API

Interfacebeschrijving van de Loxone Miniserver

API LOXONE CONFIG 11

Via de volgende koppelingen kunt u de interfacebeschrijving van de Loxone Miniserver in het Engels downloaden. De documenten worden bijgewerkt met de lopende Loxone Config-updates. Wij adviseren ontwikkelaars van externe software altijd om de actuele API-beschrijvingen te controleren.

Communicatie met de Miniserver
Structuurbestand

AANWIJZINGEN VOOR DE API

De interface-beschrijvingen van de Loxone Miniserver zijn bedoeld voor ervaren ontwikkelaars die externe software ontwikkelen op basis van de Loxone Miniserver. Merk op dat we bij Loxone geen technische ondersteuning voor de API leveren.
De interface-beschrijvingen worden continue bijgewerkt met elke update van Loxone Config of de Loxone Miniserver. We behouden ons het recht voor door middel van een update wijzigingen aan de interfaces aan te brengen.