Monitorowanie stylu życia w mieszkalnictwie wspomaganym

Use Casesvg>

Opis:

W niektórych sytuacjach dobrze jest mieć wgląd w styl życia starszych członków rodziny bez ciągłego kontrolowania i zakłócania ich prywatności. W kontekście mieszkalnictwa wspomaganego interesującą funkcją jest możliwość identyfikacji pewnych zmian w stylu życia, aby móc działać szybciej w przypadku problemów zdrowotnych.

Jednym z przykładów jest częstsze korzystanie z toalety. Na tej podstawie opiekunowie mogą zaoferować pomocną dłoń lub podjąć rozmowę. Ponadto funkcja monitorowania stylu życia może ostrzec opiekuna w formie raportu, jeśli dana osoba korzystała z toalety 5 lub 6 razy w nocy.

W ten sposób można uzyskać wgląd w schemat aktywności osoby bez konieczności jej ciągłego kontrolowania. Co więcej, z perspektywy dłuższego okresu czasu uzyskuje się wgląd w sytuację mieszkańca, którą często nawet on sam nie umie opisać.

Jeśli chcesz uzyskać wgląd w styl życia osoby starszej, czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak można to osiągnąć dzięki produktom i oprogramowaniu Loxone.

Rozwiązanie:

Jednym z najczęściej używanych komponentów Loxone w kontekście monitorowania stylu życia osób starszych jest czujnik ruchu. Dzięki czujnikowi ruchu można rejestrować różne sytuacje. W naszym przykładzie konfiguracji skupiamy się na osobie, która nagle bardzo często wstaje i chodzi do toalety. Osoby starsze często nie zgłaszają takich spraw opiekunowi, mimo iż ważne jest, aby opiekun orientował się w stanie zdrowia podopiecznego.

Aby monitorować pewne wzorce stylu życia, używamy wartości progowych. Można je ustawić indywidualnie dla każdej osoby. Załóżmy, że osoba zwykle wstaje raz lub dwa razy, aby pójść wieczorem do toalety, wtedy można ustawić próg na 4. Jeśli czujnik ruchu w toalecie zarejestruje obecność więcej niż cztery razy w ciągu nocy, konfiguracja rejestruje to za pomocą licznika. Jeśli próg zostanie przekroczony, opiekun jest informowany za pomocą wiadomości push. Opiekun może następnie rozpocząć rozmowę z daną osobą w celu monitorowania jego zdrowia.

Monitorowanie stylu życia może zatem szybko zidentyfikować nietypowe zdarzenia, które w przeciwnym razie pozostałyby niezauważone. W razie potrzeby opiekun może szybko zareagować.

Komponenty:

Konfiguracja:
Pobierz przykładowy plik:

Lifestyle Monitoring for Assisted Living

Config 14.7.3.6

Dlaczego ty i twój klient powinniście rozważyć monitorowanie stylu życia w mieszkalnictwie wspomaganym?

Monitorowanie stylu życia zapewnia wgląd w powolne zmiany w codziennym stylu życia osób żyjących samotnie. Za pomocą czujników w domu i programu komputerowego opiekunowie i rodzina otrzymują informacje o funkcjonowaniu osób starszych.

Monitorowanie stylu życia zapewnia opiekunom i rodzinie lepszy obraz obecnej sytuacji. Bez użycia kamer system oferuje możliwość monitorowania aktywności. Za pomocą tej funkcji jesteśmy w stanie wcześniej dostrzec pewne zmiany i odpowiednio interweniować.

Celem mieszkalnictwa wspomaganego jest wykorzystanie rozwiązań ICT w celu poprawy jakości życia osób starszych i umożliwienia im niezależnego życia tak długo, jak to możliwe, nawet jeśli cierpią na niepełnosprawność fizyczną i / lub umysłową. Potrzeby i życzenia osób starszych i ich opiekunów są punktem wyjścia do integracji niektórych rozwiązań.

Monitorowanie stylu życia to tylko część funkcji oferowanych przez system Loxone do celów mieszkalnictwa wspomaganego. Dzięki daleko idącej automatyzacji można zidentyfikować potencjalne ryzyko, dostarczać komunikaty wizualne i / lub akustyczne, monitorować styl życia itd. Co więcej, wszystko dzieje się automatycznie, dzięki czemu osoba starsza nie musi nic robić.

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.