Monitorowanie serwera

Use Casesvg>

Opis:

Niniejsza funkcja może być szczególnie przydatna dla firm, które muszą monitorować swoje serwery, ale także dla domów wakacyjnych.

Firmy przechowują kluczowe dane na serwerach, do których zawsze muszą mieć dostęp. Jeśli jeden z serwerów nie działa poprawnie, a firma tego nie zauważy lub zauważy dopiero po pewnym czasie, może to spowodować problemy i dodatkowe koszty dla firmy.

Innym przykładem jest monitorowanie chłodni w hotelu lub restauracji. Jest to duże pomieszczenie, które służy do przechowywania żywności wartej dużo pieniędzy. Jeśli wystąpi problem z chłodnią, należy jak najszybciej poinformować właściciela hotelu lub restauracji, aby mógł odpowiednio zareagować. Ważne jest, aby serwer monitorujący pomieszczenie był zawsze dostępny. Mogą wystąpić problemy z siecią, które spowodują utratę połączenia z serwerem a ty nawet tego nie zauważysz i nie otrzymasz powiadomienia w razie problemów. Również tego typu serwery powinny być monitorowane.

Z funkcji skorzystają również właściciele domów, którzy posiadają dom wakacyjny,
i chcą monitorować, czy wszystko jest w porządku, nie jeżdżąc tam raz w tygodniu. Jeśli w drugiej lokalizacji jest burza, która spowodowała uszkodzenie serwera, właściciel domu powinien zostać o tym zdarzeniu natychmiast poinformowany.

Niezwykle ważne jest monitorowanie każdego rodzaju serwera i informowanie właściciela, gdy tylko pojawi się problem. Dzięki temu będzie mógł odpowiednio szybko zareagować i dezaktywować alarm, kiedy sytuacja zostanie opanowana.

Rozwiązanie:

Nasz przykład oparty jest na czterech serwerach. Gdy tylko jeden z serwerów będzie w trybie offline przez określony czas, np. 30 sekund, informacja ta zostanie zapisana w pliku dziennika serverstatus.log. Dodatkowo uruchamiany jest proces ostrzegania, który powoduje nawiązanie kilku połączeń telefonicznych (maks. 10 prób): osoba odpowiedzialna za IT, zastępca IT, szef IT, dyrektor.

Powiadomienia za pośrednictwem połączeń można dezaktywować, naciskając numer 1. Następnie połączenie zostanie zakończone.

Technik musi sprawdzić serwer i ręcznie przeprowadzić konserwację.

Miniserwer pinguje regularnie przez 10 sekund cztery serwery, aby sprawdzić, czy są online. Jeśli jeden z serwerów nie może zostać pingowany w ciągu 10 sekund, Miniserver wykona 5 pingów co 30 sekund. Jeśli Miniserver nadal nie odbiera polecenia ping z serwera, aktywowany jest alarm.

Jest to realizowane za pomocą bloku ‘Ping’ dla każdego serwera. W każdym bloku wpisuje się adres ping serwera. Co 10 sekund blok ping upewni się, że serwer jest pingowany. Za pomocą bloku statusu można zdefiniować komunikat o stanie, który powinien być wyświetlany, gdy serwer przejdzie w tryb offline. Za pomocą bloku ‘Sekwencja alarmu’ można zdefiniować nawiązywanie połączeń z określonymi osobami.

Komponenty:

Konfiguracja:Pobierz przykładowy plik:

Dlaczego ty i twój klient powinniście rozważyć monitorowanie serwera?

Awaria serwera może kosztować klienta dużo pieniędzy i kłopotów. Aby uniknąć awarii należy skonfigurować zaufany system monitorowania i alarmowania, który powiadomi klienta w nagłym przypadku. W ten sposób klient może być pewny,
że będzie miał czas zareagować. Wszystko to można zrealizować za pomocą Loxone.

Zrealizowanie tej funkcji z Loxone oznacza, że twój klient nie będzie potrzebował dodatkowego sprzętu, jeśli już korzysta z Loxone w swoim budynku. System Loxone zawsze można dostosować, np. poprzez dodanie dodatkowego serwera, który musi być monitorowany, zmianę lub dodanie numerów telefonu osób, które mają być powiadomione i tak dalej. Zwiększenie liczby monitorowanych serwerów nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.