Siłownik Tree

Siłownik Loxone Tree to ruchoma głowica służąca do sterowania zaworami ogrzewania i klimatyzacji. Dzięki konwencjonalnym pierścieniom przejściowym można go stosować w wielu zaworach powszechnie stosowanych w ogrzewaniu podłogowym i grzejnikach.

Akrusz danych Siłownika Tree

Spis treści


Montaż

W stanie dostawy siłownik jest całkowicie otwarty. Ponieważ siłownik Tree wykonuje po nauce przebieg referencyjny, musi on zostać zamontowany przed uruchomieniem. Przed montażem należy upewnić się, że trzpień zaworu jest ruchomy i nie zardzewiały.

Następnie przymocuj siłownik do adaptera pierścieniowego. Nie używaj nadmiernej siły. Upewnij się, że siłownik jest prawidłowo zamontowany na zaworze. Używaj tylko adapterów odpowiednich dla danego zaworu.

Zalecamy użycie kabla Tree Loxone do okablowania siłowników.
Rozciągnij kabel tak daleko, jak to konieczne i użyj cienkich par przewodów do podłączenia zasilania (pomarańczowy/biały) i linii danych Tree (zielony/biały).

Zaleca się wykonanie krótkiej pętli serwisowej między poszczególnymi siłownikami i zabezpieczenie kabla w pobliżu pierwszego siłownika w celu odciążenia.

Przewody są wciskane w zaciski siłowników za pomocą narzędzia IDC Tool (100226) dostarczanego z Miniserverem lub Tree Extension.

Upewnij się, że woda nie będzie kapać na siłownik. Mimo że siłownik można zamontować w dowolnej pozycji, zaleca się montaż siłownika nad zaworem, aby zapobiec kapaniu wody na siłownik w przypadku przeciekania zaworu lub kondensacji.
Jeśli wiele siłowników jest podłączonych do wspólnej linii zasilającej z cienkim przewodem, może wystąpić znaczny spadek napięcia. W takim przypadku wskazane jest zastosowanie większego przekroju przewodów na linii zasilającej 24 V oraz przełączenie na mniejszy przekrój do podłączenia dopiero na krótko przed siłownikami.

Do zasilania siłowników zalecany jest oddzielny obwód. Należy zwrócić uwagę na prąd rozruchowy 50mA przy 24V na siłownik. Aby uniknąć szczytów obciążenia w momencie włączania, można uruchomić jednocześnie maksymalnie 5 siłowników.


Uruchomienie

Następnie wykonaj procedurę parowania

Po nauczeniu rozpoczyna się jazda referencyjna. Siłownik ustala skok i zapamiętuje pozycję 0% i 100%.

Siłownik ustawia się wtedy standardowo w pozycji 0% (zawór zamknięty). W celu ponownego otwarcia należy utworzyć program dla siłownika.


Statusy LED

Status LED Opis
CZERWONA z krótkimi przerwami Nie jest możliwa komunikacja z Miniserverem. Sprawdź okablowanie.
POMARAŃCZOWY z krótkimi przerwami Urządzenie Tree zostało wykryte w magistrali, ale nie zostało nauczone w Miniserverze.
ZIELONA 3x krótkie mignięcie Komunikacja przebiega prawidłowo, urządzenie zostało nauczone.
CZERWONA miga Online, zawór otwarty na > 90%.
POMARAŃCZOWA miga Online, zawór otwarty na 10% - 90%.
ZIELONA miga Online, zawór otwarty na mniej niż 10%.
CZERWONA miga szybko Wystąpił błąd „Zawór jest zacięty” lub „Zawór nie został rozpoznany”. Sprawdź trzpień zaworu, powinien poruszać się płynnie.

Test urządzenia i bieg referencyjny

Siłownik można całkowicie otworzyć lub zamknąć w celach testowych.
Ponadto można przeprowadzić nowy przebieg referencyjny siłownika.

Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy w siłownik w drzewie peryferii i wybierz opcję:

Test urządzenia włączony: całkowite otwarcie siłownika/zaworu
test urządzenia wyłączony: całkowite zamknięcie siłownika/zaworu
rekalibruj urządzenie: wykonanie przejazdu referencyjnego.


Czujniki

Krótki opis Opis
Zawór nie został rozpoznany Żaden zawór nie został rozpoznany
Zawór jest zablokowany Zgłasza zablokowany zawór
Aktory

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Siłownik Siłownik. - -
Siłownik Tree %
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Siłownik Tree Cyfrowy 0/1
Nie znaleziono żadnego zaworu Siłownik Tree Cyfrowy 0/1
Zawór jest zablokowany Siłownik Tree Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
-
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree -
Wyłączenie LED'ów statusu Gdy zaznaczone, LED'y statusu w urządzeniu podczas normalnej pracy są wyłączone.
W przypadku wystąpienia błędu urządzenie nadal zwróci na siebie uwagę poprzez LED'y statusowe.
-
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Chroń urządzenie przed wodą.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Akrusz danych Siłownika Tree