Podlewanie boiska sportowego

Use Casesvg>

Opis:

Boisko do piłki nożnej ma swoje specyficzne wymagania, jeśli chodzi o nawadnianie. Różni się całkowicie pod względem zużycia wody, jej dystrybucji i czasu podlewania w porównaniu z innymi dziedzinami sportu, takimi jak np. gliniany kort tenisowy. Zapotrzebowanie na wodę na boisku sportowym różni się również w zależności od regionu, dlatego system nawadniający musi być również dostosowany do różnych warunków.

Na boiskach sportowych z nierównomiernym nawadnianiem tworzą się miękkie
i twarde obszary, które nie zapewniają odpowiedniego wsparcia i mogą powodować obrażenia u graczy. Związane z tym prace naprawcze są również kosztowne.

Powierzchnia boisk piłkarskich jest przeważnie naturalna lub wykonana z darni. Trawnik musi być dobrze utrzymany i podlewany, aby był ładny i wytrzymały. Do opieki nad boiskiem z reguły zatrudniona jest oddzielna osoba.

Podsumowując, system nawadniania boiska piłkarskiego wymaga wiele zasobów pod względem czasu, personelu, pieniędzy i wody.

Rozwiązanie:

Trawnik na boisku powinien być podlewany w zależności od czasu i pogody i zależy również od zapotrzebowania na wodę na danym obszarze.

Miniserver Loxone kontroluje….

Poziom wody w cysternie:

Cysterna musi być wystarczająco napełniona, aby uniknąć próby uruchomienia pompy. Cysterna jest monitorowana przez czujnik ultradźwiękowy Loxone. Ten czujnik posiada zintegrowany przetwornik 0-10 V. W ten sposób możemy określić, w jakim zakresie chcemy mierzyć poziom wody (np. 0–400 cm).

Dwie pompy wodne:

Woda z cysterny jest przenoszona przez „pompę wodną” do rur systemu irygacyjnego. Pompę można aktywować ręcznie za pomocą aplikacji Loxone, Loxone Remote lub zautomatyzować we wcześniej zdefiniowanym czasie.

Jeśli w cysternie nie ma wystarczającej ilości wody, „pompa cysterny” automatycznie napełni zbiornik. Jeśli poziom wody jest krytyczny, funkcja zostanie dezaktywowana. „Pompa cysterny” jest konieczna tylko wtedy, gdy woda musi być pompowana z danego miejsca.

Dystrybucja zaworów i zraszacze:

Dysponujemy 9 tryskaczami, które są podłączone do rury wodnej. Na rurze wodnej zainstalowany jest zawór, który jest podłączony do systemu Loxone. Zraszacze wysuwają się i są uruchamiane przez ciśnienie wody. Zraszacz znajduje się pod ziemią. Zaraz po otwarciu zaworu na rurze wodnej tryskacz wysuwa się i obraca. Zazwyczaj ciśnienie jest zbyt niskie, aby otworzyć wszystkie rury wodne w tym samym czasie, dlatego możemy zautomatyzować, że zawory będą otwierać się jeden po drugim. Można to łatwo wdrożyć za pomocą bloku przycisków radiowych (Przycisk opcji).

Mamy dwa tryby:

Tryb 1: Nawadnianie max. 60 min → każdy zraszacz jest otwarty przez 8 min (jeden po drugim), automatyczne wyłączenie następuje po 60 min

Tryb 2: Nawadnianie na krótko przed meczem i w trakcie przerwy. Każdy tryskacz otwierany jest na okres 1 minuty (jeden po drugim). To pozwala uniknąć obrażeń piłkarzy i umożliwia szybkie podania. Tryb należy uruchomić ręcznie. 

Automatyzacja zależeć będzie od opadów deszczu i poziomu wody w cysternie:

Ile wynosiły opady w ciągu ostatnich 30 godzin i ile będzie padać w ciągu następnych 35 godzin? Jeśli Weather Service poinformuje Miniserver, że spadło mniej niż 2 l / m^2, automatyczne nawadnianie włączy się 2 razy w tygodniu (od wtorku do środy i od piątku do soboty wieczorem). Wirtualne wejście umożliwia ustawienie interwału w aplikacji Loxone, ale uwaga, wysokie ciśnienie wody może być niebezpieczne. Dlatego inną opcją jest wysłanie powiadomienia „Proszę podlać boisko” i ręczne rozpoczęcie procesu.

Komponenty:

W przypadku cysterny:

Konfiguracja:

Pobierz przykładowy plik:

Watering of Sports Field

Config 14.02.06.16

Dlaczego ty i twój klient powinniście rozważyć automatyczne podlewanie boiska sportowego?

Ilość wody na powierzchni boiska może zmienić sposób, w jaki drużyna gra w piłkę nożną, dzięki czemu kluby sportowe, menedżerowie i zawodnicy mogą wykorzystać to na swoją korzyść. Dobrze nawodnione boisko pozwala na płynne i szybkie podania. Właściwa ilość wody na murawie jest gwarancją szybkiego ruchu piłki.

Automatyczny system podlewania boisk sportowych Loxone jest rozsądną inwestycją dla klubu sportowego w celu optymalnego nawodnienia boiska i uniknięcia zbyt suchego lub mokrego obiektu sportowego. Kolejną zaletą inteligentnego systemu jest to, że wymaga on bardzo niewielkich wydatków na personel, co jest obecnie bardzo ważne.

Koszty opieki nad boiskiem do piłki nożnej można znacznie zmniejszyć, automatyzując różne czynności za pomocą Loxone. Na przykład zmniejszenie zapotrzebowania na wodę można osiągnąć poprzez ukierunkowane i odpowiednio zaplanowane zużycie wody. Zadbany trawnik zmniejsza obrażenia piłkarzy.

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.