Monitorowanie usterek

Use Casesvg>

Opis:

W nieruchomościach komercyjnych i budynkach mieszkalnych istnieje wiele systemów technicznych, które należy monitorować, serwisować i naprawiać: windy, wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, fotowoltaika.

W przypadku awarii osoby odpowiedzialne często dowiadują się o tym od niezadowolonych mieszkańców lub pracowników. Rezultatem jest dłuższy czas trwania usterki i często wyższe koszty naprawy.

System monitorowania, który automatycznie wysyła powiadomienie, gdy tylko część zużywająca się, taka jak filtr, musi zostać wymieniona, zapewnia wydajną pracę budynku.

Rozwiązanie:

Filtr np. z centralnego systemu klimatyzacji musi być regularnie wymieniany. Dzięki Loxone możesz łatwo ustawić automatyczne przypomnienia za pomocą logiki.

Za pomocą statusu wirtualnego można ustalić, po jakim czasie należy wysłać powiadomienie. W naszym przykładzie filtr należy wymieniać co sześć miesięcy. W związku z tym zachowywany jest odstęp 180 dni. Pierwsze powiadomienie zostanie wysłane e-mailem na 45 dni przed terminem wymiany. 7 dni przed zostanie wysłane powiadomienie push z przypomnieniem, że należy umówić się na zmianę filtra. Po 180 dniach otrzymasz połączenie telefoniczne za pośrednictwem usługi Caller Service z informacją, że filtr musi zostać natychmiast wymieniony.

Po udanej zmianie filtra odliczanie rozpoczyna się od nowa. Aby to zrobić, po prostu naciśnij przycisk „Filtr wymieniony” w wizualizacji. Spowoduje to zresetowanie odliczania i ponowne ustawienie 180 dni.

Komponenty:

Konfiguracja:

Pobierz przykładowy plik:

Dlaczego ty i twój klient powinniście rozważyć monitorowanie usterek?

Automatyczne komunikaty o konieczności wymiany części zużywających się gwarantują nie tylko terminowe przypomnienia, ale także sprawną pracę budynku. Zwłaszcza w budynkach mieszkalnych i lokalach komercyjnych pomocne jest,
gdy wszystkie komunikaty tworzą jeden system monitorowania. Problemy można rozwiązać, zanim staną się zauważalne. Oszczędza to również wiele pracy organizacyjnej oraz koszty napraw i tworzy uporządkowany przegląd wszystkich wykonanych czynności. Koszty inwestycyjne związane z wdrożeniem automatycznego powiadamiania są minimalne, zwłaszcza że nie jest wymagany żaden dodatkowy sprzęt.

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.