Led Status

Aan de hand van de verschillende led-toestanden kunt u nagaan in welke status uw apparaat zich momenteel bevindt.

Apparaatstatus bepalen

Aan de hand van de led-toestanden van de Miniserver en Extension kunt u heel eenvoudig vaststellen in welke toestand uw apparaat zich momenteel bevindt en of er eventuele fouten zijn opgetreden tijdens een update of bij het kopiëren van een nieuw programma.

In de volgende tabellen vindt u een lijst met de verschillende led-toestanden van de diverse apparaten.

LED status Miniserver

 

LED Status bij werking
Status linkse LEDStatus  rechtse LEDBetekenisOplossing
Groen knipperendUitNormaal verloopMiniserver heeft alles correct geladen en loopt normaal.
Groen knipperendGroen, Oranje of Rood brandendEen of meerdere systeemstatus meldingen zijn actiefMaak verbinding met uw Miniserver en controleer de systeemstatus of neem contact op met uw systeembeheerder.
LED Status tijdens een update
Status linkse LEDStatus  rechtse LEDBetekenisOplossing
Oranje knipperendGroen opgelichtMiniserver laadt het bootloader image
Groen brandenduitMiniserver heeft het image met succes geladen en zal dit nu uitpakken
Groen brandendOranje brandendMiniserver heeft het bootloader image met succes uitgepakt
LED Status bij opstart
Status linkse LEDStatus  rechtse LEDBetekenisOplossing
Oranje brandendOranje brandendMiniserver startAls uw Miniserver in deze status blijft tijdens het opnieuw opstarten, controleer dan uw SD-kaart en stel eventueel opnieuw de leveringstoestand in.
Rood brandenduitFout bij het laden van het imageOp de SD-kaart is waarschijnlijk een verkeerd image. Controleer uw SD-kaart en stel eventueel opnieuw de leveringstoestand in.
Oranje/rood snel knipperendGroen knipperendMiniserver PLC document foutControleer of de SD-kaart geformatteerd is met Loxone Config en stel eventueel opnieuw de leveringstoestand in.
Oranje knipperenduitMiniserver laadt het programmabestand

LED status Extensions

 

Status Linkse LEDStatus Rechtse LEDBetekenisOplossing
Oranje knipperenduitLink bekabeling OK, nog niet ingeleerdExtension inleren
Groen knipperenduitExtension is bedrijfsklaar
Groen knipperendLicht kort rood op230V spanning wordt aan de dimkanalen aangesloten
Rood knipperenduitGeen communicatie met miniserver mogelijkKnipperend bij alle extensions tegelijkertijd: Miniserver loopt niet correct of defecte bekabeling, eventueel kortsluiting. Niet bij alle extensions : Bekabeling controleren.
Oranje/rood knipperenduitExtension-update wordt ontvangen
Rood/groen/oranje snel knipperenduitExtension wordt geïdentificeerd

LED toestand Air apparaat

 

Status LEDBetekenisOplossing
Rood/Groen/Oranje knipperendLeermodusApparaat inleren
Rood/Groen/Oranje snel knipperendApparaat wordt geïdentificeerd
Groen knipperendApparaat is aangeleerd en Online
Oranje knipperendApparaat is aangeleerd maar kan geen verbinding maken met de Air Base (offline)Informatie over deze foutmelding vindt u hier.
Rood voor 10 secondenDe batterijcapaciteit is onvoldoende voor verdere bedieningControleer de geplaatste batterij en vervang deze zo nodig.

LED status Tree apparaat

 

Status LEDBetekenisOplossing
Rood/Groen/Oranje snel knipperendApparaat wordt geïdentificeerd
Groen knipperendApparaat is klaar voor gebruik
Orange knipperendTree bekabeling is in orde. Apparaat heeft geen verbinding met de Miniserver.Informatie over deze foutmelding vindt u hier.