Siłownik Tree

Siłownik Loxone Tree to ruchoma głowica służąca do sterowania zaworami ogrzewania i klimatyzacji. Dzięki konwencjonalnym pierścieniom przejściowym można go stosować w wielu zaworach powszechnie stosowanych w ogrzewaniu podłogowym i grzejnikach.

Akrusz danych Siłownika Tree

Spis treści


Montaż

W stanie dostawy głowica jest całkowicie otwarta. Valva actuator Tree wykonuje bieg kalibracyjny dopiero po włączeniu zasilania, dlatego musi być zamontowany przed pierwszym uruchomieniem. Przed montażem należy upewnić się, że trzpień zaworu jest ruchomy i nie jest skorodowany.

Następnie przymocuj siłownik do adaptera pierścieniowego. Nie używaj nadmiernej siły. Upewnij się, że siłownik jest prawidłowo zamontowany na zaworze. Używaj tylko adapterów odpowiednich dla danego zaworu.

Zalecamy użycie kabla Tree Loxone do okablowania siłowników.
Rozciągnij kabel tak daleko, jak to konieczne i użyj cienkich par przewodów do podłączenia zasilania (pomarańczowy/biały) i linii danych Tree (zielony/biały).

Zaleca się wykonanie krótkiej pętli serwisowej między poszczególnymi siłownikami i zabezpieczenie kabla w pobliżu pierwszego siłownika w celu odciążenia.

Przewody są wciskane w zaciski siłowników za pomocą narzędzia IDC Tool (100226) dostarczanego z Miniserverem lub Tree Extension.

Upewnij się, że woda nie będzie kapać na siłownik. Mimo że siłownik można zamontować w dowolnej pozycji, zaleca się montaż siłownika nad zaworem, aby zapobiec kapaniu wody na siłownik w przypadku przeciekania zaworu lub kondensacji.
Jeśli wiele siłowników jest podłączonych do wspólnej linii zasilającej z cienkim przewodem, może wystąpić znaczny spadek napięcia. W takim przypadku wskazane jest zastosowanie większego przekroju przewodów na linii zasilającej 24 V oraz przełączenie na mniejszy przekrój do podłączenia dopiero na krótko przed siłownikami.

Do zasilania siłowników zalecany jest oddzielny obwód. Należy zwrócić uwagę na prąd rozruchowy 50mA przy 24V na siłownik. Aby uniknąć szczytów obciążenia w momencie włączania, można uruchomić jednocześnie maksymalnie 5 siłowników.


Uruchomienie

Następnie postępuj zgodnie z procedurą parowania w interfejsie Tree.

Po włączeniu zasilania rozpoczyna się bieg kalibracyjny. Siłownik określa skok zaworu i rejestruje pozycje 0% i 100%.
W razie potrzeby można uruchomić rekalibrację poprzez Loxone Config.

Siłownik ustawia się wtedy standardowo w pozycji 0% (zawór zamknięty). W celu ponownego otwarcia należy utworzyć program dla siłownika.


Statusy LED

Należy pamiętać, że diody statusu nie świecą się podczas ruchu siłownika.

Status LED Opis
CZERWONA z krótkimi przerwami Nie jest możliwa komunikacja z Miniserverem. Sprawdź okablowanie.
POMARAŃCZOWY z krótkimi przerwami Urządzenie Tree zostało wykryte w magistrali, ale nie zostało nauczone w Miniserverze.
ZIELONA 3x krótkie mignięcie Komunikacja przebiega prawidłowo, urządzenie zostało nauczone.
CZERWONA miga Online, zawór otwarty na > 90%.
POMARAŃCZOWA miga Online, zawór otwarty na 10% - 90%.
ZIELONA miga Online, zawór otwarty na mniej niż 10%.
CZERWONA miga szybko Wystąpił błąd „Zawór jest zacięty” lub „Zawór nie został rozpoznany”. Sprawdź trzpień zaworu, powinien poruszać się płynnie.

Test urządzenia i bieg referencyjny

Siłownik można całkowicie otworzyć lub zamknąć w celach testowych.
Ponadto można przeprowadzić nowy przebieg referencyjny siłownika.

Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy w siłownik w drzewie peryferii i wybierz opcję:

Test urządzenia włączony: całkowite otwarcie siłownika/zaworu
test urządzenia wyłączony: całkowite zamknięcie siłownika/zaworu
rekalibruj urządzenie: wykonanie przejazdu referencyjnego.


Czujniki

Krótki opis Opis Zakres wartości
Zawór nie został rozpoznany Żaden zawór nie został rozpoznany 0/1
Zawór jest zablokowany Zgłasza zablokowany zawór 0/1
Aktory

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Siłownik Siłownik. - -
Siłownik Tree %
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Siłownik Tree Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Nie znaleziono żadnego zaworu Siłownik Tree Cyfrowy 0/1
Zawór jest zablokowany Siłownik Tree Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla rozszerzeń: Wprowadź 'Auto', aby automatycznie sparować rozszerzenie z nieznanym numerem seryjnym.
Można tego użyć tylko wtedy, gdy istnieje tylko jedno rozszerzenie tego samego typu.
Zapisz w Miniserverze, aby sparować rozszerzenie.
Następnie należy załadować program z Miniservera, aby przenieść do programu rzeczywisty numer seryjny rozszerzenia.
-
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree -
Wyłączenie LED'ów statusu Gdy zaznaczone, LED'y statusu w urządzeniu podczas normalnej pracy są wyłączone.
W przypadku wystąpienia błędu urządzenie nadal zwróci na siebie uwagę poprzez LED'y statusowe.
-
Siła Umożliwia regulację siły, z jaką siłownik zaworu działa na zawór.
Zwiększenie siły stanowi środek zaradczy, jeśli zawór nie zamyka się całkowicie.

Przed zwiększeniem siły należy ręcznie sprawdzić, czy zawór porusza się swobodnie i czy zamyka się szczelnie.
Należy również sprawdzić, czy siłownik i pierścień adaptera są prawidłowo osadzone.
Jeśli jest to sprawdzone, a zawór nadal nie zamyka się całkowicie, można zwiększyć siłę.

Standard: Wystarczająca dla większości zaworów.
Zwiększona: Konieczne w przypadku większych, specjalnych lub trudnych do zamknięcia zaworów.
Maksymalna: Dla specjalnych przypadków, jeśli 'Zwiększony' nie jest wystarczający.
-
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Chroń urządzenie przed wodą.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Akrusz danych Siłownika Tree