Monitorowanie temperatury żywności

Use Casesvg>

Opis:

Jakość żywności w restauracjach to podstawa. Często zależy ona od prawidłowego sposobu przechowywania, np. w lodówkach. Wszystkim pracownikom kuchni należy uświadomić wszelkie prawne aspekty przechowywania żywności w odpowiedniej temperaturze. Temperatura lodówki powinna wynosić 4°C, a temperatura zamrażarki powinna wynosić -18°C. Czasami zakres temperatur w lodówce może być wyższy. Warto zasugerować się etykietami na opakowaniach producentów. Czasami widnieje na nich informacja o możliwości przechowywaniu w wyższej temperaturze np. od 2°C do 8°C.

Kontrolowanie temperatur powinni wykonywać pracownicy. Częstotliwość jest zależna od zapisów w dokumentacji GHP/GMP i HACCP – najczęściej jest to 2 razy dziennie (ale nie zawsze). W naszym rozwiązaniu przyjęliśmy kontrolę 2 razy dziennie.

Rozwiązanie:

W tym projekcie przyjęliśmy, że kontrola temperatury ma być rejestrowana 2 razy dziennie, a mail będzie wysyłany przy zmianie dnia (z dwoma wartościami z dnia poprzedniego). Blok status gromadzi w sobie dwie zmienne podawane na wejścia analogowe AI1 oraz AI2. Bloki impuls o czasie wysyłają aktualną wartość poprzez blok pamięć analogowa. Ten projekt można rozbudować o walidację w przedziale 2-8 stopni tak, aby po przekroczeniu odpowiedzialna osoba została szybko powiadomiona. Najprościej zaznaczyć walidację w właściwościach, oraz wyciągnąć wyjście błędu na kartę programowania.

Komponenty:

Konfiguracja:

Pobierz przykładowy plik:

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.

Więcej przykładów zastosowań Loxone