Stacja meteorologiczna Tree

Stacja pogodowa Tree służy do przechwytywania danych istotnych dla automatyki budynku, takich jak prędkość wiatru, jasność, deszcz i temperatura. Łącząc ją z usługą pogodową Loxone, integrowane są dodatkowe dane pogodowe i prognoza.

Grzałka czujnika deszczu jest stale aktywna i zapobiega wykrywaniu deszczu przez kondensację. Służy również do osuszania powierzchni pomiarowej po deszczu.

Arkusz danych stacja pogodowa Tree

Spis treści


Montaż

Zamontuj stację pogodową w miejscu, w którym wiatr, deszcz i jasność będą łatwo wykrywalne.

Urządzenie jest montowane jak pokazano na maszcie z dołączonymi akcesoriami lub bezpośrednio na ścianie. Zadbaj o dokładne wyrównanie w poziomie.

Należy wziąć pod uwagę turbulencje powietrza spowodowane przez budynki lub obiekty, ponieważ może to sfałszować pomiar w zależności od kierunku wiatru. Dobra lokalizacja to około 1,5 m nad dachem. W przypadku dachów płaskich zalecane jest ustawienie stacji na środku dachu.

Pomiar temperatury powietrza i jasności z tego samego miejsca nie zawsze będzie przynosić wiarygodne pomiary ze względu na bezpośrednie nasłonecznienie i nagrzewanie stacji pogodowej. Miejsce instalacji należy zatem wybrać zgodnie z zastosowaniem stacji.

Stacja pogodowa nie nadaje się do instalacji w pobliżu wybrzeża, ponieważ słone powietrze może powodować korozję czujnika deszczu

Podłącz zasilanie (pomarańczowo-biały) i magistralę Tree (zielono-biały).


Uruchomienie

Po włączeniu zasilania dioda LED zacznie po chwili migać na pomarańczowo, pod warunkiem, że okablowanie i podłączenie do Miniservera jest prawidłowe (Tree Extension online).

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami


Prędkość ostrzegawcza

Prędkość ostrzegawcza ustawia się we właściwościach w polu „Prędkość ostrzegawcza”


Czujniki

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Jasność Podaje zmierzoną wartość aktualnej jasności lx 0...188000
Prędkość wiatru Zwraca maksymalną prędkość wiatru zmierzoną w ciągu ostatnich pięciu sekund. Jest wysyłana tylko wtedy, gdy wartość zmieniła się o co najmniej 1 km / h. km/h 9...145
Temperatura Podaje zmierzoną wartość wbudowanego czujnika temperatury °
Deszcz Wejście jest aktywne po wykryciu deszczu - -
Dopuszczalna prędkość wiatru Wejście jest aktywne po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości wiatru - -
Nasłonecznienie Wejście jest aktywne po wykryciu słońca. Zależy to od zmierzonej jasności, wysokości słońca i ustawionego progu nasłonecznienia. - -
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka
Status online Stacja meteorologiczna Tree Cyfrowy
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli zaznaczone, będziesz otrzymywał powiadomienia o niedostępności urządzenie (lub statusie offline) przez status systemu lub Cloud Mailer. -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
-
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree -
Prędkość ostrzegawcza [km/h] Prędkość wiatru, od której aktywowane zostaje ostrzeżenie przed wiatrem 35
Próg światła słonecznego Jeśli wartość jasności przekroczy próg obliczony na podstawie kąta słońca, wejście światła słonecznego zostanie aktywowane. -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych stacja pogodowa Tree