Diagnostyka głowic

Poniższe komunikaty mogą zostać wyświetlone przy głowicach Loxone (Air / Tree) poprzez stan systemu, lub na błędnych wyjściach (diagnostyka) urządzenia.

Zawór nie został rozpoznany

Powyższy komunikat zostanie wyświetlony, jeśli głowica nie rozpozna zaworu podczas rekalibracji (iglica ciśnieniowa nie wywiera dostatecznego nacisku lub występuje słaba redukcja). Rekalibracja jest uruchamiana automatycznie po każdym ponownym uruchomieniu głowicy (np. awaria zasilania).

Upewnij się, że głowica jest prawidłowo osadzona i że iglica zaworu może się poruszać. Następnie wykonaj ponowną kalibrację, klikając na „Rekalibracja urządzenia”.

 

Zawór jest zablokowany

To ostrzeżenie pojawi się, gdy głowica nie działa prawidłowo z powodu nadmiernego nacisku iglicy zaworu.

Upewnij się, że iglica ciśnieniowa zaworu może się poruszać (zawór może być zablokowany z powodu rdzy lub osadów). Po oczyszczeniu rekalibruj urządzenie.
Inną przyczyną może być również zły adapter.

 

Wada mechaniczna

Komunikat pojawi się, jeśli podczas ponownej kalibracji głowica nie wykryje mechanicznego oporu. Rekalibracja jest uruchamiana automatycznie po każdym ponownym uruchomieniu (np. po awarii zasilania).

W normalnych warunkach mechaniczny opór jest wykrywany, jak tylko iglica ciśnieniowa zaczyna naciskać na głowicę. Jeśli głowica nie jest zamontowana na urządzeniu grzewczym, mechaniczny opór zostanie wykryty, gdy tylko tłok głowicy osiągnie swoje maksymalne położenie (będzie napierał na plastikową pokrywę głowicy).

Jeśli mechaniczny opór nie zostanie wykryty, oznacza to, że głowica jest wadliwa.
W takim przypadku skontaktuj się z partnerem Loxone.