Monitorowanie drzwi przeciwpożarowych

Use Casesvg>

Opis:

Drzwi przeciwpożarowe mają za zadanie zabezpieczyć otwory w ścianach ognioodpornych przed przenikaniem ognia. Drzwi przeciwpożarowe mogą spełniać swoją funkcję tylko wtedy, gdy są zawsze zamknięte lub jeśli posiadają funkcję automatycznego zamknięcia w przypadku pożaru. Nigdy nie wolno ich blokować ani przywiązywać!

Dzięki Loxone można optymalnie monitorować stan otwarcia drzwi. W przypadku otwartych drzwi przeciwpożarowych Miniserver wyśle komunikat do mieszkańców.

Rozwiązanie:

Za pomocą kontaktu drzwiowego i okiennego Loxone Air można optymalnie monitorować stan otwarcia drzwi przeciwpożarowych. W naszym przykładzie Miniserver używa funkcji TTS (text-to-speech) do odtwarzania komunikatów za pośrednictwem Music Servera, gdy tylko drzwi przeciwpożarowe są otwarte dłużej niż 3 minuty. Możesz również wybrać inny rodzaj powiadomienia, np. poprzez powiadomienie push w aplikacji Loxone, za pośrednictwem usługi Mailer lub Caller Service, jeśli nie posiadasz zintegrowanego Music Servera Loxone

Komponenty:

Konfiguracja:

Pobierz przykładowy plik:

Keep Fire Doors Closed

Config 14.02.06.16

Dlaczego ty i twój klient powinniście rozważyć monitorowanie stylu życia w mieszkalnictwie wspomaganym?

Monitorowanie stylu życia zapewnia wgląd w powolne zmiany w codziennym stylu życia osób żyjących samotnie. Za pomocą czujników w domu i programu komputerowego opiekunowie i rodzina otrzymują informacje o funkcjonowaniu osób starszych.

Monitorowanie stylu życia zapewnia opiekunom i rodzinie lepszy obraz obecnej sytuacji. Bez użycia kamer system oferuje możliwość monitorowania aktywności. Za pomocą tej funkcji jesteśmy w stanie wcześniej dostrzec pewne zmiany i odpowiednio interweniować.

Celem mieszkalnictwa wspomaganego jest wykorzystanie rozwiązań ICT w celu poprawy jakości życia osób starszych i umożliwienia im niezależnego życia tak długo, jak to możliwe, nawet jeśli cierpią na niepełnosprawność fizyczną i / lub umysłową. Potrzeby i życzenia osób starszych i ich opiekunów są punktem wyjścia do integracji niektórych rozwiązań.

Monitorowanie stylu życia to tylko część funkcji oferowanych przez system Loxone do celów mieszkalnictwa wspomaganego. Dzięki daleko idącej automatyzacji można zidentyfikować potencjalne ryzyko, dostarczać komunikaty wizualne i / lub akustyczne, monitorować styl życia itd. Co więcej, wszystko dzieje się automatycznie, dzięki czemu osoba starsza nie musi nic robić.

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.