Siłownik Tree

Spis treści:

Dane techniczne

Zasilanie 5 … 30VDC PELV
Pobór mocy typ. 170mW, max. 1,2W
Całkowita strata mocy max. 1.2W
Siła pozycjonowania min. 70N
Odległość, którą może pokonać pin 6,7mm
Stopień ochrony IP IP20
Temperatura pracy -20 … 55°C
Odpowiednia wilgotność 80% r.H. (bez kondensacji)
Wymiary 46 x 53 x 73mm (bez adaptera)
Konserwacja i czyszczenie Nie jest wymagana konserwacja – czyścić suchą szmatką.
Przekrój kabla 0,26 … 0,34mm²
Średnica zewnętrzna kabla 1,1 … 1,6mm
Przy doborze zasilacza należy zwrócić uwagę na prąd rozruchowy 50 mA na siłownik (przy 24 VDC) i wystarczające przekroje kabla. Aby uniknąć szczytowych obciążeń przy włączaniu, zalecamy uruchamiać maksymalnie 5 siłowników jednocześnie.

Montaż

Przed montażem upewnij się, że sworzeń zaworu jest ruchomy i że używany jest odpowiedni adapter zaworu.
Następnie zatrzaśnij siłownik na pierścieniu adaptera. Nie używaj nadmiernej siły. Upewnij się, że siłownik jest prawidłowo osadzony na zaworze.

Za pomocą narzędzia typu IDC przymocuj pomarańczowy / biały kabel do zacisków 24 V / GND (zasilanie), a zielony / biały kabel do zacisków G / W (magistrala Tree).


Zaleca się pozostawienie trochę więcej przewodów między siłownikami, aby siłownik mógł zostać zdemontowany bez konieczności odłączania przewodów.

stellantrieb_small-7298a860

Instalacja

Ponieważ siłownik Tree wykonuje przejazd referencyjny po nauczeniu, siłownik powinien zostać zainstalowany przed uruchomieniem.

Następnie postępuj zgodnie z procesem naukinauka urządzeń Tree

Po pomyślnym podłączeniu siłownika do Miniservera rozpocznie się przejazd referencyjny. Siłownik określa skok zaworu i zapisuje pozycję 0% i 100%.

Loxone Config

Wejścia

Oznaczenie Opis Typ Zakres wartości
Status online Wejście to jest domyślnie ukryte i można je wyświetlić za pomocą właściwości urządzenia (wybierz „Pokaż wejścia diagnostyczne”). Cyfrowe 0/1
Nie znaleziono żadnego zaworu aktywne, jeśli siłownik nie rozpoznaje zaworu. Wejście to jest domyślnie ukryte i można je wyświetlić za pomocą właściwości urządzenia (wybierz „Pokaż wejścia diagnostyczne”). Cyfrowe 0/1
Zawór jest zablokowany aktywne, gdy siłownik nie może poruszać zaworem. Wejście to jest domyślnie ukryte i można je wyświetlić za pomocą właściwości urządzenia (wybierz „Pokaż wejścia diagnostyczne”). Cyfrowe 0/1

Wyjścia

Oznaczenie Opis Typ Zakres wartości
Siłownik Tree Wyjście analogowe kontroluje pozycję zaworu. 0% = zamknięty; 100% = otwarty Analogowe 0 … 100%

Właściwości

Oznaczenie Opis Typ Zakres wartości
Wyłączenie LED’ów statusu Jeśli zaznaczone, diody LED statusu na urządzeniu są wyłączane podczas normalnej pracy. W przypadku błędu urządzenie będzie nadal zwracało na siebie uwagę poprzez statusy diod LED. Cyfrowe WŁ/WYŁ

 

Stany LED

Stan LED Opis
CZERWONY włączony z krótkimi przerwami Brak komunikacji z miniserverem
Sprawdź okablowanie
ŻÓŁTA raz z krótkimi przerwami Urządzenie Tree zostało wykryte w magistrali, ale nie zostało nauczone w Miniserverze.
ZIELONA 3x krótkie mignięcie Komunikacja przebiega prawidłowo, urządzenie zostało nauczone.
CZERWONA miga Online, zawór otwarty na > 90%.
POMARAŃCZOWA miga Online, zawór otwarty 10% -90%
ZIELONA miga Online, zawór otwarty na < 10%
CZERWONA szybko miga Wystąpił błąd „Zawór jest zablokowany” lub „Zawór nie został rozpoznany”. Sprawdź trzpień zaworu, powinien poruszać się płynnie.

Test urządzenia

Siłownik można całkowicie otworzyć lub zamknąć do celów testowych. Ponadto można wykonać nowy przejazd refencyjny siłownika za pomocą opcji „Rekalibruj urządzenie”.
Aby wykonać ten test, kliknij prawym przyciskiem myszy na siłownik w drzewie peryferii.
Tutaj możesz teraz przeprowadzić test urządzenia (= całkowite otwarcie siłownika), test urządzenia wyłączony (= całkowite zamknięcie siłownika) i przebieg referencyjny (ponowna kalibracja urządzenia).

 

Dokumenty:

Arkusz danych

Deklaracja zgodności CE