Miniserver nie może wysłać wiadomości e-mail

W przypadku problemów z wysłaniem wiadomości e-mail, Miniserver będzie podejmował kolejne próby w różnych odstępach czasu. Jeśli wiadomość e-mail nie zostanie wysłana po czwartej próbie, zostaniesz powiadomiony komunikatem o stanie systemu. Oprócz opisu przyczyny błędu komunikat systemowy będzie zawierać także treść ostatniego e-maila, którego nie można było wysłać.

Możliwe rozwiązania

 • Miniserver potrzebuje aktywnego połączenia z Internetem, aby wysłać e-mail. Sprawdź połączenie sieciowe i konfigurację sieci Miniservera.
 • Jeśli używasz Loxone Cloud Mailer, Miniserver musi być zarejestrowany. Rejestracja jest bezpłatna i można jej dokonać tutaj (wymaga konta na stronie głównej Loxone).
 • Jeśli używany jest niestandardowy serwer SMTP, istnieją następujące wymagania wstępne:
  • Adres IP lub nazwa hosta i port serwera e-mail muszą być wprowadzone poprawnie
  • Poświadczenia dla serwera SMTP muszą być poprawne
  • Połączenie z serwerem SMTP musi korzystać z polecenia EHLO, a serwer musi rozumieć ESMTP
  • Jeśli serwer poinformuje, że TLS jest możliwy, wiadomość e-mail jest przesyłana w postaci zaszyfrowanej