Ograniczenie oglądania telewizji

Use Casesvg>

Opis:

Kontrola oglądania telewizji jest bardzo pomocna, kiedy chcemy upewnić się,
że dzieci nie siedzą przed telewizorem przez cały dzień w przypadku naszej nieobecności. Możesz ustawić limit, aby twoje dziecko nie oglądało telewizji, na przykład dłużej niż dwie godziny dziennie. Czas jest rejestrowany, a na 5 minut przed jego upływem dziecko otrzymuje powiadomienie z informacją, że telewizor wyłączy się za 5 minut.

Limit czasowy może zostać wykorzystany za jednym razem lub rozłożony na cały dzień. Telewizor automatycznie wyłącza się po upływie dwóch godzin, również pod nieobecność dorosłych.

W każdej chwili możesz również kontrolować i monitorować w aplikacji, czy telewizor jest aktualnie używany i jak długo jest już używany.

Rozwiązanie:

Za pomocą Loxone można monitorować moc odbiorcy energii, w tym przypadku telewizora, a także mierzyć czas włączenia i wyłączać go.

W naszym przykładzie do pomiaru mocy zastosowaliśmy gniazdko Smart Socket. Gniazdko i wtyczka nie mogą być dostępne dla dzieci.

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy moc w Smart Socket przekracza pewną wartość, u nas jest to 30 W. Jeśli zmierzona wartość jest wyższa, impuls jest wysyłany do licznika co minutę. Ten licznik wyłącza przekaźnik Smart Socket przez wyjście Q. 5 minut przed upływem czasu do strefy audio w pokoju dziecięcym wysyłana jest wiadomość tekstowa o treści: „Proszę wyłączyć telewizor, w przeciwnym razie wyłączy się automatycznie za 5 minut”, patrz moduł Status. Możesz ustawić maksymalny czas oglądania telewizji za pomocą wirtualnego wejścia „Czas telewizji” i sprawdzać wyczerpany limit za pomocą wirtualnego statusu „Dzisiejszy czas telewizji”.

Komponenty:

Konfiguracja:

Pobierz przykładowy plik:

Dlaczego ty i twój klient powinniście rozważyć funkcję ograniczenia oglądania telewizji?

Osoby dorosłe wiedzą, że film jest fikcyjną formą prezentacji. Dzieci poniżej szóstego roku życia nie potrafią odróżnić fikcji od rzeczywistości w filmach. Według ustaleń amerykańskich badaczy, im dłużej maluchy oglądają telewizję, tym częściej zauważa się u nich niepokój i nieuwagę w pierwszych latach szkoły. Istnieją różne badania na ten temat. Niezależnie od tego, w które wierzysz, z Loxone możesz ograniczyć czas oglądania telewizji przez dzieci. Po określonym czasie telewizor automatycznie się wyłącza i nie można go już ponownie włączyć. Dozwolonego limitu nie można przekroczyć nawet pod twoją nieobecność. Status telewizora możesz sprawdzić lub skontrolować w dowolnym momencie za pomocą aplikacji.

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.