Inteligentny proces produkcyjny

Use Casesvg>

Opis:

W fabrykach często spotyka się linie montażowe. Jest to proces polegający na dodawaniu kolejnych części na różnych stanowiskach, aby ostatecznie uzyskać gotowy produkt. Dzięki przenośnikowi taśmowemu produkt może być ukończony szybciej niż gdyby był przenoszony ręcznie. Gdy blok przenośnika taśmowego blokuje się, ważne jest, aby szybko poinformować technika, aby produkcja mogła zostać jak najszybciej wznowiona.

Proces ten można zautomatyzować za pomocą systemu Loxone. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak natychmiast powiadamiać odpowiednią osobę (w tym przypadku technika) o zablokowanej linii montażowej.

Rozwiązanie:

System Loxone jest systemem otwartym. Oznacza to, że Miniserver Loxone może komunikować się nie tylko z komponentami Loxone, ale także z produktami innych producentów. Działanie taśmy przenośnika możemy kontrolować za pomocą naszego czujnika ruchu lub czujnika ciśnienia, ale łatwiej jest zintegrować czujnik z soczewką optyczną. Ten czujnik ściśle monitoruje funkcjonowanie linii montażowej i ostrzega w przypadku awarii.

Jeśli przenośnik zablokuje się, soczewka optyczna natychmiast to zarejestruje i wyśle ​​sygnał do Miniservera, który z kolei wyśle powiadomienie push do osoby odpowiedzialnej, w tym przypadku technika.

W powyższych sytuacjach za każdym razem powiadamiany jest jeden technik. Wizualizacja umożliwia jednak powiadomienie większej liczby osób.
Dodatkową przydatną opcją jest integracja usługi Loxone Caller Service, dzięki której technik, oprócz powiadomienia push, otrzyma również połączenie telefoniczne. Do usługi można podłączyć kilka numerów telefonicznych.

W przypadku blokady wygodnym rozwiązaniem może być wewnętrzny alarm uruchomiony w miejscu pracy. Da się to bardzo łatwo zrealizować za pomocą syreny alarmowej Loxone. W momencie, kiedy soczewka optyczna wykryje blokadę, do Miniservera wysyłany jest sygnał, który uruchomi syrenę alarmową. W ten sposób pracownicy zakładu zostaną powiadomieni o zdarzeniu za pomocą dźwięku.

Aby uzyskać przegląd funkcjonowania przenośnika taśmowego, można również utworzyć plik dziennika, w którym przechowywane będą informacje o blokadach.

Komponenty:

Konfiguracja:

Pobierz przykładowy plik:

Smart Manufacturing Process

Config 10.3.11.27

Dlaczego ty i twój klient powinniście rozważyć inteligentny proces produkcyjny?

Czas to pieniądz! Masowa produkcja to produkcja dużych ilości produktów, spopularyzowana przez Henry’ego Forda na początku XX wieku. Masowa produkcja często wykorzystuje przenośniki taśmowe do przenoszenia produktów między pracownikami, którzy specjalizują się w wykonywaniu konkretnego zadania w procesie produkcyjnym.

Masowa produkcja jest kapitałochłonna, ponieważ wymaga stosunkowo dużej liczby maszyn na pracownika. Oznacza to również, że musi istnieć duży rynek zbytu dla produktu, aby cały proces był opłacalny, a koszt maszyn się zwrócił.

Jeśli przenośnik zablokuje się, a technik nie zostanie od razu poinformowany, zakład będzie odnosił straty.

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.