Checklist – Radiostoring bij Loxone Air

ALGEMENE INFORMATIE

Deze checklist moet u helpen om problemen met Loxone Air-apparaten te analyseren en te verhelpen wanneer deze apparaten ten gevolge van radiostoringen of onvoldoende ontvangst niet naar wens functioneren of als offline worden gemeld.

Checklist

 • Werd het Air-apparaat correct aangeleerd?
  • Loxone Air aanleerproces: Apparaat in monitor zoeken => apparaat aanmaken => in Miniserver opslaan. Details over het aanleren van een apparaat vindt u in onze online-documentatie
 • Controleer of de Air Base Extension zelf online is.
  • (Open de apparaatstatus; de Air Base moet groen aangegeven zijn; status = online)
 • Controle op radio-storingsbronnen door middel van channel check-uitvoer in de apparaatinfo
  • (Toelichting zie hierna). Ligt het resultaat in het bereik 1-2?
   • Als het actueel gebruikte kanaal bezet is, gaat u naar een andere frequentie. Details over de frequentieomschakeling vindt u hier.
   • Wanneer geen enkel kanaal vrij is, zet u de analyse verder met punt (4).
 • Waar is de Air Base gemonteerd?
  • Wanneer de Air Base direct naast de Miniserver op de DIN-rail gemonteerd is, verplaatst u deze. Er moet een afstand van minstens 2 deeleenheden zijn tussen de Air Base en de Miniserver.
 • Welke antenne wordt gebruikt en waar is ze opgesteld?
  • Als de antenne zich binnen de schakelkast bevindt, brengt u de antenne indien mogelijk naar buiten (schakelkasten van metaal kunnen het radiosignaal sterk dempen)
  • Voer een channel check zonder antenne uit op de Air Base Extension. Als een beter resultaat wordt verkregen, controleert u het volgende:
   • Gebruik een andere antenne en voer hiermee nogmaals een channel check uit.
    Vermoedelijk zit er een storingsbron in de buurt van de Air Base Extension.
   • Mogelijke oorzaken van storingen zijn bijvoorbeeld andere radiosystemen zoals een babyfoon, een draadloze hoofdtelefoon enz., die de 868 MHz-band gebruiken.
 • Montagelocatie van het Air-apparaat in kwestie controleren
  • Voer op het Air-apparaat eveneens een channel check uit.
   Als het momenteel gebruikte kanaal bezet is, kiest u een ander kanaal (details over de bezetting vindt u verder op deze pagina)
  • Controleer de omgeving ook nu op storingsbronnen zoals een babyfoon, draadloze hoofdtelefoon, enz. die de 868 MHz-band gebruiken.
  • Controleer Air-apparaten die in de buurt in werking zijn (voer een channel check uit en vergelijk de resultaten).
 • Verbinding van het apparaat controleren
  • Bij de beoordeling van de verbindingskwaliteit is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met het volledige traject (dus inclusief alle repeaters en in beide richtingen). Als een apparaat niet bevredigend functioneert hoewel in de apparaatstatus een goed signaalniveau wordt aangegeven, kan een repeater met slechte verbinding eventueel de oorzaak van het probleem zijn. Als ook bij het betrokken apparaat repeaters worden aangegeven, moet ook de ontvangstkwaliteit van (van stroom voorziene) apparaten in de buurt worden gecontroleerd. Ter ondersteuning van deze analyse kan informatie uit de gedetailleerde apparaatinfo (toelichting zie hierna) worden gebruikt. Bij slechte ontvangst kan een bijkomende antenne voor verbetering zorgen (bij apparaten met verwisselbare antenne)
  • Het toevoegen van Air-apparaten met repeaterfunctie (bijv. Smart Socket Air) kan de verbinding eveneens verbeteren.

Toelichtingen bij de apparaatinfo:
Deze informatie wordt in de apparaatstatus opgeroepen door dubbel te klikken op een Air-apparaat. Details in verband hiermee vindt u hier.
Channel check: Als een histogram van de kanaalbezetting in de tijd opgesplitst is volgens ontvangstveldsterkte: de percentages geven aan hoeveel procent van de tijd een radiosignaal met deze veldsterkte werd ontvangen.

 

Ideale toestand: Meer dan 90% in bereik 1 en de rest in bereik 5 en 6.
Dit komt overeen met een in de tijd grotendeels vrij kanaal zonder storingen, waar de nuttige signalen goed worden ontvangen.

 

Bij noemenswaardige cijfers (>20 %) in bereik 3 of zelfs 4, moet een ander kanaal worden getest. Als geen vrij kanaal wordt gevonden, gaat u verder met stap 4 hierboven. In deze bereiken worden signalen van gemiddelde sterkte ontvangen, wat vaak op een externe storing wijst. Loxone Air-apparaten zijn dusdanig ontworpen dat ze zelf geen andere apparaten storen en daarom wordt voor het zenden gecontroleerd of het kanaal vrij is. Als het kanaal echter grotendeels als bezet wordt geïdentificeerd, kan het Loxone Air-apparaat soms niet tijdig communiceren.

 

Andere voorbeelden:
Volledig vrij kanaal zonder stoorsignalen: 100% in bereik 1.
Voorbeeld van een vrij kanaal:
Channel 0: Free: 100%, Occupied: 0%; 1: 100%, 2: 0%, 3: 0%, 4: 0%, 5: 0%, 6: 0%

 

Sterk bezet kanaal met sterk signaal: Hoge waarden in de bereiken 5 en 6.
Voorbeeld van een bezet kanaal:
Channel 100: Free: 1%, Occupied: 98%; 1: 0%, 2: 0%, 3: 0%, 4: 3%, 5: 58%, 6: 39%,

 

Signalen in de bereiken 4-6 worden als bezetkanaal geïnterpreteerd, terwijl signalen in de bereiken 1-3 zo zwak zijn dat er toch kan worden verzonden.

 

Checklist afgewerkt maar geen resultaat
Onze support helpt u graag verder met de analyse.
De volgende gegevens zijn belangrijk voor het onderzoek:

 • Programma
 • def.log
 • Resultaten van de channel checks en apparaatinfo
 • Indien mogelijk toegang tot de Miniserver