Monitorowanie poziomu tlenku węgla w garażu

Use Casesvg>

Opis:

Zatrucie tlenkiem węgla (CO) stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Uruchomione samochody, suszarki, kuchenki, nieszczelne rury gazowe lub kotły mogą przyczynić się do wzrostu poziomu CO, który może mieć wpływ na twoje zdrowie i dobre samopoczucie.

Rozwiązanie:

Używamy czujnika CO z wyjściem 0-10 V. Wartości są połączone z blokiem progowym. Gdy poziom CO wzrośnie powyżej ustawionej górnej granicy, wyjście progowe włącza się i drzwi garażowe otwierają się automatycznie (albo do pozycji wentylacji, jeśli jest dostępna, albo za pomocą impulsu czasowego), aby wpuścić świeże powietrze. Brama garażowa otworzy się tylko wtedy, gdy w momencie wysłania polecenia będzie całkowicie zamknięta. Właściciel jest również powiadamiany za pośrednictwem powiadomienia push. Kiedy pomieszczenie się wywietrzy, a poziom CO opadnie, garaż jest ponownie zamykany. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy w pomieszczeniu wykryty jest ruch – właściciel wchodzi lub wychodzi z garażu.

Komponenty:

Konfiguracja:

Pobierz przykładowy plik:

Garage CO Monitoring

Config 14.02.06.16

Dlaczego ty i twój klient powinniście rozważyć monitorowanie poziomu tlenku węgla w garażu?

Monitorowanie tlenku węgla gwarantuje, że zostaniesz powiadomiony, jeśli poziom CO kiedykolwiek osiągnie niebezpieczną wartość, a także wykona czynności,
które wpuszczą do dotkniętego obszaru świeże powietrze.
Monitorowanie CO chroni zdrowie i zapobiega zatruciu tlenkiem węgla.

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.