Monitorowanie pasywne w mieszkalnictwie wspomaganym

Use Casesvg>

Opis:

Monitorowanie pasywne jest ważne dla bezpieczeństwa starszych mieszkańców. W kontekście mieszkalnictwa wspomaganego prowadzone jest ciągłe monitorowanie przy jednoczesnym zachowaniu niezależności mieszkańców. Oprócz pasywnego monitorowania okien, drzwi lub urządzeń, funkcję tę można również wykorzystać do śledzenia niektórych sytuacji. Monitorowanie pasywne natychmiast powiadamia opiekunów w przypadku nietypowych sytuacji.

Nietypowe sytuacje to np. brak wykrycia aktywności w toalecie lub łazience do 10:00 rano, brak wykrycia otwarcia drzwi rano lub wieczorem, kiedy wiemy, że osoba powinna wyprowadzić psa.

Jeśli myślisz, że ta funkcja pomogłaby ci w opiece nad osobą starszą, czytaj dalej,
aby dowiedzieć się, jak ją zrealizować za pomocą produktów i oprogramowania Loxone.

Rozwiązanie:

Dzięki Loxone możliwe jest monitorowanie niektórych nawyków. W przypadku osób starszych, które wstają wcześnie, czujnik ruchu można wykorzystać do monitorowania ruchu w określonym czasie w określonym pomieszczeniu. Załóżmy, że osoba zwykle wstaje około 8:00 rano, wtedy warto monitorować aktywność ruchową w toalecie do 10:00 rano. Jeśli do tego czasu nie zostanie wykryty ruch, czujnik ruchu wyśle sygnał do Miniservera, a ten wyśle powiadomienie do opiekuna.

Kontakty okienne i drzwiowe można również wykorzystać do sprawdzenia pewnych zwyczajów. Załóżmy, że nasz podopieczny posiada psa, który musi być wyprowadzany codziennie rano i wieczorem. W takim przypadku kontakt drzwi wejściowych lub tylnych drzwi powinien zarejestrować otwarcie drzwi. Jeśli kontakt drzwiowy nie zarejestrował żadnej aktywności przed godziną 12:00, do Miniservera wysyłany jest kolejny sygnał, który następnie powiadamia opiekuna.

W powyższych sytuacjach za każdym razem powiadamiany jest jeden opiekun. Jednak dzięki wizualizacji informację może otrzymać więcej niż jedna osoba.
Dodatkową opcją, która może być przydatna, jest integracja usługi Loxone Caller Service. Oprócz powiadomienia push opiekun otrzyma również połączenie telefoniczne. Usługę można powiązać z kilkoma numerami telefonu.

Komponenty:

Konfiguracja:

Pobierz przykładowy plik:

Passive Monitoring for Assisted Living

Config 14.7.3.6

Dlaczego ty i twój klient powinniście rozważyć monitorowanie pasywne w mieszkalnictwie wspomaganym?

Społeczeństwo europejskie starzeje się, a wraz z upływem lat rośnie liczba osób starszych. Automatyzacja domu i budynku może przyczynić się do tego, aby osoby starsze pozostały z nami na dłużej.

Celem mieszkalnictwa wspomaganego jest wykorzystanie rozwiązań ICT w celu poprawy jakości życia osób starszych i umożliwienia im niezależnego życia tak długo, jak to możliwe, nawet jeśli cierpią na niepełnosprawność fizyczną i / lub umysłową. Potrzeby i życzenia osób starszych i ich opiekunów są punktem wyjścia do integracji niektórych rozwiązań.

Badania wykazały, że osoby starsze często obawiają się utraty niezależności i prywatności bardziej niż śmierci. W przeciwieństwie do monitoringu kamerowego lub aktywnych urządzeń monitorujących, technologia Loxone biernie monitoruje codzienne nawyki za pomocą czujników.

Kontrola pasywna to tylko część funkcji oferowanych przez system Loxone do celów mieszkalnictwa wspomaganego. Dzięki daleko idącej automatyzacji można zidentyfikować potencjalne ryzyko, dostarczać komunikaty wizualne i / lub akustyczne, monitorować styl życia itd. Co więcej, wszystko dzieje się automatycznie, dzięki czemu osoba starsza nie musi nic robić.

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.