Przycisk alarmowy dla osób starszych

Use Casesvg>

Opis:

Mieszkalnictwo wspomagane to forma usług mająca na celu wspieranie osób starszych na emeryturze. W miarę możliwości bez ograniczania ich wolności
i niezależności.

Popularnym i szeroko rozpowszechnionym sposobem zapewnienia większego bezpieczeństwa jest przycisk awaryjny dla seniorów. Naciśnięcie tego przycisku alarmowego powoduje zwykle wybranie wstępnie zdefiniowanego numeru alarmowego. Przycisk docenią szczególnie seniorzy, którzy mieszkają samotnie.

Przyciski alarmowe można nosić na nadgarstku w formie bransoletki życia lub umieścić je w różnych miejscach w domu. Dowolny przycisk Loxone Touch może być używany jako przycisk alarmowy.

Rozwiązanie:

Przycisk Touch pozostaje najważniejszym elementem sterującym w inteligentnym domu Loxone. Oprócz pojedynczych, podwójnych i wielokrotnych kliknięć można również zdefiniować określone funkcje dla długiego kliknięcia na jednym z pięciu punktów dotykowych.

W naszym przykładzie skupiamy się na przycisku awaryjnym dla seniorów. Jeśli jeden z pięciu punktów dotykowych zostanie wciśnięty przez ponad trzy sekundy, telefoniczne połączenie alarmowe zostanie wykonane w pełni automatycznie.

W tym celu za pomocą bloku „Łańcuch alarmowy” wdrożono rozbudowany łańcuch powiadomień. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, nawet 10 uczestników jest powiadamianych telefonicznie w przypadku alarmu.

Usługa Caller Service jest wymagana, aby Loxone Miniserver mógł wykonywać połączenia. Powiadomienie można też otrzymać pocztą e-mail lub powiadomieniem push.

Niezależnie od wybranego rodzaju alarmu: w każdym przypadku zmienne elementy tekstowe mogą być przesyłane w pełni automatycznie. W ten sposób osoba, która ma zostać zaalarmowana, zostanie bezpośrednio poinformowana o tym, który przycisk wywołał alarm.

Uwaga: Przycisk awaryjny dla seniorów można również wdrożyć ze wszystkimi innymi rodzajami przycisków.

Komponenty:

Konfiguracja:

Pobierz przykładowy plik:

Emergency Button

Config 14.7.3.6

Dlaczego ty i twój klient powinniście rozważyć przycisk alarmowy dla osób starszych?

Jeśli masz w rodzinie osoby starsze żyjące samotnie, na pewno starasz się zapewnić im maksymalną swobodę i niezależność. Jednocześnie często myślisz o tym,
czy babcia, dziadek, mama lub tata mają się dobrze.

Zastosowanie różnych środków w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego może zapewnić spokojne sumienie i poczucie bezpieczeństwa po obu stronach – seniora
i krewnych.

Przyciski Loxone można z łatwością i bez dodatkowego sprzętu przekształcić w przyciski awaryjne dla seniorów. Umieszczenie w każdym pokoju takiego przycisku tworzy bezpieczną przestrzeń do życia. Zapewnia to, że w nagłym wypadku można szybko wezwać pomoc.

Często zdarza się, że seniorzy nie noszą swojej bransoletki alarmowej lub że przycisk awaryjny znajduje się poza zasięgiem. Niniejszy przykład pokazuje, jak szybko
i niezawodnie można wezwać pomoc w awaryjnych sytuacjach w inteligentnym domu Loxone.

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.