Příklad z praxe: Díky Loxone úspora 55 % za topení


29 března, 2016 in Reference

Ruku na srdce: Také ve svém domově máte pravděpodobně ještě velký potenciál úspory energií. Zvláštní důraz by se při tom měli klást na topení. Podle Spolkového statistického úřadu se cca 80 % reálné spotřeby energie týká vytápění místností a přípravy teplé užitkové vody.

Podle tohoto příkladu z praxe vám ukážeme, jak budete moci tohoto žrouta energie zkrotit a nejjednoduššími prostředky uspořit až 50 % nákladů na teplo v místnostech.

Referenční projekt úspor za vytápění

Jedná se o rodinný dům ve staré zástavbě ve východním Švýcarsku o rozloze 192 m² ve třech poschodích. Klasický případ domu, kdy měl již majitel hotovou elektroinstalaci, a tak se šlo bezdrátovou cestou. Jedním z nejdůležitějších aspektů byla úspora energie, a tak bylo logicky ve středu zájmu topení.

energeticky úsporný rodinný dům Loxone
Provoz radiátorů a přípravu teplé vody v rodinném domě zajišťuje plynové vytápění. Náklady na jeho provoz činily v roce 2013 cca 3 000 CHF.

Průměrně připadá cca 80 % z této částky na provoz topení. 20 % vzniká přípravou teplé vody ke sprchování, umývání nádobí, ….

Když vyjdeme z této domněnky, pak nám vyplývají tyto hodnoty:

Celkové náklady za plyn: CHF 3’000.-
z toho 80% topení: CHF 2’400.-
a 20% teplá voda: CHF   600.-

Tyto částky bylo nutné minimalizovat.

Nízké náklady – velké úspory

V oblasti řízení topení mohl majitel domu dosáhnout již velmi jednoduchými prostředky značnou úsporu nákladů.

úspory za vytápění pomocí Loxone

Seznam hardwaru použitého speciálně k regulaci samostatných místností je krátký:

  • Elektrotermické hlavice na všech radiátorech nahrazují hlavice od Danfossu,
  • na všechna okna byly namontovány okenní kontakty a
  • všechny vnitřní dveře disponují dveřními kontakty.

Navíc byla definována některá jednoduchá pravidla:

Rodinný dům má veliké otevřené schodiště. Dveřní kontakty registrují, jakmile jsou některé z vnitřních dveří otevřeny na více než 15 minut. Topení v této místnosti bude automaticky pracovat se sníženým výkonem. Při zkoušce vytápět schodiště navíc s místností by každý radiátor energeticky velmi tratil.

Když se v místnosti otevře okno, příslušné topné těleso bude rovněž pracovat na snížený výkon. Zabraňuje to „topit pánu bohu do oken“.

Pravděpodobně nejdůležitější aspekt: Pro všechny místnosti byla v závislosti na denní době definována určitá komfortní teplota. Když není nikdo doma, nemusí se topit. Od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin proto zůstane topení vypnuté.

Již tato jednoduchá pravidla vedou ke snížení nákladů na topení. Řízení topení značky Loxone je však vysoce inteligentní a přispívá ještě více ke snížení nákladů na topení. Aniž by pro to musel majitel domu něco dělat.

Stará se o to, aby se příslušná požadovaná teplota v místnosti dosáhla energeticky co možná nejúčinněji. Přesně ví, kdy musí začít topit, aby se příslušná komfortní teplota dosáhla ve správný okamžik, a stále se při tom učí.

Když se dosáhne požadovaná teplota, udržuje se potom na velmi konstantní úrovni. Takzvaná hystereze se sníží na minimum. Přitom se jedná o kolísání teploty, jejíž kompenzace je energeticky velmi intenzivní.

Díky Loxone snížení o 66 %

Těmito jednoduchými prostředky se majiteli domu podařilo snížit výdaje za plyn v roce 2014 ve srovnání s rokem 2013 o 1 600 CHF.

Protože nebylo ze strany Loxone zasáhnuto do přípravy teplé vody, lze vycházet z toho, že se tato úspora mohla docílit pouze na úseku tepla v místnosti.

Z toho vyplývá tento výpočet:

Celkové náklady za topení v r. 2013: CHF 2’400.-
Úspora nákladů za plynové topení 2014:  CHF 1’600.-
= náklady za plynové topení v r. 2014:  CHF   800.-

Při dosavadních 2 400 CHF za provoz topení to odpovídá úspoře celých 66 %!

Očištění povětrnostních podmínek: Roční spotřeba energie pro teplo místností je silně závislá na povětrnostních podmínkách. Teplý rok 2014 jistě přispěl svým dílem k této úspoře. S průměrnou hodnotou 10,7 °C bylo podstatně tepleji než v roce 2013 s průměrnou hodnotou 9,3 °C (zdroj: Švýcarský spolkový úřad pro energii). Přesněji řečeno, byl to ve statistice vedený nejteplejší rok (1984–2014). Aby se dosáhlo srovnatelných výsledků, musejí se proto hodnoty očistit.

  Náklady na topení Korekční faktor Očištěná hodnota
2013: CHF 2’400.- 1.042 CHF 2’303.-
2014: CHF   800.- 0.776 CHF 1’031.-

Odhad po očištění lze tedy stanovit na úsporu 55% za topení díky Loxone.

Úspory za topení pomocí Loxone

Tak to jde dál

Již na podzim r. 2015 musely namontované servopohony uvolnit místo Loxone servopohonům s bezdrátovou technologií Air. Ve srovnání s dosavadními servopohony mají některé výhody. Jsou:

  • přesnost
  • menší spotřeba
  • komunikace s celým systémem

Na jaře 2016 byl rodinný dům mimoto vybaven pohybovými senzory Air. Byly rovněž zapojeny do řízení topení. Dosud ještě nemáme k dispozici vhodné referenční hodnoty. Jsme velmi zvědaví a těšíme se na výsledky.

Mnohokrát děkujeme majiteli domu za zveřejnění dat a nahlédnutí do jeho domova. Pokud se chcete dozvědět více o inteligentním řízení topení pomocí systému Loxone porozhlédněte se po našem webu stránku.

 

Využijte bezplatné konzultace vašeho projektu!

Získejte rady pro svůj chytrý dům, tipy k úsporám energie, na zvýšení bezpečnosti či větší pohodlí při bydlení a mnohem více. Naši odborníci vám zdarma poradí ideální řešení pro váš projekt a případně rovnou doporučí vhodnou instalační firmu. Také dohlédnou, aby vše klaplo až po nastěhování.

Chci rady zdarma

Chci být informován o novinkách