Nejmodernější vzorová dřevostavba v ČR s Loxone


14 března, 2016 in Reference

Bydlení je věčné téma a vyžaduje tisíc a jedno rozhodnutí, který zásadně ovlivní život na dalších několik desítek let nebo navždy. Na začátku člověk stojí před rozhodnutím jaký typ stavby vlastně zvolí. Může jít klasickou cestou, kdy použije osvědčené a lety vyzkoušené materiály jako je cihla anebo může jít také čím dál tím oblíbenější cestou dřevostavby.

A právě na dřevostavby je specialista stavební společnost LUCERN – moderní dřevostavby. Tento partner si uvědomuje nutnost integrovat moderní řízení technologií do svých nízkoenergetických a pasivních domů a samozřejmě vsází na systém Loxone, což nás velice těší. Je si vědom velké konkurenční výhody a také nutnosti technologie ovládat, protože logicky v dnešní době přibývají.

c083ec3e-0e85-4af1-8028-1766cda59362

Společnost LUCERN v tomto roce začala stavět nejmodernější vzorový dům v ČR a my jsme u toho nemohli chybět. Předtím, než samotná stavba započala, předcházela fáze plánování chytrého domu a o tom, jak probíhala, bychom se s Vámi rádi podělili.

2x měř a jednou řež

Společnost LUCERN je zkušenou firmou, která dobře ví, jak je plánování (nejenom) elektroinstalace důležité. Pro bezproblémový chod stavby, ušetření následných nedorozumění a komplikací, je to věc přímo elementární.

Fáze plánování chytrého domu nemusí být nutně dlouhá, pokud zákazník ví, co chce. Pokud zákazník neví, co chce, je nutné se s ním o jednotlivých možnostech poradit a nejlépe vše v praxi ukázat. S tímto cílem je také nejmodernější vzorová dřevostavba stavěna. Fáze plánování probíhala v několika fázích a to hlavně z toho důvodu, abychom nic neopomněli – myšlenky se pořád vyvíjejí a ustalují se.

Fáze 1: Co od domu očekávám

Co je chytrý dům, na co mi bude, potřebuji jej vlastně? Co když… Toto jsou klasické otázky, které napadají každého investora. V této fázi je nutné si vysvětlit základní principy užívání stavby a celkové představy budoucích obyvatelů. Žijeme v rychlé moderní době, kdy nestíháme vnímat nejnovější technologické pokroky a to chytrému domu přímo nahrává. Ovládat žaluzie, vytápění, větrání a další technologie vyžaduje červený diplom v několika disciplínách a Vy chcete pouze bydlet – proč byste se měli zabývat těmito úkony, které jsou nesmírně složité a berou Váš drahocenný čas?

V této fázi je nejlepší vidět chytré bydlení na vlastní oči a přesvědčit se o tom, že chytrý dům není zkomplikování života, ani neustále ovládání domu přes tablet nebo mobilní telefon, ale že je o komfortu, bezpečnosti a v neposlední řadě úsporách. Přinese Vám zásadní zjednodušení všech životních situací a pocit bezpečí. Cílem této prezentace (diskuze) je utvořit celkový obraz o tom, co chytrý dům od Loxone je a co přinese. Tvoří nezbytný základ pro fázi 2 a jsou zde vysvětleny základní principy a možnosti chytrého domu a také zodpovězeny veškeré dotazy, které zákazník má.

Fáze 2: Zanesení do projektu

Než se přejde k fázi 2, je nutné si vše nechat projít hlavou a nechat usadit. Se společností LUCERN jsme si před touto fází několikrát telefonovali a nechali plynout naše myšlenky, co by se ještě dalo udělat a jak by byla výsledná automatizace co nejlepší. Člověk přichází na nové možnosti a přichází chytrému domu čím dál tím více na kloub.

Jakmile se myšlenky ustálí, je třeba další osobní střetnutí. Tato schůzka následuje zpravidla za několik týdnů a je již věcná a trefná. Zde se určují přesné pozice jednotlivých technologií (pozice osvětlení, vypínačů, pohybových a teplotních senzorů, …) a celkový rozsah ovládání a řízení. Protože se jedná o nejmodernější vzorovou dřevostavbu v ČR, dali jsme si za úkol, že z ní uděláme pravý chytrý dům od Loxone a zautomatizujeme doslova, co půjde.

Nakonec se myšlenky ustálily a vznikl z nich projekt chytré elektroinstalace od Loxone, ve kterém jsme zužitkovali naše znalosti z realizace více než 37.000 chytrých domů po celém světě. Dali jsme společnosti taková doporučení, se kterými se ztotožnili a navíc jsou si jisti, že jsou připraveni i na technologie, které zatím nespatřily světlo světa. Tato doporučení jsme se snažili zachytit na stránce Loxone standardů a kdo chce chytrý dům, měl by tento soupis doporučení znát. Dotýká se každé technologie v domě a výborně se doplňuje s brožurkou, kde jsou popsané jednotlivé funkce.

Realizace

V dalším dílu se můžete těšit na část realizace. V této fázi budeme tahat kabely a připravovat veškeré důležité kroky pro kompletaci rozvaděče. Fázi realizaci bychom nemohli nikdy (a u dřevostaveb to platí dvojnásob) spustit bez řádné fáze plánování. Je velice dobré, když má budoucí majitel základní povědomí o chytrém domu (není však na místě, když se do plánování pouští sám) a tyto své myšlenky konzultuje s profesionály. Výsledkem jejich diskuze je pak kvalitní projekt, který zaručuje dobrý výsledek.

Chci být informován o novinkách