Tree technologie – Ingebruikname

 

Met Loxone Tree kunt u van uw woning met minimale bekabelingswerken een Smart Home maken. De nieuw ontwikkelde Loxone Tree-technologie maakt de integratie van de periferie in Smart Home snel en eenvoudig!

 

TREE APPARAAT TOEVOEGEN

Om een Tree apparaat toe te voegen, moet u eerst het apparaat aansluiten op een van de Losone Tree Extension takken.

De LED op het Tree apparaat zal oranje knipperen als de aansluiting correct gebeurt is. Als het apparaat niet oranje knippert moet u de bekabeling controleren.

Selecteer de tak in de randapparatuur waar u een apparaat wil in toevoegen in de Config. Bovenaan zal u het lint zien wijzigen in Tree gerelateerde setups.

tree apparaat zoeken

Het zoeken zal starten in het monitor scherm onderaan, welke automatisch te voorschijn kmt als u op “Tree apparaten zoeken” klikt.

Montage plaats

 

Selecteer het juiste apparaat , geef dit apparaat een naam en klik “Aanmaken”

 

aanmaken montage plaats

 

In de apparaatlijst kan u het apparaat terugvinden.

APPARAAT VERVANGEN

 

Als er een apparaat vervangen moet worden, kan dit via het Tree apparaten zoeken venster in de Loxone Config.
Installeer het nieuwe apparaat en schakel de voeding in.
Zoek voor nieuwe apparaten en selecteer in het drop-down menu, select het apparaat dat vervangen moet worden.
klik “Apparaat vervangen”

vervangen tree apparaat

Om verder te gaan moeten alle wijzigingen opgeslagen worden in de Miniserver.

UPDATE

De update van de Tree-apparaten wordt automatisch op de achtergrond uitgevoerd. De functie van de apparaten blijft ook tijdens de update verzekerd. Als de Miniserver of de Tree Extension tijdens het updateproces opnieuw wordt opgestart, start de update weer vanaf het begin.
De update kan tot een uur duren.
De versies van de apparaten kunnen aan de hand van de apparaatstatus worden gecontroleerd. Als het veld groen is, is er geen update nodig.

 

Update uitvoeren

 

DIAGNOSE

Aan de hand van de knippertoestand van de Tree-apparaten kunt u bekabelingsfouten identificeren:
Oranje knipperen: Apparaat heeft verbinding met de Tree Extension, maar is nog niet aangeleerd (= bekabeling OK)
Rood knipperen betekent dat er geen verbinding met de Miniserver is (controleer de bekabeling van deze Tree-tak)
Om de communicatie op de verschillende Tree-takken te kunnen onderzoeken, is in de Config het dialoogvenster Diagnose voorzien.
Aan de hand van de diagnose kunt u bijvoorbeeld bekabelingsproblemen snel en eenvoudig analyseren.

 

Diagnose

In het dialoogvenster Diagnose worden alle aangesloten apparaten getoond.
Aan de hand van de kleuren groen, geel en rood wordt de communicatietoestand van de Tree-apparaten aangegeven.

 

  • Groen
Communicatie zonder fouten
  • Geel
Sommige telegrammen gaan verloren. Controleer de bedrading.
Typische oorzaken: bijv. losse klemmen, kabelbreuk, kabellengte, ongunstige bekabelingstopologieën, …
  • Rood
Geen communicatie met dit apparaat mogelijk. Controleer de bedrading.
Typische oorzaken: bijv. kabelbreuk, poolverwisseling, …

 

Een gedetailleerde beschrijving van de fout wordt aangegeven in het diagnoseresultaat.

diagnoseresultaat

 

Als er tijdens een lopende diagnose een fout wordt verholpen, verandert de kleurcode van de apparaten.
De Tree-diagnose herkent ook kortsluitingen tussen de Tree-takken. Dit wordt eveneens getoond in het diagnoseresultaat.

 

BEKABELING

 

Op volgende pagina vindt u meer informatie over de bekabeling.