Awaryjne odcięcie dopływu wody

Use Casesvg>

Opis:

Wykrywanie i wczesne ostrzeganie o wyciekach wody jest ważne, ponieważ potrafi zapobiec większym zniszczeniom. W każdym budynku powinno się monitorować obszary, w których wycieki wody są najbardziej prawdopodobne, na przykład w łazience.

Wycieki wody należy również śledzić w krytycznych obszarach firm i zakładów, takich jak pomieszczenia fabryczne i serwerownie, ponieważ wiele z tych obszarów zwykle zajmuje niższe poziomy.

Powinniśmy również monitorować pobór wody w budynku w celu porównania ze średnim zużyciem (w litrach / osobę / dzień). Jeżeli zużycie przekroczy wartość w danym dniu lub poza normalnymi godzinami pracy, może to oznaczać wyciek. Dzięki temu będziesz mieć wystarczająco dużo czasu, aby podjąć działania zapobiegawcze.

W przypadku wykrycia wycieków powinniśmy mieć również możliwość zamknięcia zaworu elektromagnetycznego na dopływie wody.

Rozwiązanie:

Za pomocą bloku alarmowego Centrala pożaru i wycieku wody możemy zebrać stan podłączonych czujników wody i szczelności zarówno Loxone, jak i innych firm. Możemy podać informacje z tego bloku do sekwencji Alarmu, aby ostrzec kluczowych pracowników w wyznaczonej kolejności w przypadku wycieku.

Jeśli osoba kontaktowa nie odbierze połączenia, możemy aktywować zawór elektromagnetyczny i odciąć dopływ wody z sieci lub kilka rur zasilających, aby zapobiec dostawaniu się dodatkowej wody do pomieszczenia.

Aby monitorować ilość wody, możemy przenieść dane z przepływomierza do bloku Licznik zużycia (Utility meter), aby policzyć liczbę impulsów i określić przepływ w litrach. Następnie możemy użyć bloku statusu, aby porównać dzisiejszy przepływ z dniem tygodnia, aby ustalić, czy jest to nadmierne, czy nie.

Przykładowo w dzień roboczy można oczekiwać, że zużycie wody wyniesie do 50 litrów na osobę, jednak w weekend lub święto prawdopodobnie cały budynek nie powinien zużyć więcej niż 50 litrów.

Komponenty:

Konfiguracja:

Pobierz przykładowy plik:

Emergency Water Cut Off

Config 10.3.11.27

Dlaczego ty i twój klient powinniście rozważyć awaryjne odcięcie dopływu wody?

Szkody spowodowane przez wodę są ogromnym obciążeniem dla branży ubezpieczeniowej i jednym z najczęstszych roszczeń ze strony najemców. Wszelkie szkody, których można uniknąć, spowodowane problemami z konserwacją, takie jak powolny wyciek, często nie są w ogóle pokrywane przez ubezpieczenie.

Oprócz problemów związanych z ubezpieczeniami dalszy wpływ na firmy będą miały przestoje. Jeśli zalaniu ulegną krytyczne urządzenia, takie jak serwery i instalacje, ich naprawa będzie wiązać się z wieloma godzinami pracy.

Większości nieszczęśliwych wypadków z udziałem wody można zapobiec lub zminimalizować ich ryzyko dzięki systemowi wczesnego ostrzegania i alarmowi wycieku wody, który monitoruje przyczynę, a nie tylko efekt.

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.