast i automatycznie wyłączony. W tym przykładzie system wysyła powiadomienie push do rezydenta i opiekuna, aby powiadomić ich o zdarzeniu.

Możesz również wdrożyć automatyczne wyłączenie inteligentnego gniazda po wyjściu z domu lub po aktywowaniu trybu „dobranoc”. Wiąże się to z oszczędnością energii. Po upływie 15 minut urządzenie wyłączy się automatycznie.

Dodatkową opcją, która może być przydatna, jest integracja usługi Loxone Caller Service. Oprócz powiadomień push rezydent i opiekun otrzymają również połączenie telefoniczne. W usłudze można wprowadzić kilka numerów telefonów.

Komponenty:

Konfiguracja:

Pobierz przykładowy plik:

Iron shut down for safety

Config 10.3.11.27

Dlaczego ty i twój klient powinniście rozważyć inteligentne wykrywanie włączonych urządzeń?

Społeczeństwo europejskie starzeje się, a wraz z upływem lat rośnie liczba osób starszych. Automatyzacja budynku może przyczynić się do tego, że osoby starsze zostaną z nami dłużej.

Celem mieszkalnictwa wspomaganego jest wykorzystanie rozwiązań ICT w celu poprawy jakości życia osób starszych i umożliwienia im niezależnego życia tak długo, jak to możliwe, nawet jeśli cierpią na niepełnosprawność fizyczną i / lub umysłową. Potrzeby i życzenia osób starszych i ich opiekunów są punktem wyjścia do integracji niektórych rozwiązań.

Identyfikacja potencjalnego ryzyka i powiązane działania mogą uczynić życie w domu bezpieczniejszym, szczególnie dla zapominalskich osób starszych. Osoby te często zapominają wyłączać urządzenia gospodarstwa domowego. Aby zapobiec szkodom lub tragedii, do monitorowania sytuacji można wykorzystać system Loxone.

Wykrywanie otwartych drzwi to tylko jedna z funkcji oferowanych przez system Loxone do celów mieszkalnictwa wspomaganego. Dzięki daleko idącej automatyzacji można zidentyfikować potencjalne ryzyko, dostarczać komunikaty wizualne i / lub akustyczne, monitorować styl życia itd. Co więcej, wszystko dzieje się automatycznie, dzięki czemu osoba starsza nie musi nic robić.

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.