Stacja meteorologiczna Air

Stacja pogodowa Air służy do rejestrowania danych istotnych dla automatyki budynku, takich jak prędkość wiatru, jasność, deszcz i temperatura. Łącząc go z usługą pogodową Loxone, integrowane są dodatkowe dane pogodowe i prognoza. Stacja jest zasilana bateriami AA lub zewnętrznie.

Grzałka czujnika deszczu jest stale aktywna i zapobiega wykrywaniu deszczu z powodu kondensacji. Służy również do osuszania czujnika po deszczu. Przy zasilaniu bateryjnym grzałka nie jest aktywna z powodu zużycia energii. Czujnik deszczu może wtedy reagować na kondensację.

Arkusz danych Stacja pogodowa Air

Spis treści


Montaż

Zamontuj stację pogodową w miejscu, w którym wiatr, deszcz i jasność będą łatwo wykrywalne.

Urządzenie jest montowane jak pokazano na maszcie z dołączonymi akcesoriami lub bezpośrednio na ścianie. Zadbaj o dokładne wyrównanie w poziomie.

Należy wziąć pod uwagę turbulencje powietrza spowodowane przez budynki lub obiekty, ponieważ może to sfałszować pomiar w zależności od kierunku wiatru. Dobra lokalizacja to około 1,5 m nad dachem. W przypadku dachów płaskich zalecane jest ustawienie stacji na środku dachu.

Pomiar temperatury powietrza i jasności z tego samego miejsca nie zawsze będzie przynosić wiarygodne pomiary ze względu na bezpośrednie nasłonecznienie i nagrzewanie stacji pogodowej. Miejsce instalacji należy zatem wybrać zgodnie z zastosowaniem stacji.

Stacja pogodowa nie nadaje się do instalacji w pobliżu wybrzeża, ponieważ słone powietrze może powodować korozję czujnika deszczu

Gdy nie używasz baterii, podłącz zasilanie (pomarańczowo-biały).


Uruchomienie

Tryb uczenia się jest aktywny po podłączeniu zasilacza. Wskazuje na to dioda LED stanu na przemian z czerwoną / zieloną / pomarańczową.

Następnie postępuj zgodnie z procesem uczenia

Jeśli chcesz ręcznie włączyć tryb uczenia się, naciśnij przycisk uczenia się natychmiast po podłączeniu zasilania na min. 5 sekund. Przycisk nauki znajduje się pod pokrywą, patrz obrazek powyżej.

Dostępne funkcje różnią się w zależności od tego, czy urządzenie jest zasilane bateryjnie, czy podłączone do zewnętrznego źródła zasilania. Jest to ustalane podczas parowania. Dlatego urządzenie musi być sparowane w tej samej metodzie zasilania, w której ma być eksploatowane później.
Jeśli metoda zasilania zostanie później zmieniona, urządzenie należy usunąć z programu i ponownie sparować.


Prędkość ostrzegawcza

Przy zasilaniu 24 V prędkość ostrzegawczą ustawia się w polu „Prędkość ostrzegawcza” we właściwościach. W przypadku zasilania bateryjnego ustawienie odbywa się za pomocą potencjometru na stacji pogodowej zgodnie z poniższą tabelą:

Ustawienie potencjometru Wartość progowa w km/h / mph
1 (zatrzymanie z lewej strony) 20 / 12.4
2 25 / 15.5
3 30 / 18.6
4 40 / 24.9
5 (zatrzymanie z prawej strony) 65 / 40.4

Czujniki

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Jasność Podaje zmierzoną wartość aktualnej jasności lx 0...188000
Prędkość wiatru Z zasilaniem 24 V: zapewnia maksymalną prędkość wiatru, mierzoną w ciągu ostatnich pięciu sekund. Jest wysyłane tylko wtedy, gdy wartość zmieniła się o co najmniej 1 km / h. Z zasilaniem bateryjnym: Zapewnia maksymalną prędkość wiatru w ciągu ostatnich 1,2 sekundy w ustawionym cyklu nadawania. Aby zapewnić ochronę przed burzą, wejście „Ostrzeżenie przed wiatrem” musi być używane przy zasilaniu bateryjnym. km/h 9...145
Temperatura Podaje zmierzoną wartość wbudowanego czujnika temperatury ° -40...125
Deszcz Wejście jest aktywne po wykryciu deszczu - -
Dopuszczalna prędkość wiatru Wejście jest aktywne po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości wiatru - -
Nasłonecznienie Wejście jest aktywne po wykryciu słońca. Zależy to od zmierzonej jasności, wysokości słońca i ustawionego progu nasłonecznienia. - -
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Poziom baterii Podaje aktualny poziom naładowania baterii. % 0...100
Niski poziom baterii Wskazuje niski poziom baterii, bateria wymaga wymiany. - -
Status online Stacja meteorologiczna Air Cyfrowy -
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli zaznaczone, będziesz otrzymywał powiadomienia o niedostępności urządzenie (lub statusie offline) przez status systemu lub Cloud Mailer. - - -
Numer seryjny Air Numer seryjny urządzenia Air - - -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air - - -
Cykl wysyłania przy zasilaniu bateryjnym Zarządzenie energią przy pracy na baterie: Czym dłuższy interwał dla transmitowania wartości analogowych, tym dłuższa wytrzymałość baterii. Dla urządzeń zasilanych 24 V transmisja danych odbywa się wg potrzeb. Wejścia cyfrowe są aktualizowane natychmiast także w wypadku zasilania na baterie. min 15...60 -
Prędkość ostrzegawcza [km/h] Prędkość wiatru, przy której dochodzi do aktywacji ostrzeżenia przed wiatrem. UWAGA: Ustawienie to obowiązuje tylko w przypadku, gdy urządzenie zasilane jest przez 24 V. W wypadku urządzeń, które są zasilane z baterii, obowiązuje ustawienie potencjometra na stacji meteorologicznej. - - 35
Próg światła słonecznego Jeśli wartość jasności przekroczy próg obliczony na podstawie kąta słońca, wejście światła słonecznego zostanie aktywowane. - - -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Stacja pogodowa Air