Loxone Intercom a Intercom XL

Konfigurace Loxone Intercom a Intercom XL.

Loxone Musterkoffer

Rychlý start

Připojení k napájení


Nejprve je nutné Loxone Intercom nastavit, a pak až nainstalovat.

 

Pro připojení je zapotřebí:

• Připojit 1x RJ45 datový kabel do Vaší sítě do PoE (PoE = Power over Ethernet) konektoru “LAN”.

• Připojit 1x RJ45 datový kabel z PoE adaptéru "PoE" k Loxone Intercom “Input”.

• Připojení napájení k PoE adaptéru.

 

Doporučená montážní výška: 170cm od horního okraje Intercomu

Připojení k napájení


Aby byla kvalita audiohovoru uspokojivá, je nutné disponovat datovým připojením minimálně 2 MBit. Aby byla zajištěná plynulost videa, je doporučeno datové spojení (závisí na rozlišení) minimálně 10 MBit.

U připojení přes Ethernet je maximální délka síťového kabelu přibližně 100 metrů.
Pokud by bylo potřeba Intercom připojit na větší vzdálenost, je možné použít připojení přes optické vlákno.

V tom případě je vhodné umístit PoE adaptér co nejblíže k Interkomu.

Konfigurace Intercom / Intercom XL

Poté, co je Intercom připojen k síti a zapnutý, je třeba jej vložit do vašeho programu v Loxone Config. Připojte se k Miniserveru, otevřete nebo načtěte aktuální program a stiskěte "Vyhledávání periférií".

 

Otevře se nové okno "Vyhledávání periférií". Na kartě "Síť" jsou uvedena všechna dostupná síťová zařízení. Vyberte "Intercom Audio" a klikněte na tlačítko "Nastavit". Zde můžete upravit IP adresu.

Nyní můžete nastavit statickou IP adresu. Všimněte si, že IP adresa musí odpovídat Masce podsítě a může být použita jiným zařízením.
Po kliknutí na zelené plus (přidat) se zařízení restartuje.

 
Konfigurovat síťové nastavení přes Loxone Config je možné pouze u Intercomů od verze V8d2.
Pokud je vaše verze nižší, nebo rovna [LT] = V8p0, je nutné provádět nastavení sítě přímo ve webovém rozhraní Intercomu.
U verze Intercomu V8p0 není aktualizace na verzi V8d2 [nbsp] možná z důvodu rozdílnosti HW.

Dále vyberte v okně „Vyhledávání periférií“ Intercom Video“ a klikněte na tlačítko „Nastavit“. Otevře se následující okno:

Nyní vyberte dříve vytvořený Intercom a klikněte na OK.

Ve stromové struktuře periférií můžete nyní najít Intercom.
Ve vlastnostech Intercomu se nyní vyplní data pro externí přístup.

Interní videostream      http://"interní IP adresa videomodulu:port"
Externí videostream   http://"externí IP adresa videomodulu:port" (např.: clouddns:PORT, pokud je externí adresa Miniserveru a Kamery stejná.)
Host pro audio (interní)    "IP adresa SIP modulu"
Host pro audio (externí)    "URL SIP-poskytovale" (např. iptel.org)

Berte na vědomí, že interní Port videomodulu nelze měnit (výchozí port: 80).

K přenosu hlasu není třeba portforwarding (přesměrování portu).

Přetažením Intercomu z okna periférií na programovací stránku získáte předem nakonfigurovaný funkční blok "Ovládání dveří".

Loxone Intercom obsahuje telefonní seznam až na 100 jmen. K jeho obsahu a úpravě se dostanete zadáním následující adresy v prohlížeči:

http://"IP adresa SIP-modulu"/#phonebook

Pro každé jméno v seznamu je třeba vytvořit vlastní funkční blok "Ovládání dveří" (Přesunutím Intercomu ze stromové struktury periférií na programovací stránku.) Ve vlastnostech bloku pak nastavíte číslo jména z telefonního seznamu do "Nastavené tlačítko".

Tyto jména budou také zobrazeny na displeji Intercomu XL.

Na displeji nebude zobrazena diakritika.

Připojení externího zvuku

Aby bylo možné s Loxone Intercomem komunikovat i přes externí připojení k internetu (mimo domácí síť), je nutné vyplnit SIP účet. V tomto případě lze například využít bezplatnou službu serweb.iptel.org.

Předtím je ale třeba udělat ještě dílčí nastavení na SIP modulu.

Pro přístup do webového rozhraní SIP modulu, zadejte prosím jeho IP adresu do webového prohlížeče (standardní heslo: admin).

Klikněte dole vlevo vedle tlačítka pro uložení (Speichern) na možnost "erweitert" -> "Einstellungen VoIP" a nakonec vpravo nahoře vyberte možnost "SIP".

U možnosti Registrierung zaškrtněte možnost "Ja". Pokud chcete Intercom používat pouze ve vnitřní síti, není registrace SIP nutná. Pokud ale chcete Intercom využívat i mimo domácí síť, je tato registace nutná.

Zadejte prosím SIP Server a SIP doménu / IP adresu Vašeho SIP serveru (např. "iptel.org").

U možnosti SIP Benutzer (uživatel) zadejte prosím název/číslo SIP modulu. Při použití služby Iptel sem zadejte své uživatelské jméno.

Do možností SIP Authentifizierung ID (uživatelské jméno) a SIP Authentifizierung PIN (heslo) zadejte své uživatelské údaje.

U položky SIP Benutzername vyplňte (volitelně) název SIP modulu.

Chybové zprávy neúspěšných hovorů

"Obsazeno"

    

Linka je obsazena, protože je již připojen jiný uživatel.
"Vyzkoušejte připojení později"  

Spojení je zaneprázdněno. Zkuste se připojit později.

"Druhá strana je (dočasně) nedostupná"  

Code 480 - Tato chyba se zobrazí, pokud není Intercom dostupný.

Možné příčiny: 

  • Chybně zadaný SIP účet. Zkontrolujte nastavení SIP komunikace v rozhraní Intercomu a v Loxone Configu.
  • Sip Server není dostupný, ověřte dostupnost SIP serveru.
    Pro Externí připojení ověřte, zda je server SIP providera  (např. iptel.org) dostupný.

"Při navazování hlasového spojení došlo k chybě: <Error_Code>"

  Seznam stavových zpráv SIP protokolu

"Druhá strana odmítla volání z aplikace"

  Zkontrolujte konfiguraci Intercomu v jeho web. rozhraní.

"Špatně zadaný host, nebo uživatelské jméno"

nebo

"Prosím zkontrolujte vaše uživatelské jméno a hosta pro SIP komunikaci, '<userAndHost>' zda je zadáno správně."

  Zkontrolujte, zda je správně zadáno Uživatelské jméno a Host v nastavení Intercomu a Loxone Configu.

Naučení iButtonu

Vzhledem k tomu, že Intercom XL má také zabudovanou čtečku iButtonů, můžete naučit iButtony pomocí Intercomu XL.

  1. Označte Intercom ve stromové struktuře periférií.
  2. Zaškrtněte "Spustit 1-Wire monitor" a podržte iButton u čtečky na Intercomu XL.
  3. Vyberte novou položku ve 1-Wire monitoru.
  4. Zadejte název pro nalezený iButton.
  5. Přiřaďte iButton uživateli a klikněte na "Přidat uživatele".

IButton je nyní přiřazen k uživateli. K dalšímu programování přístupu můžete využít funkční blok "Přístupový systém".

Reset do továrního nastavení

Připojte váš počítač přímo ke kameře (ne bezdrátově nebo přes router).

Resetování kamery

Nastavte přepínač DIP 1 modulu kamery do polohy OFF (normální stav: spínač 1=ON, spínač 2=OFF)

Reset kamery

Nyní spusťte kameru. (po připojení bude několik sekund odpojena)
Kamera je nyní přístupná přes IP adresu 10.10.10.10.

Nyní se můžete připojit přes počítač, nejprve nastavte adresu IPv4. Svému PC přiřaďte IP adresu 10.10.10.50
Masku podsítě nastavte na 255.0.0.

Intercom - nastaveni TCP/IPv4

Nyní se pomocí webového prohlížeče můžete připojit k videovrátníku přes IP adresu 10.10.10.10, zde nastavte novou IP adresu.

Upozorňujeme, že IP adresa musí být v rozsahu adres v síti. Nastavte přepínač DIP 1 do polohy ON, videovrátník se restartuje (na několik sekund se odpojí).

Reset SIP modulu

Na videovrátníku přepněte vypínač na boční straně.

SIP přepínač Intercomu

Pro informaci:

Jakékoliv nastavení zvuku naleznete ve webovém rozhraní modulu SIP (192.168.1.98) pod složkou: Advanced -> Settings hardware -> Audio.

Aktualizace Video Modulu

Pokud používáte Firefox 27, nebo novější, může se stát, že ve webovém rozhraní je zobrazen pouze statický obraz,
místo videostreamu. Řešením je provézt aktualizaci kamery Loxone Interkomu.

Stejně tak by tato aktualizace měla být provedena v případě, že videostream nelze zobrazit v prohlížeči Google Chrome.

 
Firmware modulu IP kamery
ZIP heslo: loxone


Po stažení rozbalte .zip soubor.

Spusťte CAM_Updater.exe.

 

Zadejte IP adresu modulu kamery vašeho Intercomu. Výchozí port 4000 se nesmí měnit.
Ve výchozím nastavení použijte aktualizační soubor z rozbalené složky.
Ten může být případně vybrán manuálně pomocí funkce "Select file".
Pomocí tlačítka "Start" se aktualizace modulu IP kamery spustí.

POZOR! Při aktualizaci se modul IP kamery Intercomu vrátí do továrního nastavení.
Uživatelská data je nutné po aktualizaci opětovně nastavit.

Aktualizace SIP Modulu

Aktualizace SIP modulu se provádí přes webové rozhraní.

Spustíte prohlížeč a zadáte IP adresu SIP modulu vašeho Intercomu.

Kliknete na pokročilé nastavení "Advanced" a následně na "Update".

Poté zadáte cestu k aktualizačnímu souboru a klikněte na "Start upload".

Pro přenos zvuku mezi Loxone App a Intercomem je potřeba po aktualizaci zadat heslo SIP modulu.
Toto heslo se zadává ve vlastnostech bloku "Ovládání dveří" do řádku "Heslo audio".

Jedná se o funkci, která zvyšuje bezpečnost a je aktivní od verze Configu 8.0 a App 7.0.
V případě starší verze Configu, nebo App je potřeba provést aktualizaci.

Stavy LED diod u SIP modulu

Na zadní straně SIP modulu naleznete 4 stavové Led diody, které mají následující význam:
 
LED IN  Rozsvítí se po připojení k sítí přes X1.
LED OUT  Označuje další spojení přes X2.
Blikáním LED diod se signalizuje přenos dat.
 
 
Díky LED diodám (LED1 a LED2) jsou definovány stavy videovrátníku.
 
LED2 LED1 Popis
Vyp. Vyp. Hibernace, spojení se SIP serverem
Zap. Vyp. Hibernace, nelze se spojit se SIP serverem
Vyp. Zap. Připojení k externímu účastníkovi
Zap. Zap. Funkční nastavení se načítá/ukládá

Zap.

Vyp.

Vyp.

Zap.

 
Střídavé blikání: Zařízení je v úsporném režimu
Vyp. Bliká Tovární nastavení je načteno/uloženo - propojka může být odstraněna
Bliká Vyp. Chyba: načítání výchozího nastavení/propojky/ukládání

Žádný obraz v Google Chrome?

Ve většině verzích Google Chrome se změnil proces ověřování, který může vézt k tomu, že video není ve vizualizaci vidět.

Řešení:

Vyřešit tuto chybu můžete tak, že změníte cílovou cestu s příkazem ve vlastnostech Google Chrome.

" --allow-cross-origin-auth-prompt"

Klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce Google Chrome a zvolte "Vlastnosti"

Klikněte na záložku "Zástupce" a do pole "Cíl" vložte na konec cesty aplikace příkaz "--allow-cross-origin-auth-prompt".

Cílová cesta by měla vypadat následovně (záleží, kde máte Google Chrome nainstalovaný):

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --allow-cross-origin-auth-prompt

Potom potvrďte změny kliknutím na "Ok".

Žádný zvuk se systémem Android

V určitých případech nefunguje funkce zvuku.

Důvodem je, že někteří výrobci mobilních telefonů se systémem Android nepodporují funkci SIP-API. To je hlavní příčinou, proč nefunguje hlasové spojení u těchto typů zařízení s naší aplikací.

Ujistěte se u mobilního poskytovatele, že funkce může být použita u Vašeho datového tarifu (rychlost připojení, datové limity).

Žádný obraz v Internet Exploreru?

Ve verzi Internet Explorer není možné použít uživatelské jméno a heslo přímo v URL adrese. A to je nezbytně nutné pro ověřování komunikace se vstupem videovrátníku při aktualizaci obrazu.

To znamená, že modul pro ovládání dveří nelze použít ve verzi Internet Explorer 6. Doporučujeme použít jiný prohlížeč jako je například Chrome nebo Firefox.

Související informace od společnosti Microsoft.