Automatyczny pomiar oświetlenia awaryjnego

Use Casesvg>

Opis:

Oświetlenie awaryjne w obiektach komercyjnych i jednostkach wielopiętrowych musi być regularnie testowane, aby zapewnić odpowiednie oświetlenie w przypadku awarii zasilania lub pożaru i pozwolić wszystkim osobom bezpiecznie ewakuować z budynku.

Wymaga to przeprowadzenia comiesięcznego krótkiego testu, który ma na celu przetestowanie zapasowego oświetlenia bez ryzyka uszkodzenia komponentów. Raz w roku przeprowadza się również pełny test trwający zwykle 3 godziny.

Oprócz powyższego należy prowadzić dzienniki przeprowadzonych testów i ich wyników.

Zaleca się, aby testy były przeprowadzane poza godzinami pracy, aby spowodować jak najmniej zakłóceń. Kolejnym powodem jest to, że po całkowitym rozładowaniu akumulator oświetlenia awaryjnego będzie potrzebował czasu na naładowanie, co powinno mieć miejsce w okresie niskiego ryzyka.

Firmy zwykle wyznaczają jednego pracownika do przeprowadzania comiesięcznego testu. Test roczny przeprowadza osoba z zewnątrz. Istnieje ryzyko, że comiesięczny test zostanie pominięty z powodu innych obowiązków pracownika lub jego nieobecności. Z kolei coroczny test jest zależny od dostępności niezależnego specjalisty i może nie zostać przeprowadzony po upłynięciu dokładnie 12 miesięcy.

Za pomocą Loxone możemy zaplanować automatyczne pomiary oświetlenia awaryjnego wraz z zapisem wyników każdego testu.

Rozwiązanie:

Możemy podłączyć stałe napięcie obwodu oświetlenia awaryjnego lub oprawę poprzez wspólny i normalnie zamknięty przekaźnik sprzęgający. Zapewni to, że podczas normalnej pracy oświetlenie awaryjne będzie stale zasilane.

Możemy zasilić przekaźnik sprzęgający poprzez przekaźnik na Miniserverze, który zmieni stan przekaźnika sprzęgającego, aby odciąć zasilanie na żywo do oświetlenia awaryjnego.

W tym momencie zaczynamy pobierać odczyty luksów z czujnika ruchu do pliku dziennika w regularnych odstępach czasu podczas trwania testu.

Jeśli odczyty luksów spadną poniżej określonej tolerancji w stosunku do wartości na początku testu, możemy wysłać wyznaczonej osobie powiadomienie, że test nie powiódł się, i tym samym umożliwić jej dokładne sprawdzenie działania systemu.

Jeśli w którymkolwiek momencie testu odczyt luksów osiągnie 0, oznaczałoby to, że wszystkie elementy nie przeszły testu i ponownie zostałoby wysłane powiadomienie.

Będziemy używać głównie przełącznika oświetlenia klatki schodowej, ponieważ ma on definiowalne opóźnienie przed wyłączeniem, bloku pamięci analogowej, który pozwala nam rejestrować wartości luksów, oraz rejestratora do przechowywania wszystkich danych.

Poniższa konfiguracja opiera się na pojedynczym obwodzie oświetlenia awaryjnego w korytarzu wejściowym, w którym znajduje się jeden czujnik ruchu.

Komponenty:

Konfiguracja:

Pobierz przykładowy plik:

Emergency Lighting Test

Config 14.02.06.16

Dlaczego ty i twój klient powinniście rozważyć automatyczny pomiar oświetlenia awaryjnego?

Dzięki tej funkcji możemy zagwarantować, że pomiary oświetlenia ewakuacyjnego będą się odbywać regularnie i automatycznie poza godzinami pracy.

Mamy również pewność, że wyniki wszystkich testów zostaną zapisane w dzienniku.

Odpowiednio wcześniej dowiemy się o ewentualnych błędach i będziemy mogli je naprawić.

Daje nam to również możliwość ograniczenia wydatków na usługi zewnętrznych specjalistów.

Na koniec, posiadając czujnik ruchu zainstalowany na niskim poziomie, tj. około 0,5 m nad ziemią, możemy mierzyć, czy luks nie spada poniżej 1, ponieważ jest to minimalny dopuszczalny poziom oświetlenia na tej wysokości dla oświetlenia awaryjnego. Dzięki temu dowiemy się nie tylko o słabnących akumulatorach, ale także o samych światłach, co umożliwi nam zaplanowanie wymiany.

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.