Elektroniczna ewidencja obecności pracowników

Use Casesvg>

Opis:

W większości firm pracownicy przy wejściu do biura zbliżają kartę do czytnika, rejestrując godzinę przyjścia do pracy, a przy wyjściu powtarzają tę czynność
i informują o opuszczeniu stanowiska pracy.

W niektórych krajach jest to nawet wymagane przez prawo, dlatego wiele firm szuka najlepszego rozwiązania. Idealnym rozwiązaniem jest elastyczny i prosty system dostosowany do potrzeb firmy, który może być wykorzystywany do kilku innych funkcji jednocześnie, takich jak włączanie i wyłączanie światła, kontrola dostępu, ogrzewanie i tym podobne. Stworzenie inteligentnego biura nie jest trudne dzięki Loxone.

Rozwiązanie:

Dzięki Loxone obecność pracowników możemy rejestrować na różne sposoby,
w zależności od potrzeb firmy i liczby pracowników.

Idealnym rozwiązaniem jest użycie NFC Code Touch, który jest wyposażony w klawiaturę numeryczną i czytnik NFC. Przy wejściu do biura pracownik może użyć kodu osobistego lub breloka NFC. NFC Code Touch jest dostępny z technologiami Loxone Tree i Loxone Air (zasilany napięciem 24 V). Każdy pracownik ma swój własny kod lub tag NFC. Zaletą jest możliwość dodawania, zmieniania lub usuwania użytkowników z poziomu aplikacji w dowolnym momencie.

Ilekroć kierownik musi sprawdzić obecność, wystarczy że pobierze czytelny plik.
W aplikacji menedżerowie mogą zobaczyć 100 ostatnich wpisów i jednocześnie zarządzać dostępem poszczególnych użytkowników.

Komponenty:

Konfiguracja:

Pobierz przykładowy plik:

Intelligent Time Recording of Employees

Config 14.7.3.6

Dlaczego ty i twój klient powinniście rozważyć elektroniczną ewidencję obecności pracowników?

Loxone oferuje prosty i funkcjonalny system dostępu. Dzięki Miniserverze można go podłączyć do inteligentnej automatyzacji instalacji elektrycznej, co jest idealnym rozwiązaniem w dużych biurach i firmach.

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.