Wejście nasłonecznienie

Wejście Nasłonecznienie umożliwia wykrycie, czy słońce świeci, czy nie.
Wejście można wykorzystać w programowaniu, na przykład do zastosowań takich jak ogrzewanie, klimatyzacja lub zacienienie.

Nasłonecznienie jest dostępne w stacjach meteorologicznych Air i Tree, a także w Loxone weather service.

Stacja meteorologiczna

W przypadku stacji pogodowej wykrywanie nasłonecznienia zależy od jasności mierzonej przez stację pogodową.
Wysokość słońca obliczana jest na podstawie współrzędnych geograficznych instalacji (ustawienia projektu) oraz godziny i daty.

Z obu wartości obliczana jest wartość progowa, ponieważ jasność w dużym stopniu zależy od kąta padania promieni słonecznych.

Jeżeli jasność jest powyżej obliczonej wartości progowej, wejście Nasłonecznienie staje się aktywne.

Przykłady obliczonych wartości progowych (ustawienie standardowe)
Wysokość słońca Próg Pozycja słońca
90° 86780 lx Słońce w zenicie
65° 74507 lx Południe w Europie Środkowej podczas przesilenia letniego
42° 46555 lx Południe w Europie Środkowej podczas równonocy
18° 14057 lx Południe w Europie Środkowej podczas przesilenia zimowego
10° 5753 lx Słońce jest nisko

 

We właściwościach stacji pogodowej czułość można regulować w „Próg światła słonecznego”.
Standard + 30% odpowiada najniższej czułości, próg nasłonecznienia jest podwyższony.
Standard -30% odpowiada najwyższej czułości, próg nasłonecznienia jest obniżony.

Przykład:
Jeśli stacja pogodowa jest zamontowana przed powierzchnią silnie odbijającą światło (np. biała ściana domu), mierzona jest wyższa wartość jasności.
Dlatego też wykrywanie nasłonecznienia reaguje również wcześniej. Rozwiązaniem tutaj jest ustawienie progu nieco wyżej, np. + 15%

Weather service

W przypadku usługi pogodowej wykrywanie nasłonecznienia zależy od bezwzględnej wartości promieniowania dostarczanej przez usługę pogodową.
Wysokość słońca obliczana jest na podstawie współrzędnych geograficznych instalacji (ustawienia projektu) oraz godziny i daty.

Z obu wartości obliczana jest wartość progowa, ponieważ promieniowanie w dużym stopniu zależy od kąta padania promieni słonecznych.

Jeżeli promieniowanie jest powyżej obliczonej wartości progowej, wejście nasłonecznienie staje się aktywne.

Przykłady obliczonych wartości progowych (ustawienie standardowe)
Wysokość słońca Próg Pozycja słońca
90° 512 W/m² Słońce w zenicie
65° 464W/m² Południe w Europie Środkowej podczas przesilenia letniego
42° 343 W/m² Południe w Europie Środkowej podczas równonocy
18° 158 W/m² Południe w Europie Środkowej podczas przesilenia zimowego
10° 89 W/m² Słońce jest nisko

 

W serwisie pogodowym czułość można regulować we właściwościach wejścia nasłonecznienie w „Próg promieniowania”.
Standard + 30% odpowiada najniższej czułości, próg promieniowania jest podwyższony.
Standard -30% odpowiada najwyższej czułości, próg promieniowania jest obniżony.

Otoczenie instalacji nie ma tu wpływu na wartość.