Monitorowanie obciążenia śniegiem

Use Casesvg>

Opis:

Obfite opady śniegu mogą powodować ogromne obciążenia, a nawet niebezpieczeństwo zawalenia, szczególnie na płaskich dachach. Uszkodzenia są drogie w naprawie, a w najgorszym przypadku mogą kosztować ludzkie życie. Obciążenie śniegiem dachu można rejestrować za pomocą czujników. Jeśli wartości są zbyt wysokie, Miniserver natychmiast wysyła powiadomienie.

Rozwiązanie:

Aby monitorować obciążenie śniegiem dachu za pomocą Miniservera, potrzebny jest czujnik 0-10 V do pomiaru ciężaru na dachu. Im większy obszar czujnika, tym dokładniejszy pomiar. Po podłączeniu czujnika do Loxone Config należy ustawić minimalną i maksymalną wartość. W naszym przykładzie maksymalna wartość wynosi 100 kg na metr kwadratowy. Jeśli obciążenie śniegiem jest zbyt wysokie, osoba odpowiedzialna jest powiadamiana za pośrednictwem Caller Service o konieczności usunięcia śniegu z dachu. Po osiągnięciu maksymalnej wartości obciążenia śniegiem wysyłany jest następujący komunikat: „Uwaga! Obciążenie śniegiem wynosi ponad 100 kilogramów na metr kwadratowy! Usuń śnieg z dachu, aby uniknąć szkód! ”

Uwaga: Do wdrożenia monitorowania obciążenia za pomocą Loxone potrzebujemy czujnika 0-10 V. Jeśli posiadasz interfejs z 4-20mA, wymagany jest przetwornik analogowy.

Komponenty:

Konfiguracja:

Pobierz przykładowy plik:

Snow Load Monitoring

Config 10.3.11.27

Dlaczego ty i twój klient powinniście rozważyć monitorowanie obciążenia śniegiem z Loxone?

Dzięki inteligentnemu monitorowaniu obciążenia śniegiem będziesz niezawodnie
i odpowiednio wcześnie ostrzegany o nadmiernym obciążeniu dachu, co pozwoli ci zapobiec poważnym uszkodzeniom, a nawet jego zawaleniu.

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.